Nauczanie zdalne.

Opublikowane przez: Zenona Pilarek21 marca o 17:58

INFORMACJA DLA NAUCZYCIELI, UCZNIÓW I RODZICÓW NA TEMAT KSZTAŁCENIA NA ODLEGŁOŚĆ Z UWZGLĘDNIENIEM HIGIENY PRACY UCZNIÓW I NAUCZYCIELI ORAZ ZASAD BEZPIECZEŃSTWA W SIECI

Szanowni Rodzice, Nauczyciele, Uczniowie !

Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych na ten moment obowiązuje do 10 kwietnia 2020.

Nauczyciele poszczególnych przedmiotów systematycznie opracowują i przekazują uczniom drogą elektroniczną zagadnienia do samodzielnej pracy w domu, zgodnie z tygodniowym planem pracy. Są to zadania i ćwiczenia rozwijające umiejętności, które uczniowie już posiadają oraz poszerzające wiadomości.

Uczniowie mają stosować się do wskazówek i instrukcji, jakie otrzymują od wychowawców i nauczycieli oraz systematycznie kontaktować się z nimi w zalecanej formie. Wykonane przez uczniów prace/ zadania, powinny być terminowo odsyłane drogą elektroniczną, co również będzie brane pod uwagę w trakcie oceniania. Zobowiązuję wszystkich uczniów do systematycznego logowania się na dziennik elektroniczny, celem sprawdzania informacji, a Państwa proszę o monitorowanie, czy Wasze dzieci odbierają wiadomości i wykonują zadania. Jest to dla nas wszystkich niezwykle trudny czas, ale przy dobrej współpracy i zaangażowaniu na pewno sobie z tą sytuacją poradzimy.

Drodzy uczniowie

Zachęcam Was do nadrobienia zaległości lekturowych oraz skorzystania z oferty wirtualnego zwiedzania muzeów, oglądania ekranizacji lektur .

Nieplanowana przerwa w nauce może zdezorganizować wam przygotowania np. do matury czy egzaminów zawodowych, dlatego pamiętajcie, że w tej chwili bardzo ważna jest samoorganizacja i umiejętne zarządzanie czasem.

Materiały edukacyjne znajdziecie na stronach internetowych, których wykaz znajduje się na stronie MEN i Kuratorium Oświaty w Katowicach: https://www.gov.pl/web/edukacja/nauka-zdalna http://www.kuratorium.katowice.pl/…/lekcje-z-internetu-rusz…

Dbajcie o bezpieczeństwo swoje , swoich bliskich i przyjaciół, unikajcie wychodzenia z domów, stosujcie zalecenia GIS: https://gis.gov.pl/…/komunikat-glownego-inspektora-sanitar…/

Pozdrawiam serdecznie i życzę wszystkim zdrowia!

Dyrekcja

mgr Aneta Ćwikiel – Łoboda

Epodreczniki.pl, podręcznik internetowy „Włącz Polskę”, portale edukacyjne Instytutu Pamięci Narodowej, Telewizji Polskiej, Polskiego Radia czy Biblioteka Cyfrowa Ośrodka Rozwoju Edukacji to strony, które mogą być wykorzystywane do zdalnej pracy z uczniami w okresie zawieszenia zajęć …
Bookmark the permalink.

Comments are closed.