Porozumienie o współpracy z Wyższą Szkołą Bezpieczeństwa

DSC02892

15 marca 2013 roku zostało podpisane porozumienie o współpracy Liceum Ogólnokształcącego ANIMATOR z Wyższą Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu.
Na mocy tego porozumienia strony postanowiły podjąć współpracę dydaktyczno-wychowawczą, badawczo-wdrożeniową, a w szczególności popularyzację i promocję problematyki bezpieczeństwa.