Profil wojskowy - zajęcia na jednostce wojskowej raz w tygodniu!! Nabór do szkół ANIMATOR trwa!!! Więcej w zakładce "Rekrutacja". Szkoły ANIMATOR oferują: nieliczne klasy, bezpieczeństwo (monitoring), indywidualizację nauczania, rozwijanie zdolności, wyjazdy na plenery i obozy, wyjścia do kina, teatru, przyjazną atmosferę. Zapraszamy!

REKRUTACJA do LO ANIMATOR.

REKRUTACJA

DO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO ANIMATOR

na rok szkolny 2020/2021

 

Proponowane profile :*

            wojskowy                            ogólny

Rozszerzenia :*

 j.polski        j.angielski       j.niemiecki       matematyka       biologia-chemia      historia -wos       geografia

 Zajęcia dodatkowe:*

 multimedia                                 dziennikarstwo                   psychokryminalistyka

( do wyboru )*

Wymagane dokumenty:

  •   kwestionariusz osobowy
  •   2 zdjęcia
  •   świadectwo ukończenia szkoły podstawowej
  •   zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty
  •   opinia lekarza o braku przeciwwskazań do kształcenia do profilu wojskowego

Termin składania dokumentów:

  •  od 02 marca 2020r. w sekretariacie szkoły

Rekrutacja:

Przyjęcie do szkoły jest poprzedzone złożeniem kwestionariusza osobowego kandydata do szkoły. Kwestionariusz można pobrać ze strony internetowej ( www.halogen.org.plCzytaj dalej

3 maja 1791 roku.

3 maja 1791 roku wszyscy w Warszawie czekali na decyzję sejmu, który miał uchwalić konstytucję. Tego dnia Polacy świętowali, cieszyli się i śpiewali:

    Witaj majowa jutrzenko,
Świeć naszej polskiej krainie,
Uczcimy ciebie piosenką,
Która w całej Polsce słynie.

Witaj maj, trzeci maj,
Dla Polaków błogi raj.

Nierząd braci naszych cisnął,
Gnuśność w ręku króla spała,
A wtem trzeci maj zabłysnął –
I cała Polska powstała.

Witaj maj, trzeci maj,
Dla Polaków błogi kraj.

 

 

 

„Konstytucja 3 Maja 1791 roku” . Jan Matejko

W centralnej części obrazu znajduje się Stanisław Małachowski, pełniący wówczas funkcję marszałka sejmu. Marszałek, niesiony przez posłów Aleksandra Linowskiego i Ignacego Zakrzewskiego, dumnie unosi w prawej ręce tekst Konstytucji 3 maja, w lewej zaś dzierży laskę, symbol władzy marszałkowskiej.

Nie zginął naród, lecz skruszył pęta,

Żyje Ojczyzna, ta Matka święta,

Już oddychają wolności kraje.

         Więc narodowe uczcijmy święto,

         dzień ogłoszenia ustaw przesławnych,

         prowadźmy dalej pracę poczętą

         na wzór tych przodków, praojców, dawnych.

Na wzór ich łączmy w uścisku bratnim

Dłonie zwaśnione przez długie lata,

Niechaj nie będzie ten akt ostatnim,

niech się przykładem stanie dla świata!    

W trakcie zajęć edukacji zdalnej cały czas realizowane są postawy patriotyczne, które służą identyfikacji  narodowej i kulturowej.  W działaniach dydaktycznych i wychowawczych wspieramy rozwój intelektualny i moralny młodego pokolenia, dbamy o jego właściwą postawę, którą cechować powinien patriotyzm, umiłowanie ojczyzny i szacunek dla symboli i barw narodowych.

 

Uczennica naszej szkoły szyje maseczki.

    Pamiętamy o FRANKU SURDELU z KNUROWA.   Uczennica klasy IIIA LSP, Łucja Olimska wraz ze swoją rodziną- na czele z mamą – panią Reginą Olimską szyją maseczki ochronne, a cały dochód przeznaczają na leczenie Franka Surdela. Zamówienia można składać na profilu FB pani Reginy Olimskiej. Realizacja zamówienia nastąpi po dokonaniu wpłaty na konto Franka. Odbiór osobisty. Link do konta wpłat można znaleźć na profilu FB Pani Reginy Olimskiej.   https://www.siepomaga.pl/franek-surdel?fbclid=IwAR0dIWxhc5BzIaDxiQLEMb7uISXzYpCoGYAa_UGC4U-PFpyzq4VN-88Bd6U

Poradnik pedagoga. Zapomniane kontakty.

Poradnik pedagoga. Zapomniane kontakty.

 

Dzisiaj chciałem napisać o tym abyście potraktowali ten trudny czas jako nową możliwość

i szansę. Co jeszcze  warto umieścić w planie dnia, oprócz niezbędnego wyjścia na świeże powietrze

(oczywiście w maseczce i zgodnie z obowiązującymi zasadami)  ?

Zdarza się, że w rodzinie, lub wśród znajomych są takie osoby, z którymi już dawno utraciliśmy kontakt. Nie rozmawiamy, nie spotykamy się z różnych powodów. Być może, w codziennym biegu i natłoku zajęć, zwyczajnie nie mamy na to czasu. Być może jest też tak, że uważamy kogoś za osobę nieciekawą, za przysłowiowego nudziarza. Nie rozmawiamy bo, jak nam … Czytaj dalej

UWAGA – WAŻNE.

UWAGA – WAŻNE.   Uczniowie , wszystkie komunikaty/podane poniżej/ wydane przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej TRACĄ MOC.   Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej:1)z dnia 6sierpnia 2019r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, egzaminu gimna-zjalnego oraz egzaminu maturalnego w2020roku, zaktualizowany w dniu 20sierpnia 2019r.;2)z dnia 8sierpnia 2019r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz egzaminu eksternistycznego potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w2020roku według podstawy programowej kształcenia w zawodach z7lutego 2012r. –formuła 2012, zaktualizowany w dniu 11marca 2020r.;3)z dnia 8sierpnia 2019r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz egzaminu eksternistycznego potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w2020roku według podstawy … Czytaj dalej