Wyniki konkursu „EKO ŚWIAT za 20 lat”.

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Gliwicach ogłosiła wyniki konkursu graficznego zorganizowanego pod hasłem „EKO ŚWIAT za 20 lat”.
Uczestnicy konkursu mieli za zadanie wykonać plakat dowolną techniką graficzną związany z problematyką Ekologii i przyszłościową wizją świata.
Wyniki:
I miejsce – Wiktoria Malewska IIA (opieka artystyczna Elżbieta Bębnik),
II miejsce Marta Ciekanowska IIIA (opieka artystyczna Piotr Pietrzak).
Gratulacje dla uczennic i nauczycieli.