Profil wojskowy - zajęcia na jednostce wojskowej raz w tygodniu!! Nabór do szkół ANIMATOR trwa!!! Więcej w zakładce "Rekrutacja". Szkoły ANIMATOR oferują: nieliczne klasy, bezpieczeństwo (monitoring), indywidualizację nauczania, rozwijanie zdolności, wyjazdy na plenery i obozy, wyjścia do kina, teatru, przyjazną atmosferę. Zapraszamy!

Spotkanie z oficerem sekcji operacyjnej.


Klasa 2w Liceum Ogólnokształcącego ANIMATOR uczestniczyła w prelekcji przeprowadzonej przez oficera sekcji operacyjnej 6. batalionu powietrznodesantowego w Gliwicach, pana Grzegorza Kielnara.
Uczniowie mieli okazję dowiedzieć się wiele na temat misji pokojowych w Afganistanie i Kosowie, w których uczestniczył oficer.
Organizatorka spotkania: Ewa Grynicka

Zebranie i konsultacje

Dyrektor Szkoły Pani Aneta Ćwikieł – Łoboda przypomina rodzicom uczniów wszystkich klas o zebraniu z wychowawcami.
Każdy rodzic będzie mógł skorzystać z konsultacji z nauczycielami uczącymi jego dziecko.
Tematyka zebrań z rodzicami to:
bieżące informacje na temat postępów w nauce i frekwencji.

06.11.2018/wtorek/  godz.17 – 19

                    

Pierwsza pomoc.

W dniu 16.10.2018 r. uczniowie klasy 2w Liceum Animator wraz z opiekunem p. Iloną Kamińską wzięli udział w akcji organizowanej przez Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy polegającą na biciu rekordu w jednoczesnym wykonywaniu resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Akcja odbyła się pod hasłem: ratujemy i uczymy ratować. Uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy.

Dzień Edukacji Narodowej.

14 października-Dzień Edukacji Narodowej.
Dnia 11 października 2018roku odbyła się uroczysta akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Uczniowie naszej szkoły pod okiem swoich opiekunów pani Barbary Skaby i pani Alicji Baranowskiej przygotowali program artystyczny „ W ogrodzie wdzięczności”. Przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego złożyli najlepsze życzenia wszystkim zgromadzonym z okazji tego święta. Apel zakończyło przemówienie pani dyrektor, w którym podziękowała wszystkim nauczycielom i pracownikom obsługi za pracę i zaangażowanie w życie szkoły.
Zdjęcia-Krzysztof Paliński.

Czechowice-wyjazd integracyjny

W dniu 25 września Szkoły Animator wyjechały do Czechowic na dzień integracyjny. Pogoda nie najlepsza, zimno, ale humory dopisywały.
Organizator wyjazdu,Samorząd Szkolny-dziękujemy.
Zdjęcia-Krzysztof Paliński.