Liceum Ogólnokształcąca ANIMATOR


Liceum Ogólnokształcące „ANIMATOR” funkcjonuje od 1 września 2000 r. Posiada uprawnienia szkoły publicznej. Szkoła jest przeznaczona dla absolwentów szkoły podstawowej i obejmuje 4 lata nauki.

Kształcenie odbywa się w profilach:

 • przysposobienia wojskowego

 

 • ogólnym

multimedialnym nowość!

– dziennikarskim

– psychokryminalistyka

 

 

Profil wojskowy obejmuje przygotowanie chłopców i dziewcząt do przyszłej służby wojskowej w jednostkach uczestniczących m.in. w misjach pokojowych NATO, ONZ, OBWE. Szkolenie na poligonie i obozach kształtuje charakter i daje możliwość przeżycia wspaniałej przygody pod opieką komandosów z 6 batalionu powietrznodesantowego im. gen. dyw. Edwina Rozłubirskiego – jednostki patronackiej szkoły. www.6bpdgliwice.pl

6 batalion powietrznodesantowy jest elitarnym związkiem taktycznym o wysokim stopniu rozwinięcia. Może wykonywać zadania jako desant spadochronowy lub prowadzić działania desantowo-szturmowe przy wykorzystaniu śmigłowców bojowych. Profesjonalizm, mistrzowskie opanowanie tajników żołnierskiego rzemiosła oraz wysoki poziom sprawności bojowej i morale, czynią z batalionu związek taktyczny, z którym musi się poważnie liczyć każdy potencjalny przeciwnik na współczesnym polu walki.

Ogromnym atutem tego profilu są zajęcia na jednostce wojskowej najczęściej raz w tygodniu!!!

Uczeń LO pozna i opanuje w szkole:

 • wiedzę umiejętności niezbędne dowódcy drużyny
 • zasady prowadzenia samoobrony i innych technik walki
 • obsługiwanie środków łączności i prowadzenie wymiany informacji
 • posługiwanie się przyrządami rozpoznawania zagrożeń w ekstremalnych sytuacjach
 • strzelanie z broni osobistej
 • udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej
 • dwa języki obce (w tym jeden w zakresie rozszerzonym)

 

Liceum ma również atrakcyjną ofertę edukacyjną dla fanów nowych technologii i  zainteresowanych dziennikarstwem.

Profil multimedialny obejmuje wiedzę z zakresu fotografii, grafiki, filmu i reklamy. Jest propozycją dla osób ambitnych, poszukujących nowych kierunków kształcenia dla
dynamicznie rozwijających się w Polsce i Europie przemysłów kreatywnych.

Profil dziennikarski jest propozycją dla uczniów, których interesują zagadnienia dotyczące współczesnych mediów, sprawne redagowanie tekstów, którzy chcą nauczyć się fotografowania i obróbki zdjęć w programach graficznych i poznać dodatkowy język obcy (francuski, hiszpański, niemiecki). Szkoła posiada profesjonalne zaplecze: studio i atelier fotograficzne, ciemnię, pracownie graficzne, malarskie i komputerowe oraz pracownię historii sztuki.

Profil psychokryminalistyka 

Psychokryminalistyka to innowacyjne połączenie wiedzy z zakresu psychologii i kryminalistyki, które skupia w sobie wykorzystanie podstaw wiedzy psychologicznej, celem ich wykorzystania w  technice i taktyce kryminalistycznej.

Zajęcia umożliwią uczniom rozróżnienie i poznanie wiedzy z szeroko rozumianego zakresu nauk o przestępczości, takich jak: kryminologia, kryminalistyka i psychologia.

Uzyskana wiedza w ramach profilu pozwoli uczniom poznać bliżej mechanizmy powstawania i zapobiegania zjawiskom ujemnym społecznie (przestępczości, wykluczeniu społecznemu, przemocy), a w szczególności pozwoli uczniom rozeznać własne zainteresowania i predyspozycje, celem ich późniejszego rozwoju na ścieżce zawodowej w ramach uczęszczanego profilu (praca, dalsza nauka po ukończeniu szkoły średniej – świadomy wybór kierunku studiów).

Psychokryminalistyka jest propozycją dla uczniów zainteresowanych szeroko rozumianą wiedzą o człowieku i jego zachowaniach – elementy psychologii, zjawiskom niezgodnym z normami społecznymi i prawnymi – elementy kryminologii, a w szczególności  procesie wykrywczym przestępczości i ich sprawców – elementy techniki i taktyki śledczej (kryminalistyka).

Dodatkowo proponujemy:

 • zajęcia dodatkowe z przedmiotów maturalnych
 • dodatkowe zajęcia informatyczne w pracowni komputerowej na profesjonalnych programach graficznych
 • zajęcia sportowe (strzeleckie, siłowe, fitness).

lo_plakat

Comments are closed.