Erasmus+

DOKUMENTY do projektu ERASMUS+

” Art Rallies Together Internationally with Students and Teachers”

Regulamin rekrutacji uczniów, list motywacyjny, deklaracja uczestnika, oświadczenie i formularz zgłoszeniowy ( *.pdf do druku)

 

I  Spotkanie Międzynarodowe – Erasmus +

Gliwice, dn. 25 – 27.08.2021 

I międzynarodowe spotkanie nauczycieli biorących udział w projekcie „Art Rallies Together Internationally with Students and Teachers” o numerze 2020-1-PL01- KA227-SCH-095438 w ramach akcji KA2 – Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk KA227 – Partnerstwa na rzecz kreatywności finansowane ze środków europejskich w ramach programu Erasmus+ miało miejsce w Gliwicach w dniach 25-27 sierpnia. Bardzo się cieszymy, że w końcu udało Nam się spotkać i rozpocząć realizację projektu nie tylko online, ale także w realu. W Stowarzyszeniu Animatorów Wszechstronnego Rozwoju Młodzieży spotkali się przedstawiciele szkół z: Gdańska, Turcji, Chorwacji oraz Hiszpanii, natomiast online towarzyszyli nam również Włosi i Szwedzi. Spotkanie to miało na celu ustalenie wielu kwestii organizacyjnych. Na dobry początek pokazaliśmy naszym gościom szkołę, w szczególności pracownie artystyczne, następnie był czas na poznanie pozostałych szkół oraz krajów. W czasie spotkania poruszyliśmy zagadnienia dotyczące m.in. organizacji zagranicznych mobilności, zarządzania projektem, finansów czy rozpowszechniania (promowania) projektu. Zadbaliśmy także o czas wolny uczestników zapraszając ich do zwiedzenia Skansenu w Chorzowie zakończonego przejażdżką kolejką linową „Elka” z widokiem na Park  Śląski. Aby przybliżyć nasz region zorganizowaliśmy wyjście do Muzeum Śląskiego. 3 dni minęły bardzo szybko i bardzo miło będąc zapowiedzią niezwykle interesującego i przyjemnego projektu ARTIST! Bardzo dziękujemy wszystkim uczestnikom za przyjazd, a Was Drodzy Uczniowie zapraszamy do udziału w projekcie!

Bookmark the permalink.

Comments are closed.