Dzień Edukacji Narodowej

16 października celebrowaliśmy w naszej szkole dzień Komisji Edukacji Narodowej.

Była to okazja nie tylko do upamiętnienia tej instytucji, oddania szacunku nauczycielom, ale i czas ślubowania klas pierwszych oraz przekazania sztandaru klasie drugiej przez trzecią.

Uroczystość zaszczycili goście: przedstawiciel Kuratorium Oświaty, Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa oraz reprezentanci WKU Gliwice i 6. Batalionu Powietrznodesantowego.

Oficjalna część naszej uroczystości została uzupełniona przez część artystyczną w postaci ciekawego montażu słowno-muzycznego. (więcej…)