Profil wojskowy - zajęcia na jednostce wojskowej raz w tygodniu!! Nabór do szkół ANIMATOR trwa!!! Więcej w zakładce "Rekrutacja". Szkoły ANIMATOR oferują: nieliczne klasy, bezpieczeństwo (monitoring), indywidualizację nauczania, rozwijanie zdolności, wyjazdy na plenery i obozy, wyjścia do kina, teatru, przyjazną atmosferę. Zapraszamy!

Koło Teatralne

Z ogromną radością (i wielkimi pokładami energii do pracy!) pragnę zawiadomić, że pierwsze spotkanie szkolnego koła teatralnego odbędzie się w czwartek o godzinie 13:10 (s. 38).

Wtenczas wspólnie zastanowimy się nad dogodnym harmonogramem, kierunkiem rozwoju i spróbujemy wyznaczyć cele na zbliżający się rok szkolny.

Z pozdrowieniami i życzeniami serdeczności

Krystian Korytko (opiekun szkolnego koła teatralnego)

W szkole wymagane jest zachowanie obowiązujących procedur sanitarno-epidemiologicznych

(obowiązkowe maseczki, dezynfekcja rąk oraz zachowanie odpowiednich odległości).

REKRUTACJA do LICEUM SZTUK PLASTYCZNYCH na rok szkolny 2020/2021

REKRUTACJA

LICEUM SZTUK PLASTYCZNYCH   na rok szkolny 2020/2021

Proponowane specjalności :

   fotografia i film           techniki graficzne          techniki malarstwa          techniki  rzeźbiarskie( rzeźba, ceramika art. )

( do wyboru )

Wymagane dokumenty:

kwestionariusz osobowy

2 zdjęcia

świadectwo ukończenia szkoły podstawowej

zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty

portfolio 5 prac kandydata wykonanych w dowolnej technice artystycznej

Termin składania dokumentów:

  • od 02 marca 2020r. w sekretariacie szkoły

Rekrutacja:

Przyjęcie do szkoły jest poprzedzone złożeniem kwestionariusza osobowego kandydata do szkoły. Kwestionariusz można pobrać ze strony internetowej ( www.halogen.org.pl ) i wypełniony przesłać na adres mail sekretariatu : sekretariat@halogen.org.pl  oraz złożeniem portfolio … Czytaj dalej