Harmonogram zajęć klasa 2wg – nauczanie zdalne -język polski.

Harmonogram zajęć klasa 2wg – nauczanie zdalne

(przewidziano pięć jednostek lekcyjnych)

TYDZIEŃ I – 16-22 MARCA

  1. Temat (dwie jednostki lekcyjne): Przedstaw przemianę wewnętrzną, jaka dokonała się w Raskolnikowie.

Piszemy wypracowanie na podstawie fragmentów z podręcznika na co najmniej 250 słów. Przestrzegam przed kopiowaniem prac z Internetu(!). Pracę wklejamy na stronę: https://forms.gle/n2wQA8SG2CLsFDqZ6 (tam znajdują się fragmenty do analizy).

  1. Temat: Poezja czasów niepoetyckich: Adam Asnyk

Proszę o zapoznanie się z twórczością  Adama Asnyka https://epodreczniki.pl/a/gory-kobiety-i/DiNw5XsvF oraz wypełnienie formularza https://forms.gle/tz2YtsgBPR2pgnFk6

  1. Temat (co najmniej dwie jednostki lekcyjne): Wprowadzenie do lektury Potop Henryka Sienkiewicza

Jesteście zobowiązani przeczytać/wysłuchać audiobooka dot. (patrz: dział pozytywizm na www.padlet.com/patrycjaryndak/klasa2wg hasło: klasa2wg) lektury Potop Henryka Sienkiewicza oraz obejrzeć film https://www.cda.pl/video/4336721f8

TYDZIEŃ II – 23-29 MARCA

  1. Temat: Henryk Sienkiewicz – noblista spod strzech

Zapoznajemy się z biografią Henryka Sienkiewicza, kolejno wypisujemy dzieła napisane przez pisarza; wypisujemy kolejne części trylogii i tło historyczne każdej z części. Drukujemy i wypełniamy karty pracy, które znajdują się na www.padlet.com/patrycjaryndak/klasa2wg zakładka pozytywizm. Takie pytania mogą pojawić się na sprawdzianie podsumowującym epokę.

 

Bookmark the permalink.

Comments are closed.