26 października o godzinie 12 w Gliwicach nastąpiło odsłonięcie tablicy upamiętniających Gliwickich Cichociemnych przy kościele garnizonowym pod wezwaniem św. Barbary. W uroczystości wzięli udział żołnierze 6 batalionu Powietrzno-Desantowego oraz uczniowie naszej szkoły. W tym prestiżowym dla Gliwic przedsięwzięciu uczestniczyli wysoko postawieni goście. Przedstawiciele Ministerstwa Obrony Narodowej:Bartłomiej Grabski,Bogdan Ścibut i Agnieszka Michalak, Wojewoda Śląski Jarosław Wieczorek,biskup polowy gen.bryg.Józef Jan Guzdek oraz Prezydent miasta Zygmunt Frankiewicz. Nie zabrakło również rodzin pięciu nieżyjących już gliwickich cichociemnych. Honorowym gościem był ostatni żyjący cichociemny:95 letni Aleksander Tarnawski ps. Upłaz. Na tablicy pamiątkowej znalazło się sześć nazwisk gliwickich cichociemnych. Oprócz wymienionego już Aleksandra Tarnowskiego znalazły się nazwiska Edwarda Kiwera pseud. Biegaj (1919 – 1987), Bolesława Polańczyka pseud. Kryształ (1906 – 1996), Leszka Ratajskiego pseud. Żal (1907 – 1975), Bogusława Wolniaka pseud. Mięta (1907 – 1986) i Antoniego Żychiewicza pseud. Przerwa (1919 – 2005). Pomnik został ufundowany przez Społeczny Komitet Pamięci Augusta Fieldorfa ”Nila”. Uczestnictwo naszych uczniów w tym wydarzeniu jest niezwykłym wyróżnieniem dla uczniów i samej Szkoły.

M.Z.

0ea981d579537a62ce23b92f052f46fc 45fade216926b080d268dcd66404cf27 77e4f56f4422fe99fb54f5b730bb1a40
79b288071c5abc834dffa7aeb6550cca 546c492faf3e97b869b05cb932aa249d 9593a6101e7f5c36debf9f3b02cb560a
b6cd6d81e0c9acfc450eec4cb9c61f91 b83509af1f2d2ab41a2faefd567b58a2 d8b35fd00fbedccaf4feffab138c0f4f
Bookmark the permalink.

Comments are closed.