Profil wojskowy - zajęcia na jednostce wojskowej raz w tygodniu!! Nabór do szkół ANIMATOR trwa!!! Więcej w zakładce "Rekrutacja". Szkoły ANIMATOR oferują: nieliczne klasy, bezpieczeństwo (monitoring), indywidualizację nauczania, rozwijanie zdolności, wyjazdy na plenery i obozy, wyjścia do kina, teatru, przyjazną atmosferę. Zapraszamy!

Poradnik pedagoga. Zapomniane kontakty.

Poradnik pedagoga. Zapomniane kontakty.

 

Dzisiaj chciałem napisać o tym abyście potraktowali ten trudny czas jako nową możliwość

i szansę. Co jeszcze  warto umieścić w planie dnia, oprócz niezbędnego wyjścia na świeże powietrze

(oczywiście w maseczce i zgodnie z obowiązującymi zasadami)  ?

Zdarza się, że w rodzinie, lub wśród znajomych są takie osoby, z którymi już dawno utraciliśmy kontakt. Nie rozmawiamy, nie spotykamy się z różnych powodów. Być może, w codziennym biegu i natłoku zajęć, zwyczajnie nie mamy na to czasu. Być może jest też tak, że uważamy kogoś za osobę nieciekawą, za przysłowiowego nudziarza. Nie rozmawiamy bo, jak nam … Czytaj dalej

UWAGA – WAŻNE.

UWAGA – WAŻNE.   Uczniowie , wszystkie komunikaty/podane poniżej/ wydane przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej TRACĄ MOC.   Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej:1)z dnia 6sierpnia 2019r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, egzaminu gimna-zjalnego oraz egzaminu maturalnego w2020roku, zaktualizowany w dniu 20sierpnia 2019r.;2)z dnia 8sierpnia 2019r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz egzaminu eksternistycznego potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w2020roku według podstawy programowej kształcenia w zawodach z7lutego 2012r. –formuła 2012, zaktualizowany w dniu 11marca 2020r.;3)z dnia 8sierpnia 2019r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz egzaminu eksternistycznego potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w2020roku według podstawy … Czytaj dalej

Liceum Ogólnokształcące ANIMATOR, e-zarządzenie.

Liceum Ogólnokształcące ANIMATOR

e-zarządzenie

Zarządzenie Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego ANIMATOR w Gliwicach

nr 30/19/20 z dnia 9.04.2020 roku

w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 Na podstawie Rozporządzenia MEN z 9 kwietnia 2020 roku  zmieniającego rozporządzenie
w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 zarządza się, co następuje:

 

§ 1

W związku z czasowym  ograniczeniem funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 410, 492 i 595) wydłuża się termin  ograniczenia funkcjonowania szkoły do 26 … Czytaj dalej

Szkoła Podstawowa Animator, e-zarządzenie .

Szkoła Podstawowa Animator

e-zarządzenie

Zarządzenie Dyrektora Szkoły Podstawowej Animator w Gliwicach

nr 23/19/20 z dnia  09.04.2020 roku

w sprawie przerwy świątecznej w roku szkolnym 2019/2020 Na podstawie Rozporządzenia MEN z 9 kwietnia 2020 roku  zmieniającego rozporządzenie
w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 zarządza się, co następuje:

 

§ 1

W związku z czasowym  ograniczeniem funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 410, 492 i 595) wydłuża się termin  ograniczenia funkcjonowania szkoły do 26 kwietnia 2020 roku.

 

§ 2

W … Czytaj dalej

Liceum Sztuk Plastycznych e-zarządzenie .

Liceum Sztuk Plastycznych

e-zarządzenie

Zarządzenie Dyrektora Liceum Sztuk Plastycznych w Gliwicach

nr 32/19/20 z dnia 09.04.2020 roku

w sprawie  czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 Na podstawie Rozporządzenia MEN z 9 kwietnia 2020 roku  zmieniającego rozporządzenie
w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 zarządza się, co następuje:

 

§ 1

W związku z czasowym  ograniczeniem funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 410, 492 i 595) wydłuża się termin  ograniczenia funkcjonowania szkoły … Czytaj dalej