Informacja dla uczniów

Informacja dla uczniów klas o profilach  ARTYSTYCZNYCH o możliwości skorzystania w okresie ferii z warsztatów ONLINE.

PLAN WARSZTATÓW PSYCHOLOGICZNYCH

Bookmark the permalink.

Comments are closed.