Protokół z posiedzenia jury konkursowego XIV Pikniku Malarskiego „Sielskie Klimaty 2019”.

Katowice, 10. października 2019 r.

Protokół z posiedzenia jury konkursowego XIV Pikniku Malarskiego „Sielskie Klimaty 2019”

Dnia 10 października 2019 roku jury w składzie:

prof. dr hab. Elżbieta Kuraj, UŚ Katowice,

dr hab. Monika Starowicz, ASP Katowice,

mgr Joanna Skorupska-Badura, Muzeum GPE w Chorzowie

mgr Andrzej Makowski, Sekretarz Jury

dokonało przeglądu dorobku plastycznego XIV pikniku malarskiego „Sielskie Klimaty 2019” i postanowiło przyznać następujące nagrody i wyróżnienia:

Kategoria I

I Nagroda      Emilia Kubarek, SP Omega Katowice | op. A. Lisowska-Mrozowska

II Nagroda     Aleksandra Kajda, SP 18 Katowice | op. A. Słomian

II Nagroda     Maria Paciorek, SP Chorzów | op. A. Dyla

III Nagroda    Dominik Bajerski, SP 20 Siemianowice Śl. | op. A. Dyla

Wyróżnienie             Daria Sala, SP 1 Świętochłowice | op. K. Czyżewska-Knap

Wyróżnienie             Emilia Kowalska, SP 2 Chorzów | op. A. Zieleźny-Operskalska

Wyróżnienie             Barbara Mrówka, SP Omega Katowice | op. A. Lisowska-Mrozowska

Wyróżnienie             Filip Miemiec, SP 18 Katowice | op. A. Tomaszkiewicz

Wyróżnienie             Oliwia Chabior, SP 39 Sosnowiec | op. E. Warcholińska-Dąbek

Wyróżnienie             Paulina Masłoń, CK Zamek Sielecki Sosnowiec | op. A. Pionka

Wyróżnienie             Beata Krzyszczyk, SP 2 Bytom | op. J. Born-Pilsyk

Wyróżnienie             Izabela Żydek, SP 3 Świętochłowice | op. B. Rachel

Wyróżnienie   Paweł Pękala, Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji I Rodziny „Węgiełek”

| op. Z. Wójcik

Wyróżnienie             Alicja Wolny, SP 1 Świętochłowice | op. K. Czyżewska-Knap

Wyróżnienie             Amelia Skubakowska, SP dla niesłyszących | op. M. Chodorek

Wyróżnienie             Zofia Kubica, SP Omega Katowice | op. A. Lisowska-Mrozowska

Wyróżnienie             Justyna Myszor, SP 21 Katowice | op. E. Gracka

Kategoria II

I nagroda       Paulina Ćwięczek, III LO Chorzów | op. A. Lempa

II nagroda      Magdalena Licznar, III LO Chorzów| op. A. Lempa

III nagroda     Maja Uliniarz, III LO Chorzów| op. A. Lempa

Wyróżnienie             Kinga Woźniak, VIII LO Katowice| op. M. Rał

Kategoria III

I nagroda       Natalia Kaftan, OSSP Katowice | op. A. Wołonciej

II nagroda      Maria Borecka, ZSAiP Tarnowskie Góry | op. A. Andryszczak

III nagroda     Maciej Knap, OSSP Katowice | op. A. Makowski

III nagroda     Wiktoria Kudyba, ZS 18 Zabrze | op. M. Wieczorek

Wyróżnienie             Barbara Stefańczyk, PLSP Katowice | op. A. Jurczyńska

Wyróżnienie             Nikola Rajda, ZSP Bielsko-Biała | op. E. Lego

Wyróżnienie             Natalia Matejczyk, PLSP Katowice | op. A. Jurczyńska

Wyróżnienie             Sara Wirtel, LSP Wodzisław Śląski | op. G. Mitręga

Wyróżnienie             Marta Pieszka, NLSP Gliwice | op. E. Pańczyk-Hałubiec

Wyróżnienie             Martyna Grzybowska, ZS 18 Zabrze | op. E. Zajler-Płatek

Wyróżnienie             Martyna Bonarska, PLSP Katowice | op. P. Kossakowski

Wyróżnienie             Martyna Adamska, PLSP Katowice | op. A. Jurczyńska

Wyróżnienie             Barbara Kędziorczyk, NLSP Gliwice | op. E. Zajler-Płatek

Wyróżnienie             Kajetan Bronisławski, OSSP Katowice | op. A. Makowski

Wyróżnienie             Wiktoria Pieńkowska, LSP Wodzisław Śląski | op. K. Folwarczny

Wyróżnienie             Marta Żmudzińska, LSP Wodzisław Śląski | op. G. Mitręga

Wyróżnienie             Zofia Nowak, LSP Wodzisław Śląsk | op. G. Mitręga

Kategoria IV OPEN

nagroda         Magdalena Karkos-Radziej, SCS Zamek Sołecki Sosnowiec

GRAND PRIX: w kategorii szkół nieartystycznych:

Andrzej Sodowski, kategoria OPEN

GRAND PRIX w kategorii szkół artystycznych:

Matylda Naczyńska, PLSP Katowice | op. A. Makowski

Na wystawie poplenerowej w galerii Zespołu Szkół Plastycznych w Katowicach prezentowane są prace malarskie w liczbie 446 obrazów.

 

art. plast. Andrzej Makowski  – Sekretarz Jury

 

Wręczenie nagród oraz finisaż wystawy odbędzie się w środę 30 października 2019 roku o godzinie 12:00, w galerii Zespołu Szkół Plastycznych w Katowicach, ul. Ułańska 7a (os. 1000-lecia).

członkowie Jury:

prof. dr hab. Elżbieta Kuraj

dr hab. Monika Starowicz

mgr Joanna Skorupska-Badura

mgr Andrzej Makowski

Ogólnopolski przegląd plastyczny z rysunku, malarstwa i rzeźby – badanie jakości kształcenia artystycznego

Udział w Badaniu jest obowiązkowy dla wszystkich uczniów klasy 3 LSP i 5 OSSP

Warunki przeprowadzenia przeglądu w szkole

Dyrektor, niezwłocznie w danym dniu przeglądu, odnotowuje w systemie nieobecność ucznia
(na tej podstawie tworzone są listy uczestników przeglądu w terminie dodatkowym)

 

Zadania realizowane w ramach przeglądu plastycznego z rysunku, malarstwa i rzeźby 2019/2020

RYSUNEK 8 listopada zostanie opublikowany komunikat dotyczący aranżacji postaci wraz z przykładowymi fotografiami. 15 listopada zostaną opublikowane polecenia realizacji zadania z rysunku.
MALARSTWO 8 listopada zostanie opublikowany komunikat dotyczący aranżacji martwej natury wraz z przykładowymi fotografiami. 15 listopada zostaną opublikowane polecenia realizacji zadania z malarstwa.
RZEŹBA

Kodowanie prac

Dokumentacja fotograficzna

Wysyłka

Kryteria ocen

Skala ocen

Podstawa prawna:

  • Art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. prawo oświatowe (Dz.U.2019.0.1148). Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 marca 2019 r. (Dz.U. z 2019 r., poz. 607) w sprawie specjalistycznej jednostki nadzoru.

Badanie jakości kształcenia oraz nadzór nad szkołami i placówkami artystycznymi sprawowany jest przez Centrum Edukacji Artystycznej na podstawie:

  • Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie badania jakości kształcenia artystycznego w publicznych szkołach artystycznych z dnia 10 czerwca 2019 r. (Dz.U. z 2019 r., poz. 1087).
  • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie nadzoru pedagogicznego z dnia 25 sierpnia 2017 r. (Dz.U. z 2017 r., poz. 1658).
  • Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 22 sierpnia 2019 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i placówek artystycznych (Dz.U. 2019 poz. 1624).
  • Rocznego planu nadzoru pedagogicznego Centrum Edukacji Artystycznej nad szkołami i placówkami artystycznymi na rok szkolny 2019/2020.

Szczegóły Przeglądu określa regulamin z dnia 14 czerwca 2019 oraz komunikat CEA (zostanie opublikowany do 30 września)

Współorganizatorzy ogólnopolskiego przeglądu plastycznego z rysunku, malarstwa i rzeźby 2019/2020:

  • Sprawy związane z oceną RYSUNKU prowadzi Zespół Szkół Plastycznych w Gdyni
  • Sprawy związane z oceną MALARSTWA prowadzi Zespół Szkół Plastycznych w Katowicach
  • Sprawy związane z oceną RZEŹBY prowadzi Zespół Szkół Plastycznych w Częstochowie
  • Sprawy związane z elektroniczną rejestracją uczniów, nadawaniem kodów, zbiorczą, elektroniczną listą punktacyjną („System Rejestracji Elektronicznej Przeglądu Plastycznego CEA 2019/20”) prowadzi Zespół Szkół Plastycznych w Katowicach
23 września-7 października 2019 roku– rejestracja szkół oraz wszystkich uczniów objętych badaniem jakości kształcenia artystycznego

do 7 października 2019 r.

– przesłanie drogą mailową przez Dyrektorów szkół do CEA nauczycieli – kandydatów ze szkoły do Komisji oceniającej ogólnopolskiego przeglądu plastycznego z rysunku, malarstwa i rzeźby 2019/2020. (plik WORD i PDF)– przesłanie drogą mailową przez Dyrektorów szkół do CEA składów Zespołów nadzorujących. (plik WORD i PDF)

do 14 października 2019 r.

– przesłanie drogą mailową przez Dyrektorów szkół do CEA składów Zespołów nadzorujących. (plik WORD i PDF)

do 30 października 2019 r.

– przesłanie przez ZSP w Katowicach kurierem do szkół naklejek z kodami dla każdego ucznia oraz kodu szkoły,

8 listopada 2019 r. – opublikowanie komunikatu dotyczącego aranżacji postaci i martwej natury wraz z przykładowymi fotografiami.

15 listopada 2019 r. – opublikowanie poleceń realizacji zadań z rysunku i malarstwa.

20 listopada 2019 r. – opublikowanie tematu z rzeźby.

Listopad-grudzień – ogólnopolskie przeglądy plastyczne w roku szkolnym 2019/2020:

Termin podstawowy:

18 listopada 2019 r. – rysunek/malarstwo
19 listopada 2019 r. – rysunek/malarstwo
20 listopada 2019 r. – rzeźba

Termin dodatkowy:

2 grudnia 2019 r. – rysunek
3 grudnia 2019 r. – malarstwo
4 grudnia 2019 r. – rzeźba

do 25 listopada 2019 r.

– nieprzekraczalny termin dostarczenia przez szkoły starannie zabezpieczonych przesyłek z pracami uczniów wraz z dokumentacją fotograficzną do szkół – Współorganizatorów Przeglądu.

5-18 grudnia 2019 r. – prace Komisji oceniających

Terminy pracy Komisji:

5-6-7 grudnia 2019 r. – MALARSTWO – Katowice (2 komisje),
9-10-11 grudnia 2019 r. – MALARSTWO – Katowice (2 komisje),

12-13-14 grudnia 2019 r. – RYSUNEK – Gdynia-Orłowo (2 komisje),
16-17-18 grudnia 2019 r. – RYSUNEK – Gdynia-Orłowo (2 komisje),

9-10-11 grudnia 2019 r. – RZEŹBA – Częstochowa (2 komisje),
12-13-14 grudnia 2019 r. – RZEŹBA – Częstochowa (2 komisje)

do końca stycznia 2020 r.

– przesłanie drogą elektroniczną do poszczególnych szkół zakodowane karty punktacyjne (PDF) uczniów danej szkoły.

do końca lutego 2020 r.

– opublikowanie przez Dyrektora Centrum uwag, rekomendacji i wniosków dotyczących przeprowadzonego, pierwszego badania jakości kształcenia w szkołach plastycznych 2019/2020.

Nauczyciele – kandydaci ze szkoły do Komisji ogólnopolskiego przeglądu plastycznego z rysunku, malarstwa i rzeźby 2019