Szkoła Podstawowa Animator, e-zarządzenie .

Szkoła Podstawowa Animator

e-zarządzenie

Zarządzenie Dyrektora Szkoły Podstawowej Animator w Gliwicach

nr 23/19/20 z dnia  09.04.2020 roku

w sprawie przerwy świątecznej w roku szkolnym 2019/2020

Na podstawie Rozporządzenia MEN z 9 kwietnia 2020 roku  zmieniającego rozporządzenie
w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 zarządza się, co następuje:

 

§ 1

W związku z czasowym  ograniczeniem funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 410, 492 i 595) wydłuża się termin  ograniczenia funkcjonowania szkoły do 26 kwietnia 2020 roku.

 

§ 2

W czasie ograniczenia funkcjonowania szkół związanego z zagrożeniem epidemiologicznym nauka jest realizowana na odległość.

§ 3

Organizując kształcenie na odległość uwzględniane są zasady bezpiecznego korzystania przez uczniów z urządzeń umożliwiających komunikację elektroniczną. Dobór narzędzi przy tej formie kształcenia uwzględnia aktualne zalecenia medyczne odnośnie czasu korzystania z urządzeń (komputer, telewizor, telefon) i ich dostępności w domu, wiek i etap rozwoju uczniów, a także sytuację rodzinną uczniów.

§ 4

Tygodniowy zakres materiału dla poszczególnych klas, uwzględniający m.in.: równomierne obciążenie ucznia zajęciami w danym dniu, zróżnicowanie tych zajęć czy możliwości psychofizyczne ucznia ustalany jest we współpracy dyrektora szkoły oraz nauczycieli.

§ 5

Nauka prowadzona na odległość jest realizowana z wykorzystaniem materiałów udostępnionych przez nauczyciela, w szczególności tych rekomendowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej (w szczególności platforma edukacyjna www.epodreczniki.pl), Centralnej i Okręgowej  Komisji Egzaminacyjnej.

 

§ 6

W trakcie zdalnego nauczania nauczyciele kontaktują się z uczniami za pośrednictwem dziennika elektronicznego, adresów e- mailowych utworzonych przed administratora dla poszczególnych klas oraz adresów służbowych nauczycieli.

§ 7

Kontakt oraz konsultacje nauczyciela z rodzicami  odbywają się telefonicznie, za pośrednictwem adresów służbowych nauczycieli i dziennika elektronicznego .

 

§ 8

Realizacja zajęć rewalidacyjnych, korekcyjno- kompensacyjnych w trakcie zdalnego nauczania odbywa się za pośrednictwem dziennika elektronicznego, adresów e- mailowych utworzonych przed administratora dla poszczególnych klas oraz adresów służbowych nauczycieli.

 

§ 9

Dyżury pedagoga szkolnego, psychologa szkolnego oraz doradcy zawodowego odbywa się zgodnie z godzinami pracy nauczycieli udostępnionymi na stronie internetowej szkoły e- mailowo lub telefonicznie.

§ 10

Termin egzaminu ósmoklasisty, skład zespołów nadzorujących podany zostanie po ogłoszeniu terminu egzaminu  przez MEN i CKE.

 

§11

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Wysłano  9.04.2020.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liceum Sztuk Plastycznych e-zarządzenie .

Liceum Sztuk Plastycznych

e-zarządzenie

Zarządzenie Dyrektora Liceum Sztuk Plastycznych w Gliwicach

nr 32/19/20 z dnia 09.04.2020 roku

w sprawie  czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Na podstawie Rozporządzenia MEN z 9 kwietnia 2020 roku  zmieniającego rozporządzenie
w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 zarządza się, co następuje:

 

§ 1

W związku z czasowym  ograniczeniem funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 410, 492 i 595) wydłuża się termin  ograniczenia funkcjonowania szkoły do 26 kwietnia 2020 roku.

 

§ 2

W czasie ograniczenia funkcjonowania szkół związanego z zagrożeniem epidemiologicznym nauka jest realizowana na odległość.

§ 3

Organizując kształcenie na odległość uwzględniane są zasady bezpiecznego korzystania przez uczniów z urządzeń umożliwiających komunikację elektroniczną. Dobór narzędzi przy tej formie kształcenia uwzględnia aktualne zalecenia medyczne odnośnie czasu korzystania z urządzeń (komputer, telewizor, telefon) i ich dostępności w domu, wiek i etap rozwoju uczniów, a także sytuację rodzinną uczniów.

§ 4

Tygodniowy zakres materiału dla poszczególnych klas, uwzględniający m.in.: równomierne obciążenie ucznia zajęciami w danym dniu, zróżnicowanie tych zajęć czy możliwości psychofizyczne ucznia ustalany jest we współpracy dyrektora szkoły oraz nauczycieli.

§ 5

Nauka prowadzona na odległość jest realizowana z wykorzystaniem materiałów udostępnionych przez nauczyciela, w szczególności tych rekomendowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej (w szczególności platforma edukacyjna www.epodreczniki.pl), Centralnej
i Okręgowej  Komisji Egzaminacyjnej oraz CEA.

 

§ 6

W trakcie zdalnego nauczania nauczyciele kontaktują się z uczniami za pośrednictwem dziennika elektronicznego, adresów e- mailowych utworzonych przed administratora dla poszczególnych klas oraz adresów służbowych nauczycieli.

§ 7

Kontakt oraz konsultacje nauczyciela z rodzicami  odbywają się telefonicznie, za pośrednictwem adresów służbowych nauczycieli i dziennika elektronicznego .

 

§ 8

Realizacja zajęć rewalidacyjnych, korekcyjno- kompensacyjnych w trakcie zdalnego nauczania odbywa się za pośrednictwem dziennika elektronicznego, adresów e- mailowych utworzonych przed administratora dla poszczególnych klas oraz adresów służbowych nauczycieli.

 

§ 9

Dyżury pedagoga szkolnego, psychologa szkolnego oraz doradcy zawodowego odbywa się zgodnie z godzinami pracy nauczycieli udostępnionymi na stronie internetowej szkoły e- mailowo lub telefonicznie.

§ 10

Termin egzaminu maturalnego, skład zespołów nadzorujących oraz przedmiotowych podany zostanie po ustaleniu terminu przez MEN i CKE.

 

§ 11

Termin egzaminu dyplomowego,  skład komisji egzaminacyjnej ustalony zostanie po 26 kwietnia 2020 roku  oraz ogłoszeniu terminu egzaminu maturalnego przez MEN, CKE  w terminie niekolidujących z egzaminem maturalnym.

 

§12

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Wysłano 9.04.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ogólnokształcąca Szkoła Sztuk Pięknych , e-zarządzenie

Ogólnokształcąca Szkoła Sztuk Pięknych

e-zarządzenie

Zarządzenie Dyrektora Ogólnokształcącej Szkoły Sztuk Pięknych w Gliwicach

nr 32/19/20 z dnia 09.04.2020 roku

w sprawie  czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Na podstawie Rozporządzenia MEN z 9 kwietnia 2020 roku  zmieniającego rozporządzenie
w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 zarządza się, co następuje:

 

§ 1

W związku z czasowym  ograniczeniem funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 410, 492 i 595) wydłuża się termin  ograniczenia funkcjonowania szkoły do 26 kwietnia 2020 roku.

 

§ 2

W czasie ograniczenia funkcjonowania szkół związanego z zagrożeniem epidemiologicznym nauka jest realizowana na odległość.

§ 3

Organizując kształcenie na odległość uwzględniane są zasady bezpiecznego korzystania przez uczniów z urządzeń umożliwiających komunikację elektroniczną. Dobór narzędzi przy tej formie kształcenia uwzględnia aktualne zalecenia medyczne odnośnie czasu korzystania z urządzeń (komputer, telewizor, telefon) i ich dostępności w domu, wiek i etap rozwoju uczniów, a także sytuację rodzinną uczniów.

§ 4

Tygodniowy zakres materiału dla poszczególnych klas, uwzględniający m.in.: równomierne obciążenie ucznia zajęciami w danym dniu, zróżnicowanie tych zajęć czy możliwości psychofizyczne ucznia ustalany jest we współpracy dyrektora szkoły oraz nauczycieli.

§ 5

Nauka prowadzona na odległość jest realizowana z wykorzystaniem materiałów udostępnionych przez nauczyciela, w szczególności tych rekomendowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej (w szczególności platforma edukacyjna www.epodreczniki.pl), Centralnej
i Okręgowej  Komisji Egzaminacyjnej oraz CEA.

 

§ 6

W trakcie zdalnego nauczania nauczyciele kontaktują się z uczniami za pośrednictwem dziennika elektronicznego, adresów e- mailowych utworzonych przed administratora dla poszczególnych klas oraz adresów służbowych nauczycieli.

§ 7

Kontakt oraz konsultacje nauczyciela z rodzicami  odbywają się telefonicznie, za pośrednictwem adresów służbowych nauczycieli i dziennika elektronicznego .

 

§ 8

Realizacja zajęć rewalidacyjnych, korekcyjno- kompensacyjnych w trakcie zdalnego nauczania odbywa się za pośrednictwem dziennika elektronicznego, adresów e- mailowych utworzonych przed administratora dla poszczególnych klas oraz adresów służbowych nauczycieli.

 

§ 9

Dyżury pedagoga szkolnego, psychologa szkolnego oraz doradcy zawodowego odbywa się zgodnie z godzinami pracy nauczycieli udostępnionymi na stronie internetowej szkoły e- mailowo lub telefonicznie.

§ 10

Termin egzaminu maturalnego, skład zespołów nadzorujących oraz przedmiotowych podany zostanie po ustaleniu terminu przez MEN i CKE.

 

§ 11

Termin egzaminu dyplomowego,  skład komisji egzaminacyjnej ustalony zostanie po 26 kwietnia 2020 roku  oraz ogłoszeniu terminu egzaminu maturalnego przez MEN, CKE  w terminie niekolidujących z egzaminem maturalnym.

 

§12

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

 

Wysłano 9.04.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

WIELKANOC.

Szanowni Państwo,

przed nami świąteczny czas, dla nas, w szpitalu, bardzo trudny.

Pragniemy złożyć Państwu najserdeczniejsze życzenia.

-- 
Anna Ginał
Specjalista ds. komunikacji społecznej
Szpital Miejski nr 4 w Gliwicach
ul. Zygmunta Starego 20
ul. Tadeusza Kościuszki 29
44-100 Gliwice
facebook.com/SzpitalGliwice

Koronawirus w Polsce. Decyzja dotycząca egzaminów podjęta.

Koronawirus w Polsce. Decyzja dotycząca egzaminów podjęta

– Egzaminy zostaną przesunięte – przekazał na konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki. Tym samym matura, jak i test dla ośmioklasisty nie odbędą się w planowanym terminie.

– Egzaminy odbędą się najwcześniej w drugiej połowie czerwca. O dokładnej dacie poinformujemy 3 tygodnie przed nimi – oznajmił na konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki. – Wszystkie szkoły pozostaną zamknięte do 26 kwietnia – dodał szef rządu.

Instytucje i osoby udzielające wsparcia w sytuacjach wymagających pomocy psychologiczno – pedagogicznej i wychowawczej.

Instytucje i osoby udzielające wsparcia
w sytuacjach wymagających pomocy psychologiczno – pedagogicznej i wychowawczej:

– wychowawcy i nauczyciele

– pedagog szkolny

– Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
Gliwice, ul. Warszawska 35A; tel. 32 231 05 69

– Ośrodek Interwencji Kryzysowej
Gliwice, ul. Sikorskiego 134; tel.32 3355340 – czynne całą dobę

– Ośrodek Pomocy Społecznej
Gliwice, ul. Górnych Wałów 9; tel. 32 335 96 00

– Sąd Rejonowy
Gliwice, ul. Wieczorka 10

– Ośrodek Profilaktyki i Leczenia Uzależnień
Zabrze, Park Hutniczy 6; tel. 32 2781199

– Fundacja Arka Noego,
Gliwice, Barlickiego 3; tel. 668 630 980

– Miejska Komenda Policji i Komisariaty Policji

 

„Depresja. Rozumiesz – pomagasz” – społeczna kampania edukacyjna.

https://wyleczdepresje.pl/

Poradnik pedagoga . Plan dnia.

Poradnik pedagoga

 

Plan dnia

 

Plan dnia to podstawa wszelkiego działania. Taki plan nie powinien być nadmiernie przeładowany. Powinien natomiast być funkcjonalny oraz realny czyli możliwy do wykonania.

  1. Plan funkcjonalny to taki, który w sposób jasny i przejrzysty gwarantuje wam, że nie zapomnicie o najważniejszych dla Was rzeczach do wykonania. Wypiszcie sobie nie więcej niż 5 zadań, które chcecie lub musicie zrobić w ciągu dnia. Następnie ponumerujcie te czynności od najważniejszych, a przede wszystkim, najpilniejszych do wykonania, do takich, które mogą być zrobione nieco później. Jeżeli będziecie przestrzegać takiego planu, a zdarzy się, że z jakiegoś powodu nie udało się Wam wszystkiego zrobić, będziecie mieli poczucie, że zrobiliście przynajmniej to, co najważniejsze.
  2. Plan realny to taki, który nie przekracza Waszych możliwości. Dlatego przy każdej czynności powinniście napisać godzinę jej rozpoczęcia oraz wstawić okienko do zaznaczenia, czy dana czynność została wykonana. Tej weryfikacji najlepiej dokonać wieczorem, gdy będziecie  planować następny dzień.

Będą Wam potrzebne następujące „pomoce naukowe”: długopis,  kalendarz książkowy lub kartka papieru.

Zachęcam Was także do wykorzystania ciekawych apek na telefon:

Np. LISTA ZADAŃ (bezpłatna), TRELLO ( dla profesjonalistów), itp.

Istnieją różne techniki pomagające produktywnie wykorzystać czas. Jedną z nich jest technika „Pomodoro”, którą wymyślił Włoch Francesco Cirillo. Nazwa pochodzi od kuchennego czasomierza w kształcie pomidora. Technika polega na :

– zrobieniu listy zadań

– ustawieniu budzika na 25 minut ( może być minutnik w telefonie albo apka np. czasonline.pl/pomodoro)

– wyłączeniu wszelkich rozpraszaczy i złodziejów czasu ( gry, portale społecznościowe jeżeli nie są konieczne do pracy itp. )

– rozpoczęciu realizacji pierwszego, a po jego wykonaniu, kolejnego zadania z listy aż do momentu, gdy zadzwoni budzik,

– zrobieniu 5 minutowej przerwy i rozpoczęciu kolejnego „Pomodoro” czyli 25 minut skupienia

( przerwę warto wykorzystać na ćwiczenia fizyczne),

– oraz długiej przerwie po kilku 25 minutowych sesjach

Jeżeli  skorzystacie z czasonline.pl/pomodoro będziecie mogli ustawić sobie własny czas dopasowany do waszego rytmu pracy.

 

Krzysztof Sacha

Pedagog szkolny