REKRUTACJA DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ „ANIMATOR”

REKRUTACJA

Szkoła Podstawowa Animator

na rok szkolny 2020/2021

                                                                     do klasy 7  i  8

Proponowane rozszerzenia w ramach obowiązkowych zajęć lekcyjnych:

– sprawnościowo-obronne

– artystyczne   z multimediami

( do wyboru )

Wymagane dokumenty:

  • kwestionariusz osobowy  >>pobierz<<
  • 2 zdjęcia
  • świadectwo promocyjne klasy 3 lub 6 szkoły podstawowej

Termin składania dokumentów:

W związku z sytuacją epidemiologiczną zgłoszenia do szkół można przesyłać pocztą elektroniczną ( skany zgłoszeń).

 od 4 lutego 2020r. w sekretariacie szkoły

Rekrutacja:

Przyjęcie do szkoły jest poprzedzone rozmową z kandydatem i jego rodzicami.Termin rozmowy   jest ustalany indywidualnie.
Rozmowa nie jest egzaminem z wiedzy, służy jedynie  wzajemnemu poznaniu się.

Jeśli decyzja o przyjęciu do szkoły jest pozytywna, kandydat jest zobowiązany dostarczyć do 26.06.2020r.  świadectwo promocyjne szkoły podstawowej.

Do 30.06. 2020 r. nastąpi podpisanie umów przez rodziców uczniów przyjętych do szkoły.

Rekrutacja dodatkowa odbywa się do 28.08.2019r.

Dodatkowe informacje:

  1. Nauka w szkole jest odpłatna. Czesne płatne jest przez 12 miesięcy od lipca roku, w którym dziecko rozpoczyna naukę, do czerwca roku, w którym naukę kończy i wynosi 200 zł.
  2. Dodatkowo przy przyjęciu ucznia do szkoły Rodzice uiszczają jednorazową opłatę wpisowego w wysokości 250 złotych.
  3. Wpisowe jest przeznaczone m. in. na fundusz pomocy naukowych: wyposażenie sal lekcyjnych w pomoce dydaktyczne, aktywację dziennika elektronicznego, szafki uczniowskie itp.
  4. W przypadku nie przyjęcia osoby z powodu braku wolnych miejsc, kandydat jest wpisany na listę rezerwową. Rodzice mają wtedy prawo wycofać zgłoszenie i Szkoła zwraca wpisowe.
  5. W przypadku, kiedy Rodzice złożą kwestionariusz a nie podpiszą umowy w określonym terminie (czyli nie przyjmą oferowanego miejsca), wpisowe nie jest zwracane.
  6. W przypadku wolnych miejsc, nabór jest kontynuowany do końca sierpnia zgodnie z powyższymi zasadami.
  7. Warunkiem otwarcia rozszerzenia jest minimalna ilość osób -7.

 

 

 

 

 

 

 

Comments are closed.