Profil wojskowy - zajęcia na jednostce wojskowej raz w tygodniu!! Nabór do szkół ANIMATOR trwa!!! Więcej w zakładce "Rekrutacja". Szkoły ANIMATOR oferują: nieliczne klasy, bezpieczeństwo (monitoring), indywidualizację nauczania, rozwijanie zdolności, wyjazdy na plenery i obozy, wyjścia do kina, teatru, przyjazną atmosferę. Zapraszamy!

Lekcja historii sztuki w terenie

W dniu dzisiejszym uczennice klasy 2A  Liceum Plastycznego w Gliwicach wzięły udział w ,,żywej lekcji ‘’ historii sztuki.

Jej tematem była architektura sakralna doby Gotyku. Uczniowie wykonali szkice detali architektonicznych. Lekcję przeprowadziła nauczycielka historii sztuki  Ilona Kamińska.

Harmonogram zebrań z rodzicami

Harmonogram zebrań z rodzicami w dniu 21.3.2018

Klasa III B i III G, sala nr 5, Godzina 16.30
Klasa II A, sala 48, godzina 17.00
Klasa III A, sala 4, godzina 17.00
Klasa I W, sala 15, godzina 17.00
Klasa III W, aula, godzina 17.00
Klasa IV G sala 23, godzina 17,00
Klasa II W, sala 50, godzina 17.00
Klasa II B i II G, Pracownia rzeźby, godzina 17.00
Klasa I A, sala 14, godzina 17.00