Wyjście do kina

26 października uczniowie szkoły ANIMATOR w ramach edukacji filmowej obejrzeli produkcje:”Wołyń” oraz „Ostatnia rodzina”. Klasy artystyczne zainteresowały się historią słynnej rodziny Beksińskich, uczniowie Liceum Ogólnokształcącego o profilu przysposobienie wojskowe skoncentrowali uwagę na problematyce filmu „Wołyń”.
Edukacja tym razem nie miała charakteru rozrywkowo – edukacyjnego. To teksty kultury o tematyce niezwykle trudnej i poruszającej. Wymuszały na widzu refleksję, potęgowały smutek, skłaniały do przemyśleń.Te polskie produkcje pozornie tematycznie tak różne, mają jednak wspólny rys. Oba filmy pokazały walkę człowieka o przetrwanie, ocalenie godności i najważniejszych wartości. Nadrzędnym motywem jest ludzkie życie oraz nieuchronność przemijania i śmierci. Wojciech Smarzowski, reżyser filmu „Wołyń” chciał stworzyć film kipiący emocjami, który będzie filmem o miłości w czasach nieludzkich. Film o rodzinie Beksińskich oprócz tego, że dotyczy trudnych relacji rodzinnych, międzyludzkich, nawiązuje również do motywu sztuki i pasji tworzenia mimo wszystko.
Warto było pójść do kina, by poczuć te emocje związane z projekcją filmu. Skupienie na twarzach uczniów i pełna szacunku cisza panująca w sali kinowej, to również świadectwo tego, że było warto.