Nauka zdalna.

 

 

 

 

Drodzy uczniowie .

 1. Samodzielnie (np. przez e-dziennik) lub z pomocą rodziców nawiązujcie kontakt
  z wychowawcą i nauczycielami.
 2. W zależności od wieku i stopnia samodzielności w korzystaniu z narzędzi do kontaktu zdalnego – organizujcie naukę własną w domu.
 3. Pamiętajcie  najlepsze efekty daje praca systematyczna!
 4. Wszelkie wątpliwości co do formy, trybu czy treści nauczania uczniowie na bieżąco zgłaszajcie nauczycielom (samodzielnie lub prosząc o pośrednictwo rodziców).
 5. Czasu spędzonego przy komputerze nie należy niepotrzebnie przedłużać. Przerwy, nawet krótkie, są obowiązkowe!
 6. Należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa w pracy z komputerem
  i w Internecie.
 7. Pamiętajcie  o etykiecie językowej i kulturze w komunikacji
  z nauczycielami (zwroty grzecznościowe mile widziane!).

Drogi rodzicu.

 1. Zachęcaj  dzieci do samodzielnej pracy.
 2. Warto być w kontakcie z wychowawcą i nauczycielami: udostępnić swój numer telefonu, adres e-mailowy, korzystać bardziej regularnie z dziennika elektronicznego, sprawdzać stronę internetową szkoły.

  3.W miarę możliwości wspieraj  (ale nie wyręczaj!) dzieci w wykonywaniu zadanych prac.

  Pozdrawiam 
  Aneta Ćwikiel - Łoboda
  Dyrektor Szkół ANIMATOR
  ul. Barlickiego 3 Gliwice
  tel. 604-963-725
  dyrekcja@halogen.org.pl
  sekretariat@halogen.org.pl