UWAGA – WAŻNE.

UWAGA – WAŻNE.
 
Uczniowie , wszystkie komunikaty/podane poniżej/ wydane przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej TRACĄ MOC.
 
Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej:1)z dnia 6sierpnia 2019r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, egzaminu gimna-zjalnego oraz egzaminu maturalnego w2020roku, zaktualizowany w dniu 20sierpnia 2019r.;2)z dnia 8sierpnia 2019r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz egzaminu eksternistycznego potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w2020roku według podstawy programowej kształcenia w zawodach z7lutego 2012r. –formuła 2012, zaktualizowany w dniu 11marca 2020r.;3)z dnia 8sierpnia 2019r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz egzaminu eksternistycznego potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w2020roku według podstawy programowej kształcenia w zawodach z31marca 2017r. –formuła 2017, zaktualizowany w dniu 11marca 2020r.;4)z dnia 10września 2019r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu zawodowego w2020roku według podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego z16maja 2019r. –formuła 2019, zaktualizowany w dniu 12września 2019r.