Profil wojskowy - zajęcia na jednostce wojskowej raz w tygodniu!! Nabór do szkół ANIMATOR trwa!!! Więcej w zakładce "Rekrutacja". Szkoły ANIMATOR oferują: nieliczne klasy, bezpieczeństwo (monitoring), indywidualizację nauczania, rozwijanie zdolności, wyjazdy na plenery i obozy, wyjścia do kina, teatru, przyjazną atmosferę. Zapraszamy!

Koło Teatralne

Z ogromną radością (i wielkimi pokładami energii do pracy!) pragnę zawiadomić, że pierwsze spotkanie szkolnego koła teatralnego odbędzie się w czwartek o godzinie 13:10 (s. 38).

Wtenczas wspólnie zastanowimy się nad dogodnym harmonogramem, kierunkiem rozwoju i spróbujemy wyznaczyć cele na zbliżający się rok szkolny.

Z pozdrowieniami i życzeniami serdeczności

Krystian Korytko (opiekun szkolnego koła teatralnego)

W szkole wymagane jest zachowanie obowiązujących procedur sanitarno-epidemiologicznych

(obowiązkowe maseczki, dezynfekcja rąk oraz zachowanie odpowiednich odległości).