Ogólnopolski przegląd plastyczny z rysunku, malarstwa i rzeźby – badanie jakości kształcenia artystycznego

Udział w Badaniu jest obowiązkowy dla wszystkich uczniów klasy 3 LSP i 5 OSSP

Warunki przeprowadzenia przeglądu w szkole

Dyrektor, niezwłocznie w danym dniu przeglądu, odnotowuje w systemie nieobecność ucznia
(na tej podstawie tworzone są listy uczestników przeglądu w terminie dodatkowym)

 

Zadania realizowane w ramach przeglądu plastycznego z rysunku, malarstwa i rzeźby 2019/2020

RYSUNEK 8 listopada zostanie opublikowany komunikat dotyczący aranżacji postaci wraz z przykładowymi fotografiami. 15 listopada zostaną opublikowane polecenia realizacji zadania z rysunku.
MALARSTWO 8 listopada zostanie opublikowany komunikat dotyczący aranżacji martwej natury wraz z przykładowymi fotografiami. 15 listopada zostaną opublikowane polecenia realizacji zadania z malarstwa.
RZEŹBA

Kodowanie prac

Dokumentacja fotograficzna

Wysyłka

Kryteria ocen

Skala ocen

Podstawa prawna:

  • Art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. prawo oświatowe (Dz.U.2019.0.1148). Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 marca 2019 r. (Dz.U. z 2019 r., poz. 607) w sprawie specjalistycznej jednostki nadzoru.

Badanie jakości kształcenia oraz nadzór nad szkołami i placówkami artystycznymi sprawowany jest przez Centrum Edukacji Artystycznej na podstawie:

  • Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie badania jakości kształcenia artystycznego w publicznych szkołach artystycznych z dnia 10 czerwca 2019 r. (Dz.U. z 2019 r., poz. 1087).
  • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie nadzoru pedagogicznego z dnia 25 sierpnia 2017 r. (Dz.U. z 2017 r., poz. 1658).
  • Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 22 sierpnia 2019 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i placówek artystycznych (Dz.U. 2019 poz. 1624).
  • Rocznego planu nadzoru pedagogicznego Centrum Edukacji Artystycznej nad szkołami i placówkami artystycznymi na rok szkolny 2019/2020.

Szczegóły Przeglądu określa regulamin z dnia 14 czerwca 2019 oraz komunikat CEA (zostanie opublikowany do 30 września)

Współorganizatorzy ogólnopolskiego przeglądu plastycznego z rysunku, malarstwa i rzeźby 2019/2020:

  • Sprawy związane z oceną RYSUNKU prowadzi Zespół Szkół Plastycznych w Gdyni
  • Sprawy związane z oceną MALARSTWA prowadzi Zespół Szkół Plastycznych w Katowicach
  • Sprawy związane z oceną RZEŹBY prowadzi Zespół Szkół Plastycznych w Częstochowie
  • Sprawy związane z elektroniczną rejestracją uczniów, nadawaniem kodów, zbiorczą, elektroniczną listą punktacyjną („System Rejestracji Elektronicznej Przeglądu Plastycznego CEA 2019/20”) prowadzi Zespół Szkół Plastycznych w Katowicach
23 września-7 października 2019 roku– rejestracja szkół oraz wszystkich uczniów objętych badaniem jakości kształcenia artystycznego

do 7 października 2019 r.

– przesłanie drogą mailową przez Dyrektorów szkół do CEA nauczycieli – kandydatów ze szkoły do Komisji oceniającej ogólnopolskiego przeglądu plastycznego z rysunku, malarstwa i rzeźby 2019/2020. (plik WORD i PDF)– przesłanie drogą mailową przez Dyrektorów szkół do CEA składów Zespołów nadzorujących. (plik WORD i PDF)

do 14 października 2019 r.

– przesłanie drogą mailową przez Dyrektorów szkół do CEA składów Zespołów nadzorujących. (plik WORD i PDF)

do 30 października 2019 r.

– przesłanie przez ZSP w Katowicach kurierem do szkół naklejek z kodami dla każdego ucznia oraz kodu szkoły,

8 listopada 2019 r. – opublikowanie komunikatu dotyczącego aranżacji postaci i martwej natury wraz z przykładowymi fotografiami.

15 listopada 2019 r. – opublikowanie poleceń realizacji zadań z rysunku i malarstwa.

20 listopada 2019 r. – opublikowanie tematu z rzeźby.

Listopad-grudzień – ogólnopolskie przeglądy plastyczne w roku szkolnym 2019/2020:

Termin podstawowy:

18 listopada 2019 r. – rysunek/malarstwo
19 listopada 2019 r. – rysunek/malarstwo
20 listopada 2019 r. – rzeźba

Termin dodatkowy:

2 grudnia 2019 r. – rysunek
3 grudnia 2019 r. – malarstwo
4 grudnia 2019 r. – rzeźba

do 25 listopada 2019 r.

– nieprzekraczalny termin dostarczenia przez szkoły starannie zabezpieczonych przesyłek z pracami uczniów wraz z dokumentacją fotograficzną do szkół – Współorganizatorów Przeglądu.

5-18 grudnia 2019 r. – prace Komisji oceniających

Terminy pracy Komisji:

5-6-7 grudnia 2019 r. – MALARSTWO – Katowice (2 komisje),
9-10-11 grudnia 2019 r. – MALARSTWO – Katowice (2 komisje),

12-13-14 grudnia 2019 r. – RYSUNEK – Gdynia-Orłowo (2 komisje),
16-17-18 grudnia 2019 r. – RYSUNEK – Gdynia-Orłowo (2 komisje),

9-10-11 grudnia 2019 r. – RZEŹBA – Częstochowa (2 komisje),
12-13-14 grudnia 2019 r. – RZEŹBA – Częstochowa (2 komisje)

do końca stycznia 2020 r.

– przesłanie drogą elektroniczną do poszczególnych szkół zakodowane karty punktacyjne (PDF) uczniów danej szkoły.

do końca lutego 2020 r.

– opublikowanie przez Dyrektora Centrum uwag, rekomendacji i wniosków dotyczących przeprowadzonego, pierwszego badania jakości kształcenia w szkołach plastycznych 2019/2020.

Nauczyciele – kandydaci ze szkoły do Komisji ogólnopolskiego przeglądu plastycznego z rysunku, malarstwa i rzeźby 2019