Kolejna odsłona Wszechnicy Naukowo-Kulturalnej

Zapraszamy wszystkich na trzeci tegoroczny wykład Wszechnicy Naukowo-Kulturalnej. 27 marca w Centrum Edukacyjnym im. bł. Jana Pawła II wystąpi dyrektor Ogrodu Botanicznego Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, prof. Jerzy Puchalski. Opowie on słuchaczom o historycznych i współczesnych ogrodach botanicznych świata. Początek spotkania o godz. 15:00, wstęp wolny.

Prof. dr hab. Jerzy Puchalski, absolwent Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, jest profesorem nauk rolniczych, wybitnym botanikiem o światowej sławie.

Jego kariera naukowa od 40 lat związana jest z Ogrodem Botanicznym PAN w Warszawie, obecnie jest dyrektorem tej jednostki. Profesor pełnił wiele funkcji w organizacjach i środowisku ogrodów botanicznych w Polsce i na świecie. Jest przedstawicielem Polski w Europejskim Konsorcjum Ogrodów Botanicznych, członkiem, a przez 8 lat był przewodniczącym Komisji Ochrony Flory Europejskiej Rady Europy. Jest członkiem wybieralnym Międzynarodowej Rady Ogrodów Botanicznych.

Główny przedmiot Jego badań stanowi ochrona różnorodności flory naturalnej i zasobów genowych roślin użytkowych. Jest autorem ok. 150 prac naukowych. Profesor pracował w Cornell University i odbył staże w wielu ośrodkach badawczych. Jest członkiem wielu towarzystw naukowych i redakcji czasopism. Odwiedził ok. 150 ogrodów botanicznych na wszystkich kontynentach, skąd przywiózł bogatą dokumentację fotograficzną. Profesor Puchalski był wydatnie zaangażowany w organizację Arboretum Bramy Morawskiej w Raciborzu oraz Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Mikołowie, obecnie przewodniczy Radzie Naukowej tej placówki.

 

Tagged , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.