V OGÓLNOPOLSKA AKCJA CZYTANIA

V OGÓLNOPOLSKA AKCJA CZYTANIA JEŻYCJADY

Zorganizowana przez Wydawnictwo Akapit Press V edycja

OGÓLNOPOLSKIEGO CZYTANIA JEŻYCJADY ® MAŁGORZATY MUSIEROWICZ porwała również naszą szkołę!

Uczniowie i nauczyciele odwiedzili na chwilę poznański świat rodziny Borejko i pozwolili nam poczuć tę podróż… wszystkimi zmysłami!

Dziś pierwszy film, który losy bohaterów opowie głosem pani Patrycji Ryndak i plastycznym okiem: Magdaleny Jakieły, Mileny Wrońskiej, Matyldy Kierepki, Zofii Krupy i Magdaleny Marcinowskiej.

Link do oglądania filmu:

konkurs

Stowarzyszenie Animatorów Wszechstronnego Rozwoju Młodzieży zaprasza uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych do udziału w konkursie wiedzy o Włoszech „Viaggio in Italia”

SAWRM po raz pierwszy zaprasza na konkurs „Viaggio in Italia”! Konkurs jest adresowany do uczniów, którzy interesują się językiem włoskim i realiami Włoch, natomiast niekoniecznie znają język włoski. Celem konkursu jest rozbudzenie zainteresowań kulturą i językiem włoskim wśród uczniów szkół podstawowych oraz promowanie znajomości języka, historii i kultury Włoch.

ORGANIZACJA I PRZEBIEG:

 1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie zgłoszenia do dnia 20 kwietnia 2021 roku na adres stowarzyszenia:

Stowarzyszenie Animatorów Wszechstronnego
Rozwoju Młodzieży

ul. Barlickiego 3
44 – 100 Gliwice

 1. Zgłoszenie można przesłać pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną na adres wloski1dorota@gmail.com  z zaznaczeniem w temacie, iż jest to zgłoszenie na konkurs „Viaggio in Italia“. W zgłoszeniu proszę o podanie adresu e-mail, na który wysłany zostanie link do spotkania na platfomie ZOOM (oraz informacji: szkoła podstawowa/ponadpodstawowa) a następnie uczniowie otrzymają dostęp do konkursu.
 2. W konkursie mogą uczestniczyć uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych.
 3. Konkurs dla szkół podstawowych odbędzie się 22 kwietnia 2021 roku o godzinie 11.00
  w formie online.
 4. Konkurs dla szkół ponadpodstawowych odbędzie się 22 kwietnia 2021 roku o godzinie 11.30 w również formie online.
 5. Wyniki zostaną opublikowane na stronie internetowej szkoły 30 kwietnia.
 6. Dla uczestników przewidziane są dyplomy a dla zwycięzców nagrody! O wręczeniu dyplomów oraz nagród poinformujemy w późniejszy terminie (forma uzależniona jest od sytuacji epidemiologicznej).

ZAKRES TEMATYCZNY:

Włochy to niezwykle ciekawy kraj, bogaty pod każdym względem, dlatego też konkurs w tym roku będzie się opierał na wiedzy dotyczącej następujących regionów:

 • Sycylia
 • Sardynia

ZASADY KONKURSU

 1. Konkurs jest jednoetapowy.
 2. Każda szkoła może zgłosić 5 uczestników.
 3. Test wiedzy będzie w języku polskim.
 4. Test wiedzy będzie się składał z 50 pytań o charakterze otwartym lub zamkniętym, na który przeznaczona zostanie godzina czasu (zegarowa).

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu.
 2. Wysłanie zgłoszenia udziału w konkursie jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego

regulaminu.

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem kwestie sporne rozstrzygają

organizatorzy.

Dorota Bobowska  – nauczyciel języka włoskiego                                                

Wycieczka -Kraków – „Żywa” lekcja historii

Uciekając od rzeczywistości…

Przez ostatnie miesiące siedzieliśmy w domach, byliśmy otoczeni ludźmi lecz niewielu z nich było z nami realnie. Słyszeliśmy, widzieliśmy ich ale dzielił nas ekran. Internet daje nam dużo możliwości, lecz gdy do dyspozycji mamy tylko jego, każdy dzień jest monotonny, męczący. Fakt iż ciągłe siedzenie przed monitorem jest nudne podziela również Pan Grzegorz Chlebek. Historia to jego pasja, którą przekazuje nam w naprawdę ciekawy sposób, lecz ile można mówić jedynie do urządzenia. Wtedy pojawiła się inicjatywa naszego historyka o wyjeździe do Krakowa w ramach lekcji. Pomysł jednodniowej ucieczki z domów spodobał się wielu osobom.

26.02 o godz. 800  spotkaliśmy się na zbiórce na parkingu szkolnym. Dobrze było zobaczyć znajomych i nauczycieli, chociaż czasem przydała by się możliwość wyłączenia mikrofonu.

O godz. 1100 podzieleni w grupy czekaliśmy na zamkowym dziedzińcu na zwiedzanie wystaw. Zwiedzaliśmy m.in. Skarbiec Koronny i zbrojownię , Sztukę Wschodu.  Przewodnik, który oprowadzał moją grupę naprawdę ciekawie opowiadał i nie przynudzał. Przynajmniej do momentu gdy wszyscy byli już głodni i wtedy dowiedzieliśmy się jaki jest sposób na przewodnika ,należy „zagiąć” go jakimś tekstem, tak jak zrobił to nasz Historyk. Po ukończeniu zwiedzania przez wszystkie grupy, udaliśmy się do Kaplicy Zygmuntowskiej a następnie na wieżę, gdzie znajduje się Dzwon ufundowany w 1520r przez króla Zygmunta Starego – „Dzwon Zygmunta”

Po zakończonym zwiedzaniu udaliśmy się na stare miasto przechodząc obok smoka wawelskiego. Na starym mieście mieliśmy indywidualnie  czas wolny.

Piękna pogoda, cudowne miasto, świetne towarzystwo przyczyniło się do tego jak bardzo udany był wyjazd. Dowiedzieliśmy się wielu nowych rzeczy, spotkaliśmy się , porozmawialiśmy a przede wszystkim dobrze się bawiliśmy i mimo obostrzeń dookoła ,uciekliśmy chociaż na jeden dzień. Bardzo dziękujemy za taką możliwość: Pani Dyrektor a przede wszystkim naszym opiekunom: Panom Grzegorzowi, Andrzejowi, Krzysztofowi dziękujemy również kierowcy autokaru, Panu Markowi.

Do zobaczenia na następnej wycieczce !

Magdalena Zieleńska

Reportaż – „FILM z Krakowa”  (montaż: Łukasz Galuk)

link do VLC media player darmowy – otwarty odtwarzacz  

Konkurs – K.K.Baczyński

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w szkolnym konkursie literackim, którego patronem uczyniliśmy Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Proponujemy aktywność w dwóch kategoriach:

Rozprawka na jeden z poniższych tematów (min. 250 słów):

 1. Baczyński inaczej. Czy możliwa jest lektura twórczości autora Pokolenia
  w oderwaniu od powstańczego/wojennego kontekstu? Przedstaw własną propozycję trybu lekturowego.
 2. Kobiecość i męskość w twórczości K.K. Baczyńskiego. Rozważ poetycką realizację tych kategorii kulturowych na przykładzie wybranych utworów.
 3. Czym dla K.K. Baczyńskiego jest wyobraźnia? W jaki sposób z niej korzysta? Rozważ zagadnienie na przykładzie wybranych utworów.

Twórczość poetycka:

W tej kategorii zachęcamy do nadsyłania zastawów poetyckich składający z trzech, spójnych warsztatowo, wierszy swojego autorstwa. Tematyka utworów poetyckich może, choć nie musi, oscylować wokół biografii i twórczości K.K. Baczyńskiego.

Regulamin:

 1. Do konkursu mogą przystąpić uczniowie wszystkich klas LSP, OSSP, LO.
 2. Każdy uczestnik może dostarczyć prace własnego autorstwa w obu kategoriach konkursowych.
 3. Każda praca powinna być opatrzona podstawowymi danymi (imię i nazwisko uczestnika, klasa, wybrany temat rozprawki/ tytuły wierszy).
 4. Prace powinny być dostarczone w formie elektronicznej na adres: polski5krystian@gmail.com w nieprzekraczalnym terminie do 21 marca 2021 roku.
 5. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do 31 marca za pośrednictwem strony internetowej szkoły.
 6. Dla laureatów konkursu przewidziane są atrakcyjne nagrody.