Wykład Wszechnicy Naukowo-Kulturalnej

Zapraszamy na kolejny wykład Wszechnicy Naukowo-Kulturalnej PAU,
który odbędzie się 14 listopada 2013 r. (czwartek) o godz. 16:00
w Centrum Edukacyjnym im. Jana Pawła II w Gliwicach.
Wykład pod tytułem „Walka Polaków o wolność w XX wieku”
wygłosi  prof. Zygmunt Woźniczka (Uniwersytet Śląski) . Wstęp wolny.

Prof. UŚ Zygmunt Woźniczka (ur. 1954 w Sosnowcu) ukończył z wyróżnieniem studia historyczne na  Uniwersytecie Śląskim. W latach 2002-2005 był zastępcą dyrektora, a obecnie jest pracownikiem  Instytutu Nauk o Kulturze na Wydziale Filologii UŚ. Od roku 2005 jest kierownikiem Katedry Badania Najnowszych Dziejów Górnego Śląska. W ubiegłych latach pracował również w Małopolskiej Wyższej Szkole Zawodowej w Krakowie i  w Wyższej Szkole Humanistycznej w Katowicach. Był kilkakrotnie na stażach naukowych w Londynie.

Profesor był promotorem 6 doktoratów i opiekuje się następnymi doktorantami. Wydał 7 książek w tym znaczące pozycje z zakresu historii w latach powojennych, m. in. o represjach na Górnym Śląsku oraz opublikował ponad 130 artykułów. Profesor był członkiem Okręgowej Komisji Badania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Katowicach.

 Wyróżniony wielokrotnie nagrodami Rektora UŚ, nagrodą im. Wojciecha Korfantego i medalem „Pro Memoria” nadanym przez Urząd Kombatantów.

 Prof. Woźniczka  jest głęboko zaangażowany w  zagadnieniach historii najnowszej, oraz problemach kultury, szczególnie kultury Górnego Śląska.  Żywo interesuje się zagadnieniami  związanymi  z przesiedleniami ludność Kresowej i wkładu Kresowiaków w rozwój życia gospodarczego, naukowego i kulturalnego na Śląsku.  Jest członkiem licznych organizacji i towarzystw naukowych, utrzymuje z nimi i z muzeami na Śląsku żywe kontakty, wygłaszając odczyty i służąc swoją wiedzą jako doradca i konsultant. Często gości w regionalnym radio i telewizji, gdzie popularyzuje wiedzę historyczną o naszym regionie. Tym razem  prof. Woźniczka przybliży nam historię o wysiłku Polaków w drodze do niepodległości.