Zebranie i konsultacje

Dyrektor Szkoły Pani Aneta Ćwikieł – Łoboda przypomina rodzicom uczniów wszystkich klas o zebraniu z wychowawcami.
Każdy rodzic będzie mógł skorzystać z konsultacji z nauczycielami uczącymi jego dziecko.
Tematyka zebrań z rodzicami to:
bieżące informacje na temat postępów w nauce i frekwencji.

06.11.2018/wtorek/  godz.17 – 19

                    

Pierwsza pomoc.

W dniu 16.10.2018 r. uczniowie klasy 2w Liceum Animator wraz z opiekunem p. Iloną Kamińską wzięli udział w akcji organizowanej przez Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy polegającą na biciu rekordu w jednoczesnym wykonywaniu resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Akcja odbyła się pod hasłem: ratujemy i uczymy ratować. Uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy.