Podziękowania dla rodziców od dyrekcji szkoły i grona pedagogicznego.

W imieniu całego Grona pedagogicznego i niepedagogicznego oraz swoim własnym składam serdeczne podziękowania Rodzicom za owocną współpracę w okresie zdalnego nauczania w mijającym roku szkolnym .
Troska , miłość i pomoc, którą okazywaliście Waszym dzieciom pozwalała Im odnaleźć się w nowej rzeczywistości. To dzięki Wam mogły bez większych przeszkód kontynuować swoją edukację w okresie pandemii.
Dlatego w tym dniu wyrażamy swoją wdzięczność za to co Państwo robicie dla swoich dzieci.
Życzymy wytrwałości i sukcesów w Państwa codziennej pracy oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i zawodowym. Liczymy na równie owocną współpracę w nowym roku szkolnym. Wszystkim życzymy zdrowych, słonecznych, pełnych radości wakacji.

Pozdrawiam
Aneta Ćwikiel – Łoboda
Dyrektor Szkół ANIMATOR
ul. Barlickiego 3 Gliwice
tel. 604-963-725

Bookmark the permalink.

Comments are closed.