Plan lekcji

Plan lekcji w roku szkolnym 2018/2019 Szkół ANIMATOR

 

Szkoła podstawowa

Kl.7c

Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 7:10- 7:55
1 8:00- 8:45 historia ZA s.5 WF #wf3 s14 j.niemiecki TD s.37
2 8:50- 9:35 chemia s.15 j.polski BA s.18 j.polski BA s.18 religia #re3 s.18 historia ZA s.15
3 9:40-10:25 WF #wf3 s.gim geografia ST s14 j.polski BA s.18 j.polski BA s.18 multimedia-1/3 #GR s.50
4 10:45-11:30 GW ST s14 j.niemiecki TD s.37 plastyka IK s.50 j.polski BA s.18 multimedia-2/3 #MU s.48
5 11:35-12:20 matematyka KM s.43 chemia s.18 matematyka KM s.37 WF #wf3 s.gim multimedia-3/3 #RYS s.13
6 12:25-13:10 matematyka KM s.43 fizyka RZ s.43 WF #wf3 aula muzyka BK s.42 biologia s.17
7 13:20-14:05 j.angielski JS s.40 fizyka RZ s.43 geografia ST s.50 matematyka KM s.48 j.angielski JS s.40
8 14:10-14:55 biologia s.15 informatyka AS s.48 j.angielski JS s14

 

Gimnazjum

Klasa 3b

Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 7:10- 7:55
1 8:00- 8:45 j.angielski #ja3 s.40 WF #wf3 s14 spr- obr WZ s.15
2 8:50- 9:35 WOS #wo3 s.18 biologia #bi3 s.15 religia #re3 s.18
3 9:40-10:25 WF #wf3 s.gim fizyka #fiz s.43 matematyka #ma3 s.17 j.angielski #ja3 s.40
4 10:45-11:30 chemia #ch3 s.15 fizyka #fiz s.43 GW #gw3 s.37 matematyka #ma3 s.17 zaj. art IK s.15
5 11:35-12:20 matematyka #ma3 s.17 geografia #ge3 s14 WF #wf3 s.gim j.francuski #jf3 s.37
6 12:25-13:10 matematyka #ma3 s.17 WF #wf3 aula zaj. art IK s.15 j.francuski #jf3 s.37
7 13:20-14:05 EDB #ed3 s.15 j.polski #jp3 s.42 plastyka IK s.15 j.polski #jp3 s.15
8 14:10-14:55 j.angielski #ja3 s14 historia #hi3 s.5 j.polski #jp3 s14 j.polski #jp3 s.17
9 15:00-15:45 historia #hi3 s.5 j.polski #jp3 s14

Ogólnokształcąca Szkoła Sztuk Pięknych.

Klasa 3g

Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 7:10- 7:55
1 8:00- 8:45 j.angielski #ja3 s.40 WF #wf3 s14 Fotografia

s.25b

2 8:50- 9:35 WOS #wo3 s.18 biologia #bi3 s.15 Zaj.dodat.biologia

s.15

religia #re3 s.37 Rys.i mal. SHs.13
3 9:40-10:25 WF #wf3 s.gim fizyka #fiz s.43 matematyka #ma3 s.17 j.angielski #ja3 s.40 Rys.i mal. SHs.13
4 10:45-11:30 chemia #ch3 s.15 fizyka #fiz s.43 GW #gw3s14 matematyka #ma3 s.17 Rys.i mal. SHs.13
5 11:35-12:20 matematyka #ma3 s.17 Historia sztuki s.15 geografia #ge3 s14 WF #wf3 s.gim j.francuski #jf3 s.37
6 12:25-13:10 matematyka #ma3 s.17 Spec.malar.-1/2/spec.tech.g-2/2s.4s.50 WF #wf3 s14 Rzeźba- prac.rzeźby j.francuski #jf3 s.37
7 13:20-14:05 EDB #ed3 s.15 Spec.malar.-1/2/spec.tech.g-2/2s.4s.50 j.polski #jp3 s14 Rzeźba- prac.rzeźby j.polski #jp3 s.15
8 14:10-14:55 j.angielski #ja3 s14 Spec.malar.-1/2/spec.tech.g-2/2s.4s.50 historia #hi3 s.5 j.polski #jp3 s14 j.polski #jp3 s.17
9 15:00-15:45 Korekcyjno -s.17 historia #hi3 s.5 j.polski #jp3 s14

 

Klasa 4g

Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 7:10- 7:55
1 8:00- 8:45 j.polski #jp1 s.18 fotografia KP s.25b rys. i mal. #rys s.4 EDB #edb s.37 WOS #wos s.15
2 8:50- 9:35 rys. i mal. #rys s.4 religia #rel s.37 j.angielski JS s.40 matematyka #m1 s.17 geografia #g1 s.17
3 9:40-10:25 rys. i mal. #rys s.4 historia #h1 s.5 hist. sztuki #hs1 s14 spec.malar. #spc s.4 j.niemiecki #jn1 s.37
4 10:45-11:30 rys. i mal. #rys s.4 informatyka #inf s.48 j.angielski #ja1 s.40 spec.malar. #spc s.4 j.niemiecki #jn1 s.37
5 11:35-12:20 rzeźba #rz1 p.rz. WF #wf1 s.gim hist. sztuki #hs1 s.50 spec.malar. #spc s.4 j.polski #jp1 s.18
6 12:25-13:10 rzeźba #rz1 p.rz. WF #wf1 s.gim chemia #ch1 s.15 j.polski BA s.18 j.polski #jp1 s.18
7 13:20-14:05 rzeźba IM p.rz. GW #gw1 s.48 WF #wf1 s.gim j.polski BA s.18 biologia #b1 s.17
8 14:10-14:55 projekt mult PP s.50 fizyka #f1 s.40 matematyka #m1 s.17 historia #h1 s.5 j.angielski JS s.40
9 15:00-15:45 j.angielski #ja1 s14 fotografia #fot s.25b matematyka #m1 s.17 hist. sztuki IK s.15 j.angielski JS s.40
10 15:50-16:35  fotografia #fot s.25b matematyka MK s.17

Klasa – 5g

Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 7:10- 7:55
1 8:00- 8:45 rzeźba GP p.rz. spec.tech. g PP s.48 mat-R-1/2 KM s.48 WF #WF2 s14
2 8:50- 9:35 rzeźba GP p.rz. spec.tech. g PP s.48 j.angielski #JA2 s.37 j.polski #JP2 s.18
3 9:40-10:25 rys. i mal. SH s.13 spec.tech. g PP s.48 j.angielski #JA2 s.37 j.polski #JP2 s.18
4 10:45-11:30 rys. i mal. SH s.13 matematyka #MA2 s.17 przyroda #PRZ s.15 matematyka #MA2 s.15 matematyka #MA2 s14
5 11:35-12:20 hist. sztuki IK s.15 j.francuski #JF2 s.42 przyroda #PRZ s.15 matematyka #MA2 s.48 hist. sztuki IK s.15
6 12:25-13:10 j.angielski #JA2 s.37 j.francuski #JF2 s.42 mat-R-1/2 #MR2 s14
j.ang-R-2/2 #JAR s.37
przedsięb. SP s14 projekt mult PP s.48
7 13:20-14:05 j.polski #JP2 s.18 rys. i mal. SH s.13 mat-R-1/2 #MR2 s14 WF #WF2 s.gim j.francuski SE s.37
8 14:10-14:55 fotografia KP s.25b rys. i mal. SH s.13 WF #WF2 s.gim j.ang-R-2/2 #JAR s.37 GW IK s.15
9 15:00-15:45 fotografia KP s.25b j.polski #JP2 s.18 j.ang-R-2/2 #JAR s.37

Liceum Plastyczne

Klasa 1a

Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 7:10- 7:55
1 8:00- 8:45 j.polski #jp1 s.18 rys. i mal.-1/2 SH p.rys
rys. i mal.-2/2 #rys s.4
 

fotogr.-1/2 s.25b

EDB-2/2 #edb s.37

WOS #wos s.15
2 8:50- 9:35 hist. sztuki-1/2 SH s14
rys. i mal.-2/2 #rys s.4
religia #rel s.37 rys. i mal.-1/2 SH p.rys
rys. i mal.-2/2 EZ s.4
matematyka #m1 s.17 geografia #g1 s.17
3 9:40-10:25 rzeźba-1/2 IM p.rz.
rys. i mal.-2/2 #rys s.4
historia #h1 s.5 rys. i mal.-1/2 SH p.rys
hist. sztuki-2/2 #hs1 s14
spec.malar.-1/3 #spc s.4
spec.tech. g-2/3 EB s.50
spec. fotogr-3/3 KP s.25b
j.niemiecki-1/2 #jn1 s.37
j.francuski-2/2 #fr s.40
4 10:45-11:30 rzeźba-1/2 IM p.rz.
rys. i mal.-2/2 #rys s.4
EDB-1/2 DW s.15
informatyka-2/2 #inf s.48
rys. i mal.-1/2 SH p.rys
j.angielski-2/2 #ja1 s.40
spec.malar.-1/3 #spc s.4
spec.tech. g-2/3 EB s.50
spec. fotogr-3/3 KP s.25b
j.niemiecki-1/2 #jn1 s.37
j.francuski-2/2 #fr s.40
5 11:35-12:20 WF-1/2 ST aula
rzeźba-2/2 #rz1 p.rz.
fotografia-1/2 KP s.25b
WF-2/2 #wf1 s.gim
rys. i mal.-1/2 SH p.rys
hist. sztuki-2/2 #hs1 s.50
spec.malar.-1/3 #spc s.4
spec.tech. g-2/3 EB s.50
spec. fotogr-3/3 KP s.25b
j.polski #jp1 s.18
6 12:25-13:10 projektowani-1/2 PP s.50
rzeźba-2/2 #rz1 p.rz.
informatyka-1/2 AS s.48
WF-2/2 #wf1 s.gim
chemia #ch1 s.15 spec.malar.-1/3 EP s.4
spec.tech. g-2/3 EB s.50
spec. fotogr-3/3 KP s.25b
j.polski #jp1 s.18
7 13:20-14:05 projektowani-1/2 PP s.50
projektowani-2/2 EB s.48
GW #gw1 s.48 j.angielski-1/2 BO s.37
WF-2/2 #wf1 s.gim
spec.malar.-1/3 EP s.4
spec.tech. g-2/3 EB s.50
spec. fotogr-3/3 KP s.25b
biologia #b1 s.17
8 14:10-14:55 WF-1/2 ST s.gim
projektowani-2/2 EB s.48
fizyka #f1 s.40 matematyka #m1 s.17 historia #h1 s.5
9 15:00-15:45 j.angielski-1/2 BO s.37
j.angielski-2/2 #ja1 s14
hist. sztuki-1/2 SH s.13
fotografia-2/2 #fot s.25b
matematyka #m1 s.17 wych.rodz. ZA s.48
10 15:50-16:35 etyka #et3 s.5

Klasa 2a

Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 7:10- 7:55
1 8:00- 8:45 spec.tech. g-1/4 PP s.50
spec.tech. g-2/4 EB s.48
spec.malar.-3/4 EP p.rys
spec. fotogr-4/4 KP s.25b
religia #r2L s.37 rys. i mal.-1/2 IM s.13
rzeźba-2/2 GP p.rz.
przedsięb.-1/2 SP s.5
j.angielski-2/2 JS s.40
j.polski-1/2 BA s.18
WF-2/2 #WF2 s14
2 8:50- 9:35 spec.tech. g-1/4 PP s.50
spec.tech. g-2/4 EB s.48
spec.malar.-3/4 EP p.rys
spec. fotogr-4/4 KP s.25b
hist. sztuki-1/2 IK s.17
fotografia-2/2 KP s.25b
rys. i mal.-1/2 IM s.13
rzeźba-2/2 GP p.rz.
matematyka-1/2 KM s14
rys. i mal.-2/2 IM s.13
matematyka-1/2 KM s14
j.polski-2/2 #JP2 s.18
3 9:40-10:25 spec.tech. g-1/4 PP s.50
spec.tech. g-2/4 EB s.48
spec.malar.-3/4 EP p.rys
spec. fotogr-4/4 KP s.25b
fotografia-1/2 KP p.rz.
hist. sztuki-2/2 IK s.15
WF-1/2 ST s.gim
rzeźba-2/2 GP p.rz.
matematyka-1/2 KM s.15
rys. i mal.-2/2 IM s.13
matematyka-1/2 KM s14
j.polski-2/2 #JP2 s.18
4 10:45-11:30 spec.tech. g-1/4 PP s.50
spec.tech. g-2/4 EB s.48
spec.malar.-3/4 EP p.rys
spec. fotogr-4/4 KP s.25b
fotografia-1/2 KP s.25b
matematyka-2/2 #MA2 s.17
przyroda-1/2 #PRZ s.15
his. i społe-2/2 BS s.5
j.angielski-1/2 BO s.37
matematyka-2/2 #MA2 s.15
projektowani-1/2 EB s.50
matematyka-2/2 #MA2 s14
5 11:35-12:20 spec.tech. g-1/4 PP s.50
spec.tech. g-2/4 EB s.48
spec.malar.-3/4 EP p.rys
spec. fotogr-4/4 KP s.25b
j.niemiecki-1/2 TD s.37
j.francuski-2/2 #JF2 s.42
przyroda-1/2 #PRZ s.15
his. i społe-2/2 BS s.5
rys. i mal.-1/2 IM s.13
matematyka-2/2 #MA2 s.48
projektowani-1/2 EB s.50
projekt mult-2/2 PP s.48
6 12:25-13:10 j.polski-1/2 BA s.18
j.angielski-2/2 JS s.40
j.niemiecki-1/2 TD s.37
j.francuski-2/2 #JF2 s.42
mat-R-1/4 #MR2 s14
j.ang-R-2/4 JS s.40
j.pol-R-3/4 BA s.18
hist-R-4/4 BS s.5
rys. i mal.-1/2 IM s.13
j.angielski-2/2 JS s.40
hist. sztuki-1/2 IK s.15
projektowani-2/2 EB s.50
7 13:20-14:05 j.angielski-1/2 BO s.37
j.polski-2/2 #JP2 s.18
rzeźba-1/2 IM p.rz.
hist. sztuki-2/2 IK s.15
mat-R-1/4 #MR2 s14
j.ang-R-2/4 JS s.40
j.pol-R-3/4 BA s.18
hist-R-4/4 BS s.5
rys. i mal.-1/2 IM s.13
WF-2/2 #WF2 s.gim
hist. sztuki-1/2 IK s.18
projektowani-2/2 EB s.50
8 14:10-14:55 j.angielski-1/2 BO s.37
rys. i mal.-2/2 IM s.13
rzeźba-1/2 IM p.rz.
przedsięb.-2/2 SP s.5
j.polski-1/2 BA s.18
WF-2/2 #WF2 s.gim
j.polski-1/2 BA s.18
fotografia-2/2 KP s.25b
GW EB s.48
9 15:00-15:45 projekt mult-1/2 PP s.50
rys. i mal.-2/2 IM s.13
rzeźba-1/2 IM p.rz.
hist. sztuki-2/2 IK s.15
WF-1/2 ST aula
j.polski-2/2 #JP2 s.18
j.pol-R-3/4 BA s.18
hist-R-4/4 BS s.5
wych.rodz. ZA s.18
10 15:50-16:35 rys. i mal.-2/2 IM s.13 etyka #et3 s.5 WF-1/2 ST aula

Klasa 3a

Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 7:10- 7:55
1 8:00- 8:45 rys. i mal.-1/2 IM s.13 spec.malar.-1/4 EZ s.13
spec.malar.-2/4 EP s.4
spec.tech. g-3/4 EB s.50
religia-1/2 #r3L s.18 j.francuski-1/2 #jfL s.40
j.niemiecki-2/2 TD s.37
2 8:50- 9:35 rys. i mal.-1/2 IM s.13
hist. sztuki-2/2 IK s.5
spec.malar.-1/4 EZ s.13
spec.malar.-2/4 EP s.4
spec.tech. g-3/4 EB s.50
hist-R-4/4 SP s.5 j.francuski-1/2 #jfL s.40
j.niemiecki-2/2 TD s.37
3 9:40-10:25 matematyka KM s.5 spec.malar.-1/4 EZ s.13
spec.malar.-2/4 EP s.4
spec.tech. g-3/4 EB s.50
his. i społe-2/2 BS s.5 WF ST aula przyroda-1/2 ST s.48
hist. sztuki-2/2 IK s.15
4 10:45-11:30 j.angielski-1/2 BO s.37
j.angielski-2/2 JS s.40
spec.malar.-1/4 EZ s.13
spec.malar.-2/4 EP s.4
spec.tech. g-3/4 EB s.50
matematyka KM s14 WF ST aula WF ST s.gim
5 11:35-12:20 j.angielski-1/2 BO s.37
j.angielski-2/2 JS s.40
spec.malar.-1/4 EZ s.13
spec.malar.-2/4 EP s.4
spec.tech. g-3/4 EB s.50
rys. i mal.-1/2 IM s.13
rzeźba-2/2 GP p.rz.
przedsięb. SP s14 matematyka KM s14
6 12:25-13:10 fotografia-1/2 KP s.25b
his. i społe-2/2 BS s.5
j.pol-R-1/4 BU s.18
mat-R-2/4 KM s14
j.ang-R-3/4 JS s.40
hist-R-4/4 SP p. naucz.
rys. i mal.-1/2 IM s.13
rzeźba-2/2 GP p.rz.
matematyka KM s.48 GW KM s14
7 13:20-14:05 przyroda-1/2 ST s14
fotografia-2/2 KP s.25b
j.pol-R-1/4 BU s.18
mat-R-2/4 KM s14
j.ang-R-3/4 JS s.40
hist-R-4/4 SP p. naucz.
rys. i mal.-1/2 IM s.13
rzeźba-2/2 GP p.rz.
j.angielski-1/2 BO s.37
j.angielski-2/2 JS s.40
projekt mult-1/2 KP s.25b
projekt mult-2/2 PP s.48
8 14:10-14:55 j.polski BU s.18 j.polski BU s.18 rzeźba-1/2 GP p.rz.
rys. i mal.-2/2 IM s.13
hist. sztuki-1/2 IK s.15
rys. i mal.-2/2 IM s.13
projekt mult-1/2 KP s.25b
projekt mult-2/2 PP s.50
9 15:00-15:45 j.polski BU s.18 j.angielski-1/2 BO s.5
j.angielski-2/2 JS s14
rzeźba-1/2 GP p.rz.
rys. i mal.-2/2 IM s.13
fotografia-1/2 KP s.25b
rys. i mal.-2/2 IM s.13
hist. sztuki-1/2 IK s.15
fotografia-2/2 KP s.25b
10 15:50-16:35 j.pol-R-1/4 BU s.18 etyka-2/4 #et3 s.5 rzeźba-1/2 GP p.rz.
rys. i mal.-2/2 IM s.13
j.polski BU s14

Klasa 4a

Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 7:10- 7:55
1 8:00- 8:45
2 8:50- 9:35 j.angielski JS s.40 matematyka MK s.17 religia s.50
3 9:40-10:25 hist. sztuki IK s.15 matematyka MK s.17 spec.malar. EP s.4 WF DW s.gim rys. i mal. EP s.4
4 10:45-11:30 matematyka MK s.17 j.ang-R JS s.40 spec.malar. EP s.4 j.angielski JS s.40 rys. i mal. EP s.4
5 11:35-12:20 WF DW s.gim j.angielski JS s.40 rys. i mal. EP s.4 hist. sztuki IK s.15 rys. i mal. EP s.4
6 12:25-13:10 GW EP s.4 fotografia KP s.25b rys. i mal. EP s.4 spec.malar. EP s.4
7 13:20-14:05 WF DW s.gim spec.malar. EP s.4 spec.malar. EP s.4
8 14:10-14:55 hist. sztuki IK s.15 j.polski BU s.42 spec.malar. EP s.4
9 15:00-15:45 j.polski BU s.18 j.pol-R BU s.42
10 15:50-16:35 j.polski BU s.18

Liceum Ogólnokształcące

Klasa 1w

Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 7:10- 7:55
1 8:00- 8:45 mat-R MK s.17 WF DW s.gim GW MK s.17
2 8:50- 9:35 matematyka MK s.17 religia #rel s.37 WF DW s.gim EDB WZ s.15 jednostka-1/3 #JW aula
dziennikarst-2/3 #DZ s.5
3 9:40-10:25 j.polski BA s.18 j.polski BA s.18 chemia s.15 przedsięb. SP s14 jednostka-1/3 #JW aula
dziennikarst-2/3 #DZ s.5
multimedia-3/3 #GR s.50
4 10:45-11:30 WF DW s.gim j.polski BA s.18 matematyka MK s.17 przedsięb. SP s14 jednostka-1/3 #JW aula
dziennikarst-2/3 #DZ s.5
multimedia-3/3 #MU s.48
5 11:35-12:20 j.polski BA s.18 fizyka RZ s.43 matematyka MK s.17 j.angielski BO s.37 multimedia-3/3 #RYS s.13
6 12:25-13:10 geografia ST s14 j.angielski BO s.15 WOK IK s.50 j.angielski BO s.37 Po-Zukowski #ZUK s.gim
7 13:20-14:05 historia BS s.5 j.niemiecki TD s.37 biologia s.15 WOS ZA s14 Po-Zukowski #ZUK s.gim
8 14:10-14:55 historia BS s.5 j.niemiecki TD s.37 j.ang-R BO s.37 Po-Zukowski #ZUK s.gim
9 15:00-15:45 informatyka AS s.48
10 15:50-16:35 etyka #et3 s.5

Klasa 2w

Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 7:10- 7:55
1 8:00- 8:45 religia #r2L s.37 j.polski EG s14
2 8:50- 9:35 przyroda ST s14 j.angielski #JA2 s.37 jednostka-1/3 #JW aula
dziennikarst-2/3 #DZ s.5
3 9:40-10:25 mat-R-1/2 MK s.17
j.ang-R-2/2 BO s.37
j.niemiecki TD s.37 j.niemiecki TD s.37 j.angielski #JA2 s.37 jednostka-1/3 #JW aula
dziennikarst-2/3 #DZ s.5
multimedia-3/3 #GR s.50
4 10:45-11:30 hist-R BS s.5 przyroda ST s14 WF DW s.gim WF DW s.gim jednostka-1/3 #JW aula
dziennikarst-2/3 #DZ s.5
multimedia-3/3 #MU s.48
5 11:35-12:20 hist-R BS s.5 matematyka MK s.17 WF DW s.gim matematyka MK s.17 multimedia-3/3 #RYS s.13
6 12:25-13:10 j.angielski #JA2 s.37 hist-R BS s.5 mat-R-1/2 MK s.17
j.ang-R-2/2 #JAR s.37
hist-R BS s.5 Po-Zukowski #ZUK s.gim
7 13:20-14:05 j.pol-R EG s.17 j.polski EG s.17 matematyka MK s.17 hist-R BS s.5 Po-Zukowski #ZUK s.gim
8 14:10-14:55 j.pol-R EG s.17 j.polski EG s.17 j.pol-R EG s.15 mat-R-1/2 MK s.17
j.ang-R-2/2 #JAR s.37
Po-Zukowski #ZUK s.gim
9

 

10

15:00-15:45

 

15:50-16:35

j.pol-R EG s.17

 

GW- EG s.17

j.pol-R EG s.15

 

j.pol-R EG s.15

 

mat-R-1/2 MK s.17
j.ang-R-2/2 #JAR s.37 

 

Klasa 3w

Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 7:10- 7:55
1 8:00- 8:45 WF DW s.gim matematyka MK s.17 j.ang-R JS s.40 religia-1/2 #r3L s.18 j.francuski-2/2 #jfL s.40
2 8:50- 9:35 WF DW s.gim j.angielski JS s.40 j.niemiecki TD s.37 j.ang-R JS s.40 j.francuski-2/2 #jfL s.40
3 9:40-10:25 j.ang-R JS s.40 j.ang-R JS s.40 j.angielski JS s.40 hist-R BS s.5 matematyka MK s.17
4 10:45-11:30 j.polski BA s.18 hist-R BS s.5 j.polski BA s.18 hist-R BS s.5 mat-R MK s.17
5 11:35-12:20 hist-R BS s.5 j.polski BA s.18 j.polski BA s.18 przyroda s.17
6 12:25-13:10 mat-R MK s.17 WF DW s.gim mat-R MK s.17 j.angielski JS s.40
7 13:20-14:05 przyroda s.5 matematyka MK s.17
8 14:10-14:55 GW DW s14
9 15:00-15:45 j.niemiecki TD s.37

 

Comments are closed.