Profil wojskowy - zajęcia na jednostce wojskowej raz w tygodniu!! Nabór do szkół ANIMATOR trwa!!! Więcej w zakładce "Rekrutacja". Szkoły ANIMATOR oferują: nieliczne klasy, bezpieczeństwo (monitoring), indywidualizację nauczania, rozwijanie zdolności, wyjazdy na plenery i obozy, wyjścia do kina, teatru, przyjazną atmosferę. Zapraszamy!

Lekcja historii sztuki w terenie

W dniu dzisiejszym uczennice klasy 2A  Liceum Plastycznego w Gliwicach wzięły udział w ,,żywej lekcji ‘’ historii sztuki.

Jej tematem była architektura sakralna doby Gotyku. Uczniowie wykonali szkice detali architektonicznych. Lekcję przeprowadziła nauczycielka historii sztuki  Ilona Kamińska.