Kalendarz roku szkolnego 2018/19

-uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019

3 września 2018r.

– wystawienie proponowanych ocen śródrocznych

4 grudnia

-wystawienie ocen śródrocznych

21 grudnia

– zakończenie I semestru

21 grudnia

Zimowa przerwa świąteczna – Boże Narodzenie

22 grudnia – 31 grudnia 2018r.

Ferie zimowe

11 luty 2019 – 24 luty 2019

Wystawienie proponowanych ocen końcoworocznych w klasach maturalnych

19 marca 2019 dla klasy 3w

Wystawienie ocen końcoworocznych w klasach maturalnych

12 kwietnia 2019

Wiosenna przerwa świąteczna – Wielkanoc

18 kwietnia – 23  kwietnia 2019

Egzamin gimnazjalny

18-20 kwietnia 2019 dla 3g i 3b

Obrona prac dyplomowych

24,25 kwietnia 2019 dla IV LP

Zakończenie roku szkolnego dla klas maturalnych

26 kwietnia 2019

Egzamin maturalny

6 – 29 maja 2019

Wystawienie proponowanych ocen końcoworocznych w pozostałych klasach

24 maja 2019

Wystawienie ocen końcoworocznych

12 czerwca 2019

Zakończenie roku szkolnego

21 czerwca – 31 sierpnia 2019

Terminy egzaminów poprawkowych

19-30 sierpnia 2019

 

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

12.10.2018
2.11.2018
2.05.2019
18,19,20.04.2019-dla uczniów Gimnazjum i OSSP
4,7,8.05.2019- dla uczniów Liceum Animator i Liceum Plastycznego.

 

 

Comments are closed.