Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych.


28 lutego 2019 r.uczniowie LO i LP uczestniczyli w obchodach Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Śląskim Centrum Wolności i Solidarności w Pałacu Młodzieży w Katowicach.
W ramach obchodów dla uczniów przygotowana została prelekcja o tematyce Żołnierzy Wyklętych, wygłoszona przez pracownika Muzeum Żołnierzy Wyklętych,następnie odbył się koncert krakowskiego rapera – Tadka – który od lat zajmuje się tematyką Żołnierzy Wyklętych.
Organizatorem obchodów było Śląskie Centrum Wolności i Solidarności w Katowicach.

Koleje śląskie za darmo.

Koleje śląskie za darmo dla dzieci i młodzieży/jeśli masz ważną legitymację szkolną./

Zarząd Województwa Śląskiego z inicjatywy Marszałka podjął decyzję o wprowadzeniu bezpłatnych przejazdów dla dzieci i młodzieży szkolnej pociągami Kolei Śląskich w czasie trwania ferii zimowych w województwie śląskim tj.od północy 08/09 lutego br.do 24 lutego br. Oferta dotyczy całej siatki połączeń Kolei ŚIąskich (poza odcinkiem przygranicznym Chatupki – Bohumin).

Spotkanie z oficerem sekcji operacyjnej.


Klasa 2w Liceum Ogólnokształcącego ANIMATOR uczestniczyła w prelekcji przeprowadzonej przez oficera sekcji operacyjnej 6. batalionu powietrznodesantowego w Gliwicach, pana Grzegorza Kielnara.
Uczniowie mieli okazję dowiedzieć się wiele na temat misji pokojowych w Afganistanie i Kosowie, w których uczestniczył oficer.
Organizatorka spotkania: Ewa Grynicka

Zebranie i konsultacje

Dyrektor Szkoły Pani Aneta Ćwikieł – Łoboda przypomina rodzicom uczniów wszystkich klas o zebraniu z wychowawcami.
Każdy rodzic będzie mógł skorzystać z konsultacji z nauczycielami uczącymi jego dziecko.
Tematyka zebrań z rodzicami to:
bieżące informacje na temat postępów w nauce i frekwencji.

06.11.2018/wtorek/  godz.17 – 19

                    

Pierwsza pomoc.

W dniu 16.10.2018 r. uczniowie klasy 2w Liceum Animator wraz z opiekunem p. Iloną Kamińską wzięli udział w akcji organizowanej przez Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy polegającą na biciu rekordu w jednoczesnym wykonywaniu resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Akcja odbyła się pod hasłem: ratujemy i uczymy ratować. Uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy.