Egzamin dyplomowy i egzamin z historii sztuki.

Terminy egzaminów –klasa  5bm i 5bg

Egzamin z historii sztuki i Egzamin dyplomowy.

regulamin LSP

zagadnienia na część teoretyczną Egzaminu

 

Comments are closed.