Kalendarium roku szkolnego

SZKOŁA PODSTAWOWA ANIMATOR

 TERMINARZ NA SEMESTR PIERWSZY  2019/2020

Lp. Wydarzenia Termin
1 Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020 01.09.2020 

aula

2 Zabranie z rodzicami

 

15.09.2020 godz.17:30 
3 Złożenie deklaracji wyboru języka obcego nowożytnego na egzaminie ósmoklasisty do 30.09.2019

 

4 Zebrania z rodzicami  (konsultacje indywidualne) 00.00.2020

godz.: 00:00 – 00:00

5 Zebranie  z rodzicami –  poinformowanie uczniów i rodziców o przewidywanych ocenach śródrocznych *) 00.00.2020

godz. 17:00

 

6 Wystawienie ocen śródrocznych **) 00.12.2020
7 Zakończenie semestru pierwszego 0.12.2020
8 Zimowa przerwa świąteczna 00.00 – 00.00.2020

 

9 Zebranie z rodzicami 00.00.2021

godz. 17:00

10 Rozpoczęcie zajęć w II semestrze 00.00.2021

SZKOŁA PODSTAWOWA ANIMATOR

SEMESTR DRUGI  2019/2020

Lp. Wydarzenia Termin
1 Rozpoczęcie zajęć w II semestrze 2.01.2021
2 Ferie zimowe 13.01.2021 – 24.01.2021
3 Zebranie z rodzicami 24.03.2020, godz. 17:00
4 Egzamin ósmoklasisty 21.04.2020 –23.04.2020
5 Wiosenna przerwa świąteczna 9.04.2020 – 14.04.2020
6 Zebrania z rodzicami 26.05.2020, godz.: 17:00
7 Wystawienie proponowanych ocen w klasie 8 22.05.2020
8 Wystawienie ocen końcoworocznych w klasie  8 19.06.2020
9 Konferencja klasyfikacyjna klasy 8 22.06.2020, godz.: 15:30
10 Zakończenie zajęć w 8 26.06.2020
11 Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2019/2020 26.06.2020, godz.: 09:00
12 Ferie letnie 26.06.2020 – 31.08.2020
13 Terminy egzaminów poprawkowych. 17.08.2020 – 31.08.2020

 

TERMINARZ NA SEMESTR PIERWSZY  2019/2020

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE ANIMATOR

Lp. Wydarzenia Termin
1 Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020 02.09.2019 godz.: 09:30

aula

2 Zebranie z rodzicami

 

10.09.2019 godz.17:30
3 Złożenie deklaracji na egzamin maturalny przez uczniów klasy 3W do 30.09.2019
4 Zebrania z rodzicami  (konsultacje indywidualne) 05.11.2019

godz. 17:00

godz.: 17:00 – 19:00

5 Zebranie  z rodzicami –  poinformowanie uczniów i rodziców o przewidywanych ocenach śródrocznych *) 03.12.2019

godz. 17:00

 

6 Wystawienie ocen śródrocznych **) 20.12.2019
7 Zakończenie semestru pierwszego 20.12.2019
8 Zimowa przerwa świąteczna 23.12 – 31.12.2019

 

9 Zebranie z rodzicami 07.01.2020

godz. 17:00

10 Rozpoczęcie zajęć w II semestrze 3.01.2020

  SEMESTR DRUGI  2019/2020

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE ANIMATOR

 Lp.

Wydarzenia Termin
1 Rozpoczęcie zajęć w II semestrze 2.01.2020
2 Ferie zimowe 13.01.2020 – 24.01.2020
3

 

 

 

Wystawienie proponowanych ocen rocznych w klasie 3W 20.03.2020
4 Zebranie z rodzicami 24.03.2020, godz. 17:00
5 Wystawienie ocen końcoworocznych w klasie 3W **) 17.04.2020
6 Konferencja klasyfikacyjna klasy 3W 21.04.2020

godz 15:30

7 Wiosenna przerwa świąteczna 9.04.2020 – 14.04.2020
8 Zakończenie zajęć dydaktycznych w klasie  3W.

 

Uroczyste zakończenie roku szkolnego klas maturalnych

24.04.2020

 

24.04.2020

 godz. 12:30

9 Zebrania z rodzicami 19.05.2020, godz.: 17:00
10 Egzamin maturalny Egzaminy maturalne

 04.05.2020 – 22.05.2020

11 Wystawienie proponowanych ocen w klasach 1w, 2w 22.05.2020
12 Wystawienie ocen końcoworocznych w klasach 1w, 2w 19.06.2020
13 Konferencja klasyfikacyjna klas 1w, 2w 22.06.2020, godz.: 15:30
14 Zakończenie zajęć w 1w, 2w 26.06.2020
21 Ferie letnie 26.06.2020 – 31.08.2020
22 Terminy egzaminów poprawkowych. 17.08.2020 – 31.08.2020

 

TERMINARZ NA SEMESTR PIERWSZY  2019/2020

OGÓLNOKSZTAŁCĄCA SZKOŁA SZTUK PIĘKNYCH

 

Lp.

Wydarzenia

Termin

1 Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020 02.09.2019 godz.: 09:30

aula

2 Zebranie z rodzicami

 

10.09.2019 godz.17:30
3 Zapoznawanie uczniów z regulaminem egzaminu maturalnego, egzaminu dyplomowego

 

 

 

 

na bieżąco
4 Zebrania z rodzicami  (konsultacje indywidualne) 05.11.2019 godz.: 17:00 – 19:00
5 Zebranie  z rodzicami –  poinformowanie uczniów i rodziców o przewidywanych ocenach śródrocznych *) 03.12.2019godz. 17:00

 

6 Wystawienie ocen śródrocznych **) 20.12.2019
7 Zakończenie semestru pierwszego 20.12.2019
8 Zimowa przerwa świąteczna 23.12 – 31.12.2019

 

9 Konferencja klasyfikacyjna  po I semestrze

 

07.01.2020godz. 15:30

 

10 Zebranie z rodzicami 07.01.2020godz. 17:00
11 Rozpoczęcie zajęć w II semestrze 2.01.2020

  SEMESTR DRUGI  2019/2020

OGÓLNOKSZTAŁCĄCA SZKOŁA SZTUK PIĘKNYCH

 

Lp. Wydarzenia Termin
1 Rozpoczęcie zajęć w II semestrze 2.01.2020
2 Ferie zimowe 13.01.2020 – 24.01.2020

 

3 Wystawienie proponowanych ocen rocznych w klasie 6g

 

20.03.2020
4 Zebranie z rodzicami 24.03.2020, godz. 17:00
5 Wystawienie ocen końcoworocznych w klasie 6g **) 8.04.2020
6 Konferencja klasyfikacyjna klasy 6g 8.04.2020
7 Egzamin dyplomowy – klasa 6g 22.04.2020 –23.04.2020
8 Wiosenna przerwa świąteczna 9.04.2020 – 14.04.2020

 

9 Konferencja zatwierdzająca dyplomy w klasie 4 a 23.04.2020
10 Zakończenie zajęć dydaktycznych w klasie  6g.

 

Uroczyste zakończenie roku szkolnego klas maturalnych

24.04.2020

 

24.04.2020  godz. 12:30

11 Konferencja Rady Pedagogicznej 19.05.2020, godz.: 15:30
12 Zebrania z rodzicami 26.05.2020, godz.: 17:00
13 Egzamin maturalny Egzaminy maturalne

 04.05.2020 – 06.05.2020

14 Wystawienie proponowanych ocen w klasach 4g, 5g 22.05.2020
15 Wystawienie ocen końcoworocznych w klasach 4g, 5g 19.06.2020
16 Konferencja klasyfikacyjna klas 4g, 5g 22.06.2020, godz.: 15:30
17 Zakończenie zajęć w 4g, 5g 26.06.2020
18 Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2019/2020 26.06.2020, godz.: 09:00
19 Konferencja plenarna na zakończenie roku szkolnego 2019/2020 30.06.2020

godz.: 09:00

20 Ferie letnie 26.06.2020 – 31.08.2020
21 Terminy egzaminów poprawkowych. 17.08.2020 – 31.08.2020

 

 

Comments are closed.