Profil wojskowy - zajęcia na jednostce wojskowej raz w tygodniu!! Nabór do szkół ANIMATOR trwa!!! Więcej w zakładce "Rekrutacja". Szkoły ANIMATOR oferują: nieliczne klasy, bezpieczeństwo (monitoring), indywidualizację nauczania, rozwijanie zdolności, wyjazdy na plenery i obozy, wyjścia do kina, teatru, przyjazną atmosferę. Zapraszamy!

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 marca 2020 r.

W związku z Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
( Dz.U. z 2020 poz 530)

przypominamy , że zgodnie z
§ 13. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty nie stosuje się przepisów:
1) art. 53 ust. 1d, art. 63 ust. 13–19 oraz art. 63 ust. 22 w zakresie stosowania przepisów ust. 13–19, a także art. 117 ust. 3 ustawy z dnia 14 … Czytaj dalej

Matura próbna.

Matura próbna.

W TERMINIE OD 2- 8 KWIETNIA PRZYSTĘPUJEMY DO PRÓBNEGO EGZAMINU MATURALNEGO

Materiały obejmą zarówno arkusze w wersji standardowej, jak i te dostosowane do potrzeb uczniów z niepełnosprawnościami. Wszystkie materiały, w tym nagrania w formacie mp3 do zadań na rozumienie ze słuchu w arkuszach z języków obcych nowożytnych, pliki z danymi do zadań z informatyki oraz zapisy nutowe i fragmenty nagrań do zadań z historii muzyki, zostaną zamieszczone na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (www.cke.gov.pl) oraz na stronach internetowych okręgowych komisji egzaminacyjnych. Szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Czytaj dalej

Próbny egzamin ósmoklasisty online.

Drodzy Uczniowie,

W dniach 30 marca – 1 kwietnia zostanie przeprowadzony online próbny egzamin ósmoklasisty .

Zachęcamy, abyście  wszyscy  wzięli w nim udział, ponieważ jest to ostatnia szansa sprawdzenia się przed egzaminem właściwym. Jak będzie wyglądał egzamin?

Arkusze zostaną udostępnione na stronie internetowej www.cke.gov.pl oraz www.oke.jaworzno.pl w następujących terminach:

30 marca br. (poniedziałek), ok. godz. 9:00 – język polski;

31 marca br. (wtorek), ok. godz. 9:00 – matematyka;

1 kwietnia br. (środa), ok. godz. 9:00 – języki obce nowożytne (wy wybieracie język angielski).

Po pobraniu materiałów ze strony CKE lub OKE – rozwiązujecie zadania w domu … Czytaj dalej

Informacja dla uczniów i rodziców.

Informacja dla uczniów i rodziców

W tym trudnym czasie domowej izolacji informujemy, że szkoła, oprócz lekcji prowadzonych drogą elektroniczną, nadal oferuje konsultacje pedagogiczno-psychologiczne.

Serdecznie zapraszamy do kontaktu z nami. Jesteśmy do Waszej dyspozycji w przypadku  problemów nie tylko związanych z obecną sytuacją.

Utrzymujemy stały kontakt z Poradniami Psychologiczno – Pedagogicznymi.

Można do nas pisać, można także dzwonić. W zeszłym tygodniu za pośrednictwem Vulcana podaliśmy nasze numery telefonów.

Jesteśmy również  do dyspozycji pod adresem mailowym.

Psycholog:        psycholog1blanka@gmail.com

Pedagog:           pedagog1krzysztof@gmail.com

Życzymy wszystkim  dużo zdrowia i pogody ducha 🙂

Blanka Król

Krzysztof Sacha

 

Uchwała Rady Pedagogicznej

Uchwała Rady Pedagogicznej
 nr  18/19/20 z dnia 25.03.2020 roku

w sprawie zmian w statucie Liceum Sztuk Plastycznych w Gliwicach,Szkoły Podstawowej,Ogólnokształcącej Szkoły Sztuk Pięknych,Liceum Ogólnokształcącego Animator.

 

Na podstawie art. 82 ust. 2 w związku z art. 80 ust. 2 pkt 1 ustawy z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r., poz. 1148 z poź. zm) Rada Pedagogiczna uchwala, co następuje:

 

  • 1

Wprowadza się  następujące zmiany w statucie szkoły

W rozdziale 6 w § 21 dopisano ust 9, ust 10, ust 11 które przyjmują brzmienie:

  • W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek … Czytaj dalej