Harmonogram zajęć klasa 8c – nauczanie zdalne . TYDZIEŃ I – 16-22 MARCA

Harmonogram zajęć klasa 8c – nauczanie zdalne

(przewidziano pięć jednostek lekcyjnych)

TYDZIEŃ I – 16-22 MARCA

Temat: Wprowadzenie do lektury Quo vadis Henryka Sienkiewicza

Czytamy lekturę https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/quo-vadis.html, gorąco zachęcam do obejrzenia filmu: https://www.youtube.com/watch?v=fh_MCdofd0M

Temat: Powtórzenie wiadomości – zdania złożone współrzędnie i podrzędnie

Proszę o wykonanie następujących zadań:

Określ typ zdania, narysuj wykres.

1. Kupiłam bilet i ustawiłam się w kolejce po kanapkę.
2. Odpoczynek był tam, gdzie go zaplanował przewodnik.
3. Wszyscy bili brawo, gdy artysta skończył grać.
4. Nie wiem, czy jutro dostanę list.
5. Zawodnicy marzyli o tym, żeby mecz się już skończył.
6. Ulicą jedzie samochód, który holuje inne auto.
7. Dobrze robi ten, kto dba o zdrowie.
8. Ważne jest to, co nadaje życiu sens.
9. Karol, Mateusz i Zygmunt to najlepsi kumple.
10. Karoliny nie da się znaleźć w tym tłumie.
11. Lubimy ludzi, którzy mają poczucie humoru.
12. Zjem śniadanie albo pojadę wcześniej.

Określ wszystkie części zdania. Narysuj wykresy.
1. Nie zrobili zadania domowego w domu.
2. Pszczoły wyleciały z ula wczesnym rankiem.
3. Nigdy nie dowiem się całej prawdy.

Imiesłowowy równoważnik zdania
Przekształć imiesłowowe równoważniki zdań za zdania pojedyncze.
1. Zygmunt jadł obiad, słuchając audycji radiowej.
2. Dojechawszy do domu, od razu zaczęłam sprzątać.
3. Spędziłam dzień w domu, przeglądając Facebooka.

Zadania mieszane
Określ, czy to zdanie pojedyncze czy złożone. Pokreśl podmioty i orzeczenia. Narysuj wykresy.
1. Poszła na spacer, mimo że padał deszcz.
2. Pójdę do sklepu i kupię coś pysznego.
3. Ale jazda!
4. Przygarnięto do schroniska psy.
5. Mała Ola jedzie na wyprawę, ponieważ postanowiła odnaleźć skarb.
Temat: Na początku…. Geneza utworu Quo  vadis

 Korzystamy z epodręcznika: https://epodreczniki.pl/a/na-poczatku/D6WgSXIb4 i uzupełniamy zadania. Sprawdzamy naszą wiedzę dotyczącą treści lektury. Robimy samodzielnie notatki. Czytamy również artykuł zamieszczony poniżej oraz oglądamy oś czasu związaną z życiem i twórczością Henryka Sienkiewicza w podręczniku.

 

W razie pytań proszę o kontakt patrycja.ryndak@icloud.com

Henryk Sienkiewicz

Potop

Henryk Sienkiewicz – noblista spod strzech

170 lat temu, 5 maja 1846 przyszedł na świat Henryk Sienkiewicz. Polski noblista, jeden z najpopularniejszych pisarzy przełomu XIX i XX wieku. Do dziś jego książki obecne są w kanonie lektur szkolnych.

Henryk Sienkiewicz, fragm. obrazu Kazimierza Pochwalskiego (1898)

 

„My wszyscy z niego” – pisał o Henryku Sienkiewiczu w 1924 roku Stanisław Cat-Mackiewicz.
 

Nie chciał być lekarzem

Jako 17-latek chciał wziąć udział w powstaniu styczniowym, ale był zbyt młody i nie pozwolono mu przystąpić do walk. W 1865 roku zdał egzamin maturalny. – Uczył się niespecjalnie – mówił dr Piotr Dmitrowicz w audycji „Mieć 19 lat”. – Uczył się właściwie tylko pod koniec roku, po to tylko żeby przejść z klasy do klasy. Bardzo dużo czytał, a inne przedmioty, poza historią, którą znał świetnie, mówiąc delikatnie, odpuszczał sobie.

Jego rodzice chcieli, żeby został lekarzem i Sienkiewicz zgodnie z ich wolą dostał się na wydział lekarski. Kilka miesięcy później jednak przeniósł się na filologię. Był zafascynowany Józefem Ignacym Kraszewskim. Co ciekawe, to Kraszewski jako pierwszy napisał „Krzyżaków 1410”, później ten pomysł kontynuował Sienkiewicz.

Pisał pod pseudonimem „Litwos” do „Gazety Polskiej” oraz „Niwy”. W lutym 1876 roku wraz z Heleną Modrzejewską i grupą znajomych wybrał się w podróż do USA. Podczas tej wyprawy powstały m.in.: „Listy z podróży do Ameryki”, „Latarnik” czy „Sachem”. Do Europy pisarz powrócił w 1878 roku. Zatrzymał się w Londynie, następnie przez rok przebywał w Paryżu. W 1881 roku wziął ślub z Marią Szetkiewiczówną, cztery lata później Maria zmarła na gruźlicę.

Doceniony przez naród

Od maja 1883 do marca 1884 roku w warszawskim „Słowie” i krakowskim „Czasie” drukowana była powieść  „Ogniem i mieczem”. Ta i kolejne części „Trylogii” przyniosły pisarzowi wielką popularność. W 1884 roku pojawiły się pierwsze odcinki „Quo vadis”. Sześć lat później Henryk Sienkiewicz wydał „Krzyżaków”. W 25-lecie pracy twórczej otrzymał od narodu majątek ziemski w Oblęgorku.

Nagroda Nobla

Odbierając nagrodę Nobla, powiedział: Ci, którzy mają prawo ubiegać się o nagrodę ustanowioną przez szlachetnego filantropa nie należą do ludzi jednego szczepu i nie są mieszkańcami jednego kraju. Wszystkie narody tego świata idą w zawody o tę nagrodę w osobach swoich poetów i pisarzy. Dlatego też wysoki areopag, który tę nagrodę przyznaje i dostojny monarcha, który ją wręcza wieńczą nie tylko poetę, ale zarazem i naród, którego synem jest poeta.

Sienkiewicz podkreślał, że nagroda to wyróżnienie nie tylko dla niego, ale też dla Polaków, pozbawionych w tym czasie własnego państwa. – Jego laur literacki był prawdziwym balsamem dla poddanych trójzaborowej niewoli rodaków – mówił dr Janusz Osica w „Kronice Polskiej” z 2001 roku.

Po wybuchu wojny pisarz wyjechał do Szwajcarii. Z Ignacym Paderewskim założył Szwajcarski Komitet Generalny Pomocy Ofiarom Wojny w Polsce. Zmarł 15 listopada 1916 w Vevey i został tam pochowany. Osiem lat później prochy Henryka Sienkiewicza sprowadzono do kraju i pochowano w podziemiach katedry św. Jana w Warszawie[1].

 

[1] Henryk Sienkiewicz – noblista spod strzech. Polskie Radio. Artykuł dostępmy w Internecie: http://www.polskieradio.pl/39/156/Artykul/1113417,Henryk-Sienkiewicz-%E2%80%93-noblista-spod-strzech [dostęp: 2.03.2017].

 

 

Bookmark the permalink.

Comments are closed.