zajęcia zdalne

W dniach od 27 stycznia od 11 lutego 2022 r.

odbywa  się ZDALNE NAUCZANIE

w Szkołach LO, LSP i OSSP według obowiązującego planu lekcji