Wybór zagadnień z plastyki na rozmowę rekrutacyjną do Liceum Plastycznego

Wybór zagadnień z plastyki na rozmowę rekrutacyjną do Liceum Plastycznego
– podstawa programowa SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Kandydat
• Wykazuje się znajomością dziedzin sztuk plastycznych: malarstwa, rzeźby, grafiki, architektury, rysunku
• Zna współczesne formy wypowiedzi artystycznej, wymykające się tradycyjnym klasyfikacjom, jak: happening, performance, asamblaż; sztuka nowych mediów
• Rozróżnia cechy i rodzaje kompozycji: kompozycje otwarte i zamknięte, rytmiczne, symetryczne, statyczne i dynamiczne
• Wykazuje się znajomością pojęć: gama barwna, koło barw, barwy podstawowe i pochodne, temperatura barwy, walor barwy; kontrasty barwne: temperaturowe, dopełnieniowe i walorowe
• Rozpoznaje rodzaje perspektyw (w tym m.in.: rzędowa, kulisowa, aksonometryczna, barwna, powietrzna, zbieżna)
• Charakteryzuje pozostałe środki wyrazu artystycznego, takie jak: linia, plama, faktura
• Rozróżnia gatunki i tematykę dzieł w sztukach plastycznych (portret, autoportret, pejzaż, martwa natura, sceny: rodzajowa, religijna, mitologiczna, historyczna i batalistyczna)
• Rozumie, czym jest w sztuce abstrakcja i fantastyka
• Powyższe środki wyrazu rozróżnia i identyfikuje w dziełach mistrzów
• Zna dziedzictwo kulturowe najbliższego otoczenia, wymienia zabytki i dzieła architektury
• Charakteryzuje na wybranych przykładach z różnych dziedzin pojęcie stylu w sztuce
• Wykazuje się znajomością najważniejszych muzeów i kolekcji dzieł sztuki w Polsce i na świecie

(w oparciu o podstawę programową „Plastyka” klasy IV-VIII)

Lekcja Liceum Plastycznego.

Tematem ostatnich zajęć malarskich klasy IIIa w zakresie technik malarskich i pozłotniczych, była postać kobieca, inspirowana słynnymi obrazami z historii sztuki. W pracowni podziwiać można też obrazy z martwymi naturami. Nauczyciel prowadzący-Ewa Zajler-Płatek.

Warsztaty fotograficzne i malarskie dla os.Śródmieście Gliwicach

Bezpłatne warsztaty malarskie i fotograficzne dla mieszkańców osiedla Śródmieście w Gliwicach.
Warsztaty dla dzieci i dorosłych odbywać się będą cyklicznie
malarskie w poniedziałki od 16:00
fotograficzne w piątki od 17:00
w okresie od marca do grudnia 2019r. z przerwą wakacyjną.

Na zajęciach z fotografii i filmu :
– pracy koncepcyjnej nad pomysłami i scenariuszami filmowymi,
– pracy koncepcyjnej nad zestawami fotograficznymi (fotografia dokumentalna, fotografia artystyczna),
– pracy z lustrzanką cyfrową, oraz aparatami tradycyjnymi,
– pracy z programem Adobe Photoshop (obróbka fotografii),
– pracy z programem Adobe Premiere (montaż filmowy).

Na zajęciach z malarstwa :
– mieszanie barw podstawowych, poznawanie koła barw i relacji kolorów dopełniających,
– oswajanie się z pracą pędzlami i zachowaniem farb
– na przykładzie martwych natur uczymy się uważnej obserwacji kolorów i ich wzajemnego oddziaływania: temperatura, odcień, nasycenie, krycie
– martwa natura: malarskie studium układu lub konkretnego przedmiotu. Jest ćwiczeniem koloru, światła, kompozycji oraz różnorodności malarskich faktur,
– kompozycję: praca z wyobraźni na zadany temat,
– własną realizację: według pomysłu i projektu uczestnika.

Projekt sfinansowany z budżetu Miasta Gliwice w ramach realizacji zadania z Budżetu Obywatelskiego na 2019r.