Kalendarz roku szkolnego 2018/19

 

3 września 2018r.

-uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019

4 grudnia

– wystawienie proponowanych ocen śródrocznych

21 grudnia

-wystawienie ocen śródrocznych

21 grudnia

– zakończenie I semestru

Zimowa przerwa świąteczna – Boże Narodzenie

– 22grudnia – 31 grudnia 2018r.

Ferie zimowe

-11 luty 2019 – 24 luty 2019

Wystawienie proponowanych ocen końcoworocznych w klasach maturalnych

19 marca 2019 dla klasy 3w

Wystawienie ocen końcoworocznych w klasach maturalnych

12 kwietnia 2019

Wiosenna przerwa świąteczna – Wielkanoc

18 kwietnia – 23  kwietnia 2019

Egzamin gimnazjalny

18-20 kwietnia 2019 dla 3g i 3b

Obrona prac dyplomowych

Vacat

Zakończenie roku szkolnego dla klas maturalnych

26 kwietnia 2019

Egzamin maturalny

6 – 29 maja 2019

Wystawienie proponowanych ocen końcoworocznych w pozostałych klasach

24 maja 2019

Wystawienie ocen końcoworocznych

12 czerwca 2019

Zakończenie roku szkolnego

19 czerwca 2019 godz.9.00

Ferie letnie

19 czerwca – 31 sierpnia 2019

Terminy egzaminów poprawkowych

19-30 sierpnia 2019

 

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

2.01.2018
30.04.2018
2.05.2018
18,19,20.04.2018-dla uczniów Gimnazjum i OSSP
4,7,8.05.2018- dla uczniów Liceum
1.06.2018

 

 

Comments are closed.