Konkurs – K.K.Baczyński

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w szkolnym konkursie literackim, którego patronem uczyniliśmy Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Proponujemy aktywność w dwóch kategoriach:

Rozprawka na jeden z poniższych tematów (min. 250 słów):

 1. Baczyński inaczej. Czy możliwa jest lektura twórczości autora Pokolenia
  w oderwaniu od powstańczego/wojennego kontekstu? Przedstaw własną propozycję trybu lekturowego.
 2. Kobiecość i męskość w twórczości K.K. Baczyńskiego. Rozważ poetycką realizację tych kategorii kulturowych na przykładzie wybranych utworów.
 3. Czym dla K.K. Baczyńskiego jest wyobraźnia? W jaki sposób z niej korzysta? Rozważ zagadnienie na przykładzie wybranych utworów.

Twórczość poetycka:

W tej kategorii zachęcamy do nadsyłania zastawów poetyckich składający z trzech, spójnych warsztatowo, wierszy swojego autorstwa. Tematyka utworów poetyckich może, choć nie musi, oscylować wokół biografii i twórczości K.K. Baczyńskiego.

Regulamin:

 1. Do konkursu mogą przystąpić uczniowie wszystkich klas LSP, OSSP, LO.
 2. Każdy uczestnik może dostarczyć prace własnego autorstwa w obu kategoriach konkursowych.
 3. Każda praca powinna być opatrzona podstawowymi danymi (imię i nazwisko uczestnika, klasa, wybrany temat rozprawki/ tytuły wierszy).
 4. Prace powinny być dostarczone w formie elektronicznej na adres: polski5krystian@gmail.com w nieprzekraczalnym terminie do 21 marca 2021 roku.
 5. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do 31 marca za pośrednictwem strony internetowej szkoły.
 6. Dla laureatów konkursu przewidziane są atrakcyjne nagrody.
Bookmark the permalink.

Comments are closed.