konkurs

Stowarzyszenie Animatorów Wszechstronnego Rozwoju Młodzieży zaprasza uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych do udziału w konkursie wiedzy o Włoszech „Viaggio in Italia”

SAWRM po raz pierwszy zaprasza na konkurs „Viaggio in Italia”! Konkurs jest adresowany do uczniów, którzy interesują się językiem włoskim i realiami Włoch, natomiast niekoniecznie znają język włoski. Celem konkursu jest rozbudzenie zainteresowań kulturą i językiem włoskim wśród uczniów szkół podstawowych oraz promowanie znajomości języka, historii i kultury Włoch.

ORGANIZACJA I PRZEBIEG:

 1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie zgłoszenia do dnia 20 kwietnia 2021 roku na adres stowarzyszenia:

Stowarzyszenie Animatorów Wszechstronnego
Rozwoju Młodzieży

ul. Barlickiego 3
44 – 100 Gliwice

 1. Zgłoszenie można przesłać pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną na adres wloski1dorota@gmail.com  z zaznaczeniem w temacie, iż jest to zgłoszenie na konkurs „Viaggio in Italia“. W zgłoszeniu proszę o podanie adresu e-mail, na który wysłany zostanie link do spotkania na platfomie ZOOM (oraz informacji: szkoła podstawowa/ponadpodstawowa) a następnie uczniowie otrzymają dostęp do konkursu.
 2. W konkursie mogą uczestniczyć uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych.
 3. Konkurs dla szkół podstawowych odbędzie się 22 kwietnia 2021 roku o godzinie 11.00
  w formie online.
 4. Konkurs dla szkół ponadpodstawowych odbędzie się 22 kwietnia 2021 roku o godzinie 11.30 w również formie online.
 5. Wyniki zostaną opublikowane na stronie internetowej szkoły 30 kwietnia.
 6. Dla uczestników przewidziane są dyplomy a dla zwycięzców nagrody! O wręczeniu dyplomów oraz nagród poinformujemy w późniejszy terminie (forma uzależniona jest od sytuacji epidemiologicznej).

ZAKRES TEMATYCZNY:

Włochy to niezwykle ciekawy kraj, bogaty pod każdym względem, dlatego też konkurs w tym roku będzie się opierał na wiedzy dotyczącej następujących regionów:

 • Sycylia
 • Sardynia

ZASADY KONKURSU

 1. Konkurs jest jednoetapowy.
 2. Każda szkoła może zgłosić 5 uczestników.
 3. Test wiedzy będzie w języku polskim.
 4. Test wiedzy będzie się składał z 50 pytań o charakterze otwartym lub zamkniętym, na który przeznaczona zostanie godzina czasu (zegarowa).

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu.
 2. Wysłanie zgłoszenia udziału w konkursie jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego

regulaminu.

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem kwestie sporne rozstrzygają

organizatorzy.

Dorota Bobowska  – nauczyciel języka włoskiego                                                

Bookmark the permalink.

Comments are closed.