Zdalne nauczanie.

INFORMACJA  DLA  NAUCZYCIELI,  UCZNIÓW  I  RODZICÓW  NA  TEMAT KSZTAŁCENIA NA ODLEGŁOŚĆ Z UWZGLĘDNIENIEM  HIGIENY  PRACY  UCZNIÓW  I  NAUCZYCIELI ORAZ ZASAD BEZPIECZEŃSTWA W SIECI

Szanowni Rodzice, Nauczyciele, Uczniowie !

Zawieszenie zajęć  dydaktyczno-wychowawczych na ten moment obowiązuje do 10 kwietnia 2020.

Nauczyciele poszczególnych przedmiotów systematycznie opracowują i przekazują uczniom drogą elektroniczną  zagadnienia do samodzielnej pracy w domu, zgodnie z tygodniowym planem pracy. Są to zadania i ćwiczenia rozwijające umiejętności, które uczniowie już posiadają oraz poszerzające wiadomości.

Uczniowie mają stosować się do wskazówek i instrukcji, jakie otrzymują od wychowawców i nauczycieli oraz systematycznie kontaktować się z nimi w zalecanej  formie. Wykonane przez uczniów prace/ zadania,  powinny być terminowo odsyłane drogą elektroniczną, co również będzie brane pod uwagę w trakcie oceniania. Zobowiązuję wszystkich uczniów do systematycznego logowania się na dziennik elektroniczny, celem sprawdzania informacji, a Państwa proszę o monitorowanie, czy Wasze dzieci odbierają wiadomości i wykonują zadania. Jest to dla nas wszystkich niezwykle trudny czas, ale przy dobrej współpracy i zaangażowaniu  na pewno sobie z tą sytuacją poradzimy.

Drodzy uczniowie

Zachęcam Was do nadrobienia zaległości lekturowych oraz skorzystania z oferty wirtualnego zwiedzania muzeów, oglądania ekranizacji lektur .

Nieplanowana przerwa w nauce może zdezorganizować wam przygotowania np. do matury czy egzaminów zawodowych, dlatego pamiętajcie, że  w tej chwili bardzo ważna jest samoorganizacja i umiejętne zarządzanie czasem.

Materiały edukacyjne znajdziecie na stronach internetowych, których wykaz  znajduje się na stronie MEN i Kuratorium Oświaty w Katowicach: https://www.gov.pl/web/edukacja/nauka-zdalna http://www.kuratorium.katowice.pl/index.php/wazne/lekcje-z-internetu-rusza-serwis-gov-pl-zdalnelekcje

Dbajcie o bezpieczeństwo swoje , swoich bliskich i przyjaciół, unikajcie wychodzenia z domów, stosujcie zalecenia GIS: https://gis.gov.pl/aktualnosci/komunikat-glownego-inspektora-sanitarnego-w-sprawie-potwierdzonego-przypadku-koronawirusa/

Pozdrawiam serdecznie i życzę wszystkim zdrowia!

 

Dyrekcja

mgr Aneta Ćwikiel – Łoboda

 

Bookmark the permalink.

Comments are closed.