Plan lekcji

Plan lekcji w roku szkolnym 2018/2019 Szkół ANIMATOR

 

Szkoła podstawowa

Kl.7c

Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 7:10- 7:55          
1 8:00- 8:45 j.angielski JS s.50 fizyka RZ s14     historia ZA s.50
2 8:50- 9:35 matematyka KM s.13 j.polski BA s.27 j.polski BA s.27 religia #re3 s.17 multimedia-2/3 #MU s.52
3 9:40-10:25 j.polski BA s.27 j.polski BA s.27 j.polski BA s.27 WF #wf3 s.gim multimedia-1/3 #GR s.52
4 10:45-11:30 WF #wf3 aula informatyka AS s. 63 matematyka KM s.13 j.angielski JS s.50 multimedia-3/3 #RYS s.42 rys
5 11:35-12:20 WF #wf3 aula j.niemiecki TD s.41 matematyka KM s.13 j.angielski JS s.50 biologia s.26
6 12:25-13:10 biologia s.38 j.niemiecki TD s.41 chemia s.38 muzyka BK s.17  
7 13:20-14:05 chemia s.38 fizyka RZ s14 WF #wf3 aula historia ZA s14  
8 14:10-14:55 geografia ST s14 matematyka KM s.13 geografia ST s14  
9 15:00-15:45   plastyka IK s.38 GW ST s14    

 

Gimnazjum
Klasa 3g

Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 7:10- 7:55          
1 8:00- 8:45 GW #gw3 s14       geografia #ge3 s14
2 8:50- 9:35 WOS #wo3 s.38   hist. sztuki IK s.38 religia #re3 s.17 matematyka #ma3 s.26
3 9:40-10:25 matematyka #ma3 s.26 fizyka #fiz s14 spec.malar.-1/2 EP s. 16 rys
spec.tech. g-2/2 EB s.52
WF #wf3 s.gim matematyka #ma3 s.26
4 10:45-11:30 WF #wf3 aula fizyka #fiz s14 spec.malar.-1/2 EP s. 16 rys
spec.tech. g-2/2 EB s.52
chemia #ch3 s.38 j.angielski #ja3 s.50
5 11:35-12:20 WF #wf3 aula j.angielski #ja3 s.50 spec.malar.-1/2 EP s. 16 rys
spec.tech. g-2/2 EB s.52
historia #hi3 s.17 j.angielski #ja3 s.50
6 12:25-13:10 rys. i mal. SH s. 16 rys matematyka #ma3 s.26 historia #hi3 s.17 EDB #ed3 s.27 j.francuski #jf3 s.17
7 13:20-14:05 rys. i mal. SH s. 16 rys j.francuski #jf3 s.17 WF #wf3 aula biologia #bi3 s.52 j.polski #jp3 s.26
8 14:10-14:55 rys. i mal. SH s. 16 rys j.polski #jp3 s14 zaj.dod.biol s.17 j.polski #jp3 s14 j.polski #jp3 s.26
9 15:00-15:45 projekt mult PP s.41 rzeźba GP p.rz.   j.polski #jp3 s14  
10 15:50-16:35 fotografia KP s.35 rzeźba GP p.rz.      

Klasa 3b

Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 7:10- 7:55          
1 8:00- 8:45 GW #gw3 s14     spr- obr WZ s.26 geografia #ge3 s14
2 8:50- 9:35 WOS #wo3 s.38     religia #re3 s.17 matematyka #ma3 s.26
3 9:40-10:25 matematyka #ma3 s.26 fizyka #fiz s14 plastyka IK s.38 WF #wf3 s.gim matematyka #ma3 s.26
4 10:45-11:30 WF #wf3 aula fizyka #fiz s14 zaj. art IK s14 chemia #ch3 s.38 j.angielski #ja3 s.50
5 11:35-12:20 WF #wf3 aula j.angielski #ja3 s.50 zaj. art IK s14 historia #hi3 s.17 j.angielski #ja3 s.50
6 12:25-13:10   matematyka #ma3 s.26 historia #hi3 s.17 EDB #ed3 s.27 j.francuski #jf3 s.17
7 13:20-14:05   j.francuski #jf3 s.17 WF #wf3 aula biologia #bi3 s.52 j.polski #jp3 s.26
8 14:10-14:55   j.polski #jp3 s14   j.polski #jp3 s14 j.polski #jp3 s.26
9 15:00-15:45       j.polski #jp3 s14  

 

Klasa 4g

Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 7:10- 7:55          
1 8:00- 8:45 rzeźba IM p.rz. j.polski BA s.27 rys. i mal. #rys s. 16 rys geografia #g1 s14 fotografia KP s.35
2 8:50- 9:35 rzeźba #rz1 p.rz. religia #rel s.41 rys. i mal. #rys s. 16 rys j.polski #jp1 s.27 fotografia #fot s.35
3 9:40-10:25 rzeźba #rz1 p.rz. historia #h1 s.17 matematyka #m1 s.26 j.polski #jp1 s.27 j.niemiecki #jn1 s.41
4 10:45-11:30 chemia #ch1 s.41 historia #h1 s.17 matematyka #m1 s.26 j.polski BA s.27 j.niemiecki #jn1 s.41
5 11:35-12:20 j.angielski #ja1 s.50 fizyka #f1 s14 EDB #edb s.50 rys. i mal. #rys s. 16 rys spec.malar.-2/2 #spc s. 16 rys
6 12:25-13:10 matematyka MK s.26 j.polski #jp1 s.27 j.angielski #ja1 s.50 rys. i mal. #rys s. 16 rys spec.malar.-2/2 #spc s. 16 rys
7 13:20-14:05 hist. sztuki IK s.13 informatyka #inf s. 63 biologia #b1 s.38 WF #wf1 s.gim spec.malar.-2/2 #spc s. 16 rys
8 14:10-14:55 WF #wf1 s.gim hist. sztuki #hs1 s.38 matematyka #m1 s.26 WF #wf1 s.gim  
9 15:00-15:45 GW #gw1 s.35 j.angielski JS s.50 j.angielski JS s.13 WOS #wos s.17  
10 15:50-16:35 projekt mult PP s.41   j.angielski JS s.13 hist. sztuki #hs1 s.38  

Klasa 5g

Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 7:10- 7:55          
1 8:00- 8:45     WF #WF2 s14 rys. i mal. SH s.42 rys  
2 8:50- 9:35     WF #WF2 s.gim rys. i mal. SH s.42 rys WF #WF2 s.gim
3 9:40-10:25 GW IK s.13 fotografia KP s.35 matematyka #MA2 s.13 rys. i mal. SH s.42 rys j.polski #JP2 s.27
4 10:45-11:30 hist. sztuki IK s.13 fotografia KP s.35 przyroda #PRZ s.38 rys. i mal. SH s.42 rys j.polski #JP2 s.27
5 11:35-12:20 hist. sztuki IK s.13 j.polski #JP2 s.27 przyroda #PRZ s.38 matematyka #MA2 s.13 j.francuski SE s.17
6 12:25-13:10 spec.tech. g PP s. 63 rzeźba GP p.rz. mat-R-1/2 KM s.13
j.ang-R-2/2 #JAR s.41
j.angielski #JA2 s.41 projekt mult PP s. 63
7 13:20-14:05 spec.tech. g PP s. 63 rzeźba GP p.rz. mat-R-1/2 #MR2 s.13
j.ang-R-2/2 #JAR s.41
mat-R-1/2 #MR2 s.13
j.ang-R-2/2 #JAR s.41
 
8 14:10-14:55 spec.tech. g PP s.50 j.francuski #JF2 s.17 j.polski #JP2 s.27 matematyka #MA2 s.13  
9 15:00-15:45 j.angielski #JA2 s.27 j.francuski #JF2 s.17   matematyka #MA2 s.13  
10 15:50-16:35 j.angielski #JA2 s.50 przedsięb. SP s.26      

Liceum Plastyczne

Klasa 1a

Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 7:10- 7:55          
1 8:00- 8:45 rys. i mal.-1/2 EZ s.17   rys. i mal.-2/2 #rys s. 16 rys geografia #g1 s14 hist. sztuki-1/2 SH s.38
2 8:50- 9:35 rys. i mal.-1/2 EZ p.rys Zwycieństwa
rzeźba-2/2 #rz1 p.rz.
religia #rel s.41 rys. i mal.-2/2 #rys s. 16 rys j.polski #jp1 s.27 hist. sztuki-1/2 SH s.38
fotografia-2/2 #fot s.35
3 9:40-10:25 rys. i mal.-1/2 EZ p.rys Zwycieństwa
rzeźba-2/2 #rz1 p.rz.
historia #h1 s.17 matematyka #m1 s.26 j.polski #jp1 s.27 j.niemiecki-1/2 #jn1 s.41
j.francuski-2/2 #fr s.17
4 10:45-11:30 chemia #ch1 s.41 historia #h1 s.17 matematyka #m1 s.26 rzeźba-1/2 IM p.rz.
rys. i mal.-2/2 EZ s. 16 rys
j.niemiecki-1/2 #jn1 s.41
j.francuski-2/2 #fr s.17
5 11:35-12:20 j.angielski-1/2 BO s.41
j.angielski-2/2 #ja1 s.50
fizyka #f1 s14 WF-1/2 ST s.gim
EDB-2/2 #edb s.50
rzeźba-1/2 IM p.rz.
rys. i mal.-2/2 #rys s. 16 rys
spec.malar.-1/3 #spc s. 16 rys
spec.tech. g-2/3 EB s.52
spec. fotogr-3/3 KP s.35
6 12:25-13:10 j.angielski-1/2 BO s.41
projektowani-2/2 EB s.52
j.polski #jp1 s.27 WF-1/2 ST s.gim
j.angielski-2/2 #ja1 s.50
WF-1/2 ST s.gim
rys. i mal.-2/2 #rys s. 16 rys
spec.malar.-1/3 #spc s. 16 rys
spec.tech. g-2/3 EB s.52
spec. fotogr-3/3 KP s.35
7 13:20-14:05 EDB-1/2 DW s.27
projektowani-2/2 EB s.52
projektowani-1/2 PP s.52
informatyka-2/2 #inf s. 63
biologia #b1 s.38 rys. i mal.-1/2 EZ s. 16 rys
WF-2/2 #wf1 s.gim
spec.malar.-1/3 #spc s. 16 rys
spec.tech. g-2/3 EB s.52
spec. fotogr-3/3 KP s.35
8 14:10-14:55 fotografia-1/2 KP s.35
WF-2/2 #wf1 s.gim
projektowani-1/2 PP s.52
hist. sztuki-2/2 #hs1 s.38
matematyka #m1 s.26 rys. i mal.-1/2 EZ s. 16 rys
WF-2/2 #wf1 s.gim
spec.malar.-1/3 EP s. 16 rys
spec.tech. g-2/3 EB s.52
spec. fotogr-3/3 KP s.35
9 15:00-15:45 GW #gw1 s.35 informatyka-1/2 AS s. 63   WOS #wos s.17 spec.malar.-1/3 EP s. 16 rys
spec.tech. g-2/3 EB s.52
spec. fotogr-3/3 KP s.35
10 15:50-16:35   etyka #et3 s.27   hist. sztuki-2/2 #hs1 s.38 wych.rodz. ZA s.17

Klasa 2a

Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 7:10- 7:55          
1 8:00- 8:45 spec.tech. g-1/4 PP s. 63
spec.tech. g-2/4 EB s.52
spec.malar.-3/4 EP s. 16 rys
spec. fotogr-4/4 KP s.35
religia #r2L s.41 rzeźba-1/2 IM p.rz.
WF-2/2 #WF2 s14
projektowani-1/2 EB s.52
przedsięb.-2/2 SP s.41
j.polski-1/2 BA s.27
projekt mult-2/2 PP s.52
2 8:50- 9:35 spec.tech. g-1/4 PP s. 63
spec.tech. g-2/4 EB s.52
spec.malar.-3/4 EP s. 16 rys
spec. fotogr-4/4 KP s.35
rys. i mal.-1/2 IM s.42 rys
rzeźba-2/2 GP p.rz.
rzeźba-1/2 IM p.rz.
WF-2/2 #WF2 s.gim
projektowani-1/2 EB s.52
j.angielski-2/2 JS s.50
j.polski-1/2 BA s.27
WF-2/2 #WF2 s.gim
3 9:40-10:25 spec.tech. g-1/4 PP s. 63
spec.tech. g-2/4 EB s.52
spec.malar.-3/4 EP s. 16 rys
spec. fotogr-4/4 KP s.35
rys. i mal.-1/2 IM s.42 rys
rzeźba-2/2 GP p.rz.
rzeźba-1/2 IM p.rz.
matematyka-2/2 #MA2 s.13
przedsięb.-1/2 SP s.41
projektowani-2/2 EB s.52
WF-1/2 ST s.gim
j.polski-2/2 #JP2 s.27
4 10:45-11:30 spec.tech. g-1/4 PP s. 63
spec.tech. g-2/4 EB s.52
spec.malar.-3/4 EP s. 16 rys
spec. fotogr-4/4 KP s.35
rys. i mal.-1/2 IM s.42 rys
rzeźba-2/2 GP s.50
przyroda-1/2 #PRZ s.38
his. i społe-2/2 BS s.17
fotografia-1/2 KP s.35
projektowani-2/2 EB s.52
WF-1/2 ST s.gim
j.polski-2/2 #JP2 s.27
5 11:35-12:20 spec.tech. g-1/4 PP s. 63
spec.tech. g-2/4 EB s.52
spec.malar.-3/4 EP s. 16 rys
spec. fotogr-4/4 KP s.35
rys. i mal.-1/2 IM s.42 rys
j.polski-2/2 #JP2 s.27
przyroda-1/2 #PRZ s.38
his. i społe-2/2 BS s.17
fotografia-1/2 KP s.35
matematyka-2/2 #MA2 s.13
projekt mult-1/2 PP s. 63
hist. sztuki-2/2 IK s.38
6 12:25-13:10 hist. sztuki-1/2 IK s.13
rys. i mal.-2/2 IM s.42 rys
rys. i mal.-1/2 IM s.42 rys
fotografia-2/2 KP s.35
GW EB s.52 matematyka-1/2 KM s.13
j.angielski-2/2 JS s.50
hist. sztuki-1/2 IK s.38
j.angielski-2/2 JS s.50
7 13:20-14:05 j.angielski-1/2 BO s.41
rys. i mal.-2/2 IM s.42 rys
j.polski-1/2 BA s.27
fotografia-2/2 KP s.35
mat-R-1/4 #MR2 s.13
j.ang-R-2/4 JS s.50
j.pol-R-3/4 BA s.27
hist-R-4/4 BS s.17
mat-R-1/4 #MR2 s.13
j.ang-R-2/4 JS s.50
j.pol-R-3/4 BA s.27
hist-R-4/4 BS s.17
matematyka-1/2 KM s.13
hist. sztuki-2/2 IK s.38
8 14:10-14:55 j.angielski-1/2 BO s.41
rys. i mal.-2/2 IM s.42 rys
j.niemiecki-1/2 TD s.41
j.francuski-2/2 #JF2 s.17
matematyka-1/2 KM s.13
j.polski-2/2 #JP2 s.27
j.polski-1/2 BA s.27
matematyka-2/2 #MA2 s.13
matematyka-1/2 KM s.13
hist. sztuki-2/2 IK s.38
9 15:00-15:45 WF-1/2 ST s.gim
rys. i mal.-2/2 IM s.42 rys
j.niemiecki-1/2 TD s.41
j.francuski-2/2 #JF2 s.17
j.pol-R-3/4 BA s.27
hist-R-4/4 BS s.17
j.angielski-1/2 BO s.41
matematyka-2/2 #MA2 s.13
hist. sztuki-1/2 IK s.38
10 15:50-16:35 rys. i mal.-2/2 IM s.42 rys etyka #et3 s.27   wych.rodz. ZA s.41  

Klasa 3a

Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 7:10- 7:55          
1 8:00- 8:45 matematyka KM s.13 spec.malar.-1/4 EP s. 16 rys
spec.malar.-2/4 EZ p.rys Zwycieństwa
spec.tech. g-3/4 EB s.52
hist. sztuki-2/2 IK s.38 religia-1/4 #r3L s.17 j.francuski-1/2 #jfL s.17
j.niemiecki-2/2 TD s.41
2 8:50- 9:35 j.angielski-1/2 BO s.41
j.angielski-2/2 JS s.50
spec.malar.-1/4 EP s. 16 rys
spec.malar.-2/4 EZ p.rys Zwycieństwa
spec.tech. g-3/4 EB s.52
GW KM s.13 przedsięb. SP s.41 j.francuski-1/2 #jfL s.17
j.niemiecki-2/2 TD s.41
3 9:40-10:25 j.angielski-1/2 BO s.41
j.angielski-2/2 JS s.50
spec.malar.-1/4 EP s. 16 rys
spec.malar.-2/4 EZ p.rys Zwycieństwa
spec.tech. g-3/4 EB s.52
WF ST aula j.angielski-1/2 BO s.26
j.angielski-2/2 JS s.50
fotografia-1/2 KP s.35
projekt mult-2/2 PP s. 63
4 10:45-11:30 rys. i mal.-1/2 IM s.42 rys
his. i społe-2/2 BS s.17
spec.malar.-1/4 EP s. 16 rys
spec.malar.-2/4 EZ p.rys Zwycieństwa
spec.tech. g-3/4 EB s.52
WF ST aula matematyka KM s.13 fotografia-1/2 KP s.35
projekt mult-2/2 PP s. 63
5 11:35-12:20 rys. i mal.-1/2 IM s.42 rys
his. i społe-2/2 BS s.17
spec.malar.-1/4 EP s. 16 rys
spec.malar.-2/4 EZ p.rys Zwycieństwa
spec.tech. g-3/4 EB s.52
hist-R-4/4 SP 40- komp. MDK
rys. i mal.-1/2 IM s.42 rys
rzeźba-2/2 GP p.rz.
WF ST s.gim matematyka KM s.13
6 12:25-13:10 przyroda-1/2 ST s14
fotografia-2/2 KP s.35
j.pol-R-1/4 BU s.38
mat-R-2/4 KM s.13
j.ang-R-3/4 JS s.50
hist-R-4/4 SP 40- komp. MDK
rys. i mal.-1/2 IM s.42 rys
rzeźba-2/2 GP p.rz.
projekt mult-1/2 KP s.35
hist. sztuki-2/2 IK s.38
matematyka KM s.13
7 13:20-14:05 przyroda-1/2 ST s14
fotografia-2/2 KP s.35
j.pol-R-1/4 BU s.38
mat-R-2/4 KM s.13
j.ang-R-3/4 JS s.50
hist-R-4/4 SP 40- komp. MDK
rys. i mal.-1/2 IM s.42 rys
rzeźba-2/2 GP p.rz.
projekt mult-1/2 KP s.35
rys. i mal.-2/2 IM s.42 rys
 
8 14:10-14:55 j.polski BU s.26 j.angielski-1/2 BO s.27
j.angielski-2/2 JS s.50
rzeźba-1/2 GP p.rz.
rys. i mal.-2/2 IM s.42 rys
hist. sztuki-1/2 IK s.38
rys. i mal.-2/2 IM s.42 rys
 
9 15:00-15:45 j.polski BU s.26 j.polski BU s14 rzeźba-1/2 GP p.rz.
rys. i mal.-2/2 IM s.42 rys
hist. sztuki-1/2 IK s.38
rys. i mal.-2/2 IM s.42 rys
 
10 15:50-16:35 j.pol-R-1/4 BU s.38 etyka-2/4 #et3 s.27 rzeźba-1/2 GP p.rz. j.polski BU s14  

Liceum Ogólnokształcące

Klasa 1w

Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 7:10- 7:55          
1 8:00- 8:45 WOS ZA s.38        
2 8:50- 9:35 chemia s.26 religia #rel s.41 j.niemiecki TD s.41 EDB WZ s.26 jednostka-1/3 #JW aula
dziennikarst-2/3 #DZ s14
multimedia-3/3 #MU s.52
3 9:40-10:25 historia BS s.17 matematyka MK s.26 j.niemiecki TD s.41 biologia s.38 jednostka-1/3 #JW aula
dziennikarst-2/3 #DZ s14
multimedia-3/3 #GR s.52
4 10:45-11:30 j.polski BA s.27 mat-R MK s.26 j.polski BA s.27 przedsięb. SP s.41 jednostka-1/3 #JW aula
dziennikarst-2/3 #DZ s14
multimedia-3/3 #RYS s.42 rys
5 11:35-12:20 WF DW s.gim informatyka AS s. 63 j.polski BA s.27 j.polski BA s.27  
6 12:25-13:10 historia BS s.17 fizyka RZ s14 WF DW aula matematyka MK s.26 Po-Zukowski #ZUK aula
7 13:20-14:05 matematyka MK s.26 GW MK s.26 WF DW s.gim WOK IK s.38 Po-Zukowski #ZUK aula
8 14:10-14:55   przedsięb. SP s.26 j.angielski BO s.41 j.angielski BO s.41 Po-Zukowski #ZUK aula
9 15:00-15:45   j.angielski BO s.27 j.ang-R BO s.41    
10 15:50-16:35   etyka #et3 s.27 geografia ST s14    

Klasa 2w

Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 7:10- 7:55          
1 8:00- 8:45   religia #r2L s.41   j.polski EG s.27  
2 8:50- 9:35   hist-R BS s.17   przyroda ST s14 jednostka-1/3 #JW aula
dziennikarst-2/3 #DZ s14
multimedia-3/3 #MU s.52
3 9:40-10:25 przyroda ST s14 j.niemiecki TD s.41 WF DW s.gim hist-R BS s.17 jednostka-1/3 #JW aula
dziennikarst-2/3 #DZ s14
multimedia-3/3 #GR s.52
4 10:45-11:30 matematyka MK s.26 j.niemiecki TD s.41 WF DW s.gim hist-R BS s.17 jednostka-1/3 #JW aula
dziennikarst-2/3 #DZ s14
multimedia-3/3 #RYS s.42 rys
5 11:35-12:20 matematyka MK s.26 hist-R BS s.17 matematyka MK s.26 mat-R-1/2 MK s.26
j.ang-R-2/2 BO s.38
 
6 12:25-13:10 WF DW s.gim hist-R BS s.17 mat-R-1/2 MK s.26
j.ang-R-2/2 #JAR s.41
j.angielski #JA2 s.41 Po-Zukowski #ZUK aula
7 13:20-14:05 j.pol-R EG s.17 j.polski EG s.59 mat-R-1/2 MK s.26
j.ang-R-2/2 #JAR s.41
mat-R-1/2 MK s.26
j.ang-R-2/2 #JAR s.41
Po-Zukowski #ZUK aula
8 14:10-14:55 j.pol-R EG s.17 j.polski EG s.59 j.pol-R EG s.38   Po-Zukowski #ZUK aula
9 15:00-15:45 j.angielski #JA2 s.27 j.pol-R EG s.59 j.pol-R EG s.38    
10 15:50-16:35 j.angielski #JA2 s.50 GW EG s.59 j.polski EG s.38    

 

Comments are closed.