Kurs Spadochronowy

W czwartek w naszej szkole pojawili się instruktorzy spadochronowi, którzy wyjaśnili wszystkich chętnym na czym polegać ma kurs i odpowiedzieli na nurtujące wszystkich pytania. Od dnia dzisiejszego ruszają zapisy chętnych na Kurs – sala numer 5. Warunki:

-Wiek minimum 17 lat, dla uczniów uczęszczających do szkoły średniej. W sytuacjach wyjątkowych dopuszczamy 16-latków.

-Waga do 100 kg. (co poniektórzy muszą przejść na dietę)

-Brak przeciwwskazań zdrowotnych, (notoryczne zwolnienia z lekcji wychowania fizycznego dyskwalifikują potencjalnego uczestnika)

-Zgoda obojga rodziców, bądź prawnych opiekunów. Przy czym podpis jednego z rodziców musi nastąpić w obecności nauczyciela, który potwierdzi ten fakt SWOIM własnym podpisem. (W wyjątkowych i uzasadnionych sytuacjach można odejść od warunku podpisu obojga rodziców) Zgodę można pobrać od nauczyciela koordynatora bądź bezpośrednio ze strony internetowej, wydrukować i dostarczyć przez rodzica w trakcie zajęć lekcyjnych bądź też w trakcie zebrania z rodzicami.

>Link do pliku oświadczenia rodziców<

-Postawa i zachowanie uczniów w trakcie bieżących zajęć szkolnych. Naganne zachowanie  dyskwalifikuje kandydata.

ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA

Bookmark the permalink.

Comments are closed.