Informacje bieżące

W okresie od 18 do 31 stycznia 2021 r. nauka w szkole będzie odbywała się z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Harmonogram planu zajęć  znajdzie się w zakładce > plan lekcji i zajęcia dodatkowe.

Harmonogram planu zajęć dodatkowych (konsultacji) będzie uaktualniony

Do zajęć nauki zdalnej należy wyposażyć sprzęt komputerowy w mikrofon z głośnikami (przy pracy z smartfonem zestaw słuchawkowy z mikrofonem)  zgodnie z zmianą w regulaminie i zasadami zdalnego nauczania.

Klasy maturalne mają konsultacje indywidualne lub konsultacje  w małych grupach. W wyznaczonych terminach i  godzinach  konsultacji nauczyciele są do dyspozycji uczniów. Konsultacje odbywają się  w wyznaczonych  w harmonogramie klasach. O kolejności  oraz ilości uczestników konsultacji decyduje nauczyciel- po wcześniejszych rozmowach i uzgodnieniach z uczniami. Konsultacje odbywają się  zgodnie z wytycznymi GIS, MEiN i MZ z zachowaniem reżimu sanitarnego.