Mateusz Morawiecki ogłasza stan epidemii.

Koronawirus w Polsce.

 Mateusz Morawiecki ogłasza stan epidemii.

Szkoły zamknięte do Wielkanocy.

Zmieniliśmy przepisy, dzięki którym możliwe jest prowadzenie kształcenia na odległość w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19. Określiliśmy zasady prowadzenia nauczania na odległość i stworzyliśmy możliwość oceniania i klasyfikowania uczniów. Nowe przepisy będą obowiązywały od 25 marca 2020 r. do 10 kwietnia 2020 r.

Grafika z tekstem: Kształcenie na odległość w
    przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych do 10 kwietnia
    br.
    Po lewej ilustracja budynku w białym kole na czerwonym tle.

– Czas, w którym jesteśmy, wymaga od nas wszystkich pełnej mobilizacji i współpracy. Rodziców proszę o wyrozumiałość i cierpliwość. Zdaję sobie sprawę z tego, ile trudu wkładają oni w wychowywanie i edukację swoich dzieci, szczególnie teraz, kiedy wielu z nich łączy swoją pracę zawodową ze wsparciem dzieci w zdalnej nauce – podkreślił Minister Edukacji Narodowej. – Apeluję i proszę dyrektorów szkół oraz nauczycieli o zwrócenie szczególnej uwagi na równomierne obciążenie ucznia zajęciami w danym dniu, a także uwzględnienie możliwości psychofizycznych dzieci. Proszę wszystkie organy prowadzące i samorządy o okazanie niezbędnego wsparcia materialnego i organizacyjnego. Nauka na odległość jest dziś koniecznością i stanowi dla nas wszystkich wyzwanie. Dziękuję za dotychczasowe wysiłki i aktywność – powiedział minister Dariusz Piontkowski.


 

Bezpłatne zajęcia z prawa organizowane przez Młodzieżowy Uniwersytet Prawa w Warszawie.

Bezpłatne zajęcia z prawa organizowane przez Młodzieżowy Uniwersytet Prawa w Warszawie
 
Drodzy uczniowie, plan zajęć 17-20 marca 2020

Wykład: Międzynarodowa Ochrona Praw Człowieka. Prowadzący: Prof. dr hab. Roman Wieruszewski profesor nauk prawnych specjalizującym się w prawach człowieka, byłym członek Komitetu Praw Człowieka ONZ i jego wiceprzewodniczący. Nauczyciel akademicki, były wykładowca w Instytucie Nauk Prawnych. Polskiej Akademii Nauk w Warszawie oraz kierownik katedry Prawa konstytucyjnego i praw człowieka w Europejskiej Wyższej Szkole Prawa i Administracji.

23-27 marca 2020

Wykład:  Prawo Unii Europejskiej (instytucjonalne) Prowadzący dr hab Przemysław Saganek , Prof. INP Polska Akademia Nauk
Wykład: Prawo konstytucyjne Prowadzący: Prof. dr hab Roman Wieruszewski
 
 
Zapraszam do śledzenia strony www.uniwersytetprawa.pl gdzie  zamieszczane będą bieżące informacje organizacyjne.
Pozdrawiam.
Barbara Skaba