Wyjście do kina: Miasto 44

W środę, 24 września 2014, organizowane jest wyjście do kina w ramach edukacji filmowej. Klasy 1G, 1w, 4a i 6g idą na film pt. „Miasto 44″ do kina Cinema City.

Rano lekcje odbywają się zgodnie z planem. Zbiórka o 9:20 pod szkołą. Po seansie uczniowie wracają do szkoły na lekcje.

Wykłady PAU wracają po wakacjach

Organizatorzy Wszechnicy PAU serdecznie zapraszają na wykłady Wszechnicy. Trzeci rok Wszechnicy PAU otwiera pan Adam Zagajewski, nasz znakomity poeta i gliwiczanin wykładem „Czym jest – czym była – ‘polska szkoła poezji’”. Wykład odbędzie się 30 września (wtorek) o godz. 16.00 w Centrum Edukacyjnym im. Jana Pawła II (obok Katedry). Wstęp wolny.

Matura: Deklaracje maturalne

Przypominamy tegorocznym maturzystom:

1. Do 30 września 2014 r. należy złożyć dyrektorowi szkoły wstępną pisemną ‎deklarację (załącznik L_1a).‎

‎2.‎ Jeżeli w trakcie pierwszego semestru roku szkolnego 2014/2015 plany egzaminacyjne ‎zdającego ulegną zmianie, można je zgłosić do 7 lutego 2015 r. w ostatecznej ‎deklaracji.‎ ‎Uwaga: Po tym terminie nie ma już możliwości dokonywania zmian w deklaracji dotyczących wyboru przedmiotów i poziomu egzaminów, a w przypadku klasy 4a również tematu na część ustną egzaminu z języka polskiego. W przypadku niezłożenia deklaracji ostatecznej z dniem 8 lutego deklaracja wstępna staje się deklaracją ostateczną.

3. Osoba składająca deklarację wstępną i/lub ostateczną otrzymuje … Czytaj dalej

Stypendium Prezydenta Miasta Gliwice

Prezydent Miasta Gliwice ogłasza nabór wniosków o przyznanie stypendium Prezydenta Miasta Gliwice dla uczniów w 2014 r. Termin składania wniosków: do 30 września.

INFORMACJE I WNIOSEK o przyznanie stypendium Prezydenta Miasta Gliwice za osiągnięcia w roku szkolnym 2013/2014 w ramach „Miejskiego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży będących mieszkańcami Miasta Gliwice” w załączeniu.

Informacje (pdf)

Wniosek (doc)

Galeria: Zdjęcia z uroczystości w Bojkowie

W dniu 4 IX 2014 uczniowie naszej szkoły brali czynny udział jako wolontariusze w uroczystościach upamiętniających bohaterską obronę Westerplatte.

>>Zobacz zdjęcia z uroczystości<<

Dyscyplina oraz profesjonalizm w działaniu nie uszedł uwadze organizatorom, którzy będąc pod wielkim wrażeniem na zakończenie imprezy indywidualnie podziękowali każdemu z przybyłych uczniów naszej szkoły wręczając upominek w postaci książki. Ze strony grona pedagogicznego: „tylko tak dalej!”
D.S.