Egzamin dyplomowy i egzamin z historii sztuki.

Terminy egzaminów –klasa  4a  i  6g

Egzamin z historii sztuki i Egzamin dyplomowy.

21.04.2022 r. – 27.04.2022 r.

regulamin LSP

regulamin OSSP

zagadnienia na część teoretyczną Egzaminu

 

Comments are closed.