Kurs Spadochronowy

W czwartek w naszej szkole pojawili się instruktorzy spadochronowi, którzy wyjaśnili wszystkich chętnym na czym polegać ma kurs i odpowiedzieli na nurtujące wszystkich pytania. Od dnia dzisiejszego ruszają zapisy chętnych na Kurs – sala numer 5. Warunki:

-Wiek minimum 17 lat, dla uczniów uczęszczających do szkoły średniej. W sytuacjach wyjątkowych dopuszczamy 16-latków.

-Waga do 100 kg. (co poniektórzy muszą przejść na dietę)

-Brak przeciwwskazań zdrowotnych, (notoryczne zwolnienia z lekcji wychowania fizycznego dyskwalifikują potencjalnego uczestnika)

-Zgoda obojga rodziców, bądź prawnych opiekunów. Przy czym podpis jednego z rodziców musi nastąpić w obecności nauczyciela, który potwierdzi ten fakt SWOIM własnym podpisem. (W wyjątkowych i uzasadnionych sytuacjach można odejść od warunku podpisu obojga rodziców) Zgodę można pobrać od nauczyciela koordynatora bądź bezpośrednio ze strony internetowej, wydrukować i dostarczyć przez rodzica w trakcie zajęć lekcyjnych bądź też w trakcie zebrania z rodzicami.

>Link do pliku oświadczenia rodziców<

-Postawa i zachowanie uczniów w trakcie bieżących zajęć szkolnych. Naganne zachowanie  dyskwalifikuje kandydata.

ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA

Spotkanie z Krzysztofem Albrechtem

We wtorek 20 lutego o godzinie 12.00 w szkole odbędzie się spotkanie na temat transplantacji. Naszym gościem będzie znany w Gliwicach pedagog, zakręcony katecheta i raper, Krzysztof Albrecht z zespołem Gaudete in Domino. Pan Krzysiek jest z nami dzięki temu, że dostał dar życia po raz drugi….

Swoją energię i czas poświęca na pracę z młodzieżą oraz propagowanie tak szczytnej idei jaką jest transplantacja. Zapraszamy na spotkanie wszystkich zainteresowanych!

Awaria numeru telefonu

Z przyczyn technicznych numer telefonu 32 775-18-37 będzie przez dłuższy czas nieaktywny. Z tego powodu można się kontaktować z sekretariatem szkoły pod numerem telefonu : 784-993-217