Ogólnokształcąca Szkoła Sztuk Pięknych


6-letnia Ogólnokształcąca Szkoła Sztuk Pięknych (OSSP) funkcjonuje od 1 września 2008 r. Jest pierwszą tego typu szkołą w Gliwicach.

Szkoła jest przeznaczona dla absolwentów szkoły podstawowej i obejmuje kształcenie w 2 etapach:

  • 3 lata na poziomie gimnazjum
  • 3 lata na poziomie liceum ogólnokształcącego

Oprócz przedmiotów ogólnych uczniowie uczą się przedmiotów artystycznych, takich jak: rysunek i malarstwo, rzeźba, historia sztuki, podstawy projektowania.

Po zdaniu egzaminu gimnazjalnego w OSSP można kontynuować naukę w innym liceum lub pozostając w OSSP zdać nie tylko maturę, ale również uzyskać dyplom uprawniający do posługiwania się tytułem zawodowym plastyka.

Proponowane specjalizacje:

specjalność: fotografia i film, specjalizacje: fotografia artystyczna
specjalność: formy rzeźbiarskie, specjalizacje: techniki rzeźbiarskie, ceramika artystyczna
specjalność: techniki graficzne, specjalizacja: projektowanie graficzne
specjalność: techniki malarskie, specjalizacje: tradycyjne techniki malarskie i pozłotnicze


 >>Więcej o rekrutacji do Ogólnokształcącej Szkoły Sztuk Pięknych<<


ossp_plakat1

Comments are closed.