Informacje o egzaminie maturalnym 2013

W zakładce Matura 2013 w menu Dla ucznia dodano nowe informacje dla maturzystów dotyczące m.in. przebiegu egzaminu maturalnego, terminów przekazania świadectw dojrzałości do szkół, warunków przystąpienia do matury w terminie dodatkowym (czerwiec) oraz do tzw. sesji poprawkowej (sierpniowej).