Spotkanie z oficerem sekcji operacyjnej.


Klasa 2w Liceum Ogólnokształcącego ANIMATOR uczestniczyła w prelekcji przeprowadzonej przez oficera sekcji operacyjnej 6. batalionu powietrznodesantowego w Gliwicach, pana Grzegorza Kielnara.
Uczniowie mieli okazję dowiedzieć się wiele na temat misji pokojowych w Afganistanie i Kosowie, w których uczestniczył oficer.
Organizatorka spotkania: Ewa Grynicka

Zebranie i konsultacje

Dyrektor Szkoły Pani Aneta Ćwikieł – Łoboda przypomina rodzicom uczniów wszystkich klas o zebraniu z wychowawcami.
Każdy rodzic będzie mógł skorzystać z konsultacji z nauczycielami uczącymi jego dziecko.
Tematyka zebrań z rodzicami to:
bieżące informacje na temat postępów w nauce i frekwencji.

06.11.2018/wtorek/  godz.17 – 19

                    

Pierwsza pomoc.

W dniu 16.10.2018 r. uczniowie klasy 2w Liceum Animator wraz z opiekunem p. Iloną Kamińską wzięli udział w akcji organizowanej przez Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy polegającą na biciu rekordu w jednoczesnym wykonywaniu resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Akcja odbyła się pod hasłem: ratujemy i uczymy ratować. Uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy.

Szkolny zestaw podręczników

Na stronie szkoły został zaktualizowany Szkolny Zestaw Podręczników na rok szkolny 2018/2019 – bardzo prosimy o zapoznanie się z nim i zwrócenie szczególnej uwagi na informacje związane z podręcznikami z j. angielskiego

Prosimy kupować jedynie podręczniki w zakresie podstawowym, poza przypadkami wyraźnego stwierdzenia, że chodzi o rozszerzenie.

Uczniowie klas drugich proszeni są o wstrzymanie się z zakupem podręczników z przedmiotów ROZSZERZONYCH do września (jest to ważne ze względu na grupę i rozszerzenie)