Dziedzictwo a rozwój – wykład Wszechnicy Naukowo-Kulturalnej

Zapraszamy na kolejny wykład Wszechnicy PAU,

który odbędzie się

25 kwietnia 2013 roku o godz. 15:00

na Wydziale Architektury Politechniki Śląskiej (ul. M. Strzody 10, Gliwice).

Wykład pod tytułem  „Dziedzictwo a rozwój ” wygłosi  prof. Jacek Purchla

(Dyrektor Międzynarodowego Centrum Kultury, Kraków).

Wstęp wolny.

  Prof. Jacek Purchla

     Urodził się w Krakowie w 1954 r. Odbył studia w Uniwersytecie Jagiellońskim w zakresie ekonomii i historii sztuki. Profesor zwyczajny nauk humanistycznych; kieruje Katedrą Historii Gospodarczej i Społecznej oraz Zakładem Dziedzictwa Kulturowego i Studiów Miejskich UNESCO Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, a także Katedrą Dziedzictwa Europejskiego w Instytucie Europeistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego.

     Prowadzi badania nad rozwojem miast, historią sztuki XIX i XX wieku, jak również teorią i ochroną dziedzictwa kulturowego. Odbył szereg studiów i staży w ośrodkach uniwersyteckich Europy. Autor ponad trzystu prac naukowych, w tym wielu książek. W latach 1990–1991 wiceprezydent Krakowa. Organizator i dyrektor Międzynarodowego Centrum Kultury w Krakowie. Członek wielu organizacji i stowarzyszeń, międzynarodowych i polskich, m.in. przewodniczy Rady Ochrony Zabytków przy Ministrze Kultury i Dziedzictwa Narodowego i wiceprzewodniczący Polskiego Komitetu ds. UNESCO. Wyróżniony wieloma odznaczeniami państwowymi, zagranicznymi i polskimi, a także  prestiżową Nagrodąim. Aleksandra Geysztora za osiągnięcia na rzecz ochrony polskiego dziedzictwa kulturowego.

    Profesor Purchla jest wybitnym uczonym i ekspertem w zakresie  ochrony dziedzictwa kulturowego, historii sztuki, urbanistyki i rozwoju i zarządzania miastami historycznymi. Traktuje miasto jako złożony twór powstały w wyniku procesów społecznych ekonomicznych i politycznych. Interesuje się przeobrażeniami miast na Śląsku

Tagged , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.