Stypendium Prezesa Rady Ministrów

28 listopada 2017 odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów
Stypendystom Prezesa Rady Ministów.Uroczystość odbyła się w Zespole Szkół
Ekonomiczno Usługowych w Zabrzu, Plac Traugutta1.
Stypendyści:
Łukasz Białas kl IIIw
Kinga Mońka kl IIIA

Wielkie gratulacje