Kalendarz roku szkolnego 2017/18


Rozpoczęcie roku szkolnego

4 września 2017, godz. 11:00

Zimowa przerwa świąteczna – Boże Narodzenie

23 grudnia 2017 – 1 stycznia 2018

Wystawienie proponowanych ocen śródrocznych

8 grudnia 2017

Wystawienie ocen śródrocznych

22 grudnia 2017

Ferie zimowe

29 stycznia 2018 – 11 luty 2018

Wiosenna przerwa świąteczna – Wielkanoc

29 marca –  3  kwietnia 2018

Wystawienie proponowanych ocen końcoworocznych w klasach maturalnych

7 kwietnia 2017 dla klasy 3w

Wystawienie ocen końcoworocznych w klasach maturalnych

20 kwietnia 2018 dla 3w

Egzamin gimnazjalny

18-20 kwietnia 2018 dla 3g i 3b

Obrona prac dyplomowych

Vacat

Zakończenie roku szkolnego dla klas maturalnych

27 kwietnia 2018

Egzamin maturalny

4 – 29 maja 2018

Wystawienie proponowanych ocen końcoworocznych w pozostałych klasach

1 czerwca 2018

Wystawienie ocen końcoworocznych

15 czerwca 2018

Zakończenie roku szkolnego

22 czerwca 2018

Ferie letnie

25 czerwca – 31 sierpnia 2018

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

2.01.2018
30.04.2018
2.05.2018
18,19,20.04.2018-dla uczniów Gimnazjum i OSSP
4,7,8.05.2018- dla uczniów Liceum
1.06.2018

 

 

Comments are closed.