REKRUTACJA DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ „ANIMATOR”

na rok szkolny 2019/20

Proponowane rozszerzenia w ramach obowiązkowych zajęć lekcyjnych (do wyboru):

 • sprawnościowo-obronne
 • informatyczne  ( programowanie, gry komputerowe )
 • artystyczne

Wymagane dokumenty:

 • kwestionariusz osobowy  >>pobierz<<
 • 2 zdjęcia
 • świadectwo ukończenia klasy 3 bądź 6 Szkoły Podstawowej

 

Termin składania dokumentów:

 • od 5 lutego 2019. w sekretariacie szkoły

 

Rekrutacja:

Przyjęcie do szkoły jest poprzedzone rozmową z kandydatem i jego rodzicami.Termin rozmowy jest ustalany indywidualnie.
Rozmowa nie jest egzaminem z wiedzy, służy jedynie  wzajemnemu poznaniu się.

Jeśli decyzja o przyjęciu do szkoły jest pozytywna, kandydat jest zobowiązany dostarczyć do  28.06.2019r.  świadectwo promocyjne szkoły podstawowej.

Do 5 lipca 2019 r. nastąpi podpisanie umów przez rodziców uczniów przyjętych do szkoły.

Rekrutacja dodatkowa odbywa się do 30.08.2019r.

 

Dodatkowe informacje:

 1. Nauka w szkole kosztuje 150 zł/miesięcznie. Czesne płatne jest przez 12 miesięcy od lipca roku, w którym dziecko rozpoczyna naukę, do czerwca roku, w którym naukę kończy.
 2. Dodatkowo przy przyjęciu ucznia do szkoły Rodzice uiszczają jednorazową opłatę wpisowego w wysokości 250 złotych.
 3. Wpisowe jest przeznaczone m. in. na fundusz pomocy naukowych: wyposażenie sal lekcyjnych w pomoce dydaktyczne, aktywację dziennika elektronicznego, szafki uczniowskie itp.
 4. W przypadku nie przyjęcia osoby z powodu braku wolnych miejsc, kandydat jest wpisany na listę rezerwową. Rodzice mają wtedy prawo wycofać zgłoszenie i Szkoła zwraca wpisowe.
 5. W przypadku, kiedy Rodzice złożą kwestionariusz a nie podpiszą umowy w określonym terminie (czyli nie przyjmą oferowanego miejsca), wpisowe nie jest zwracane
 6. W przypadku wolnych miejsc, nabór jest kontynuowany do końca sierpnia zgodnie z powyższymi zasadami.
 7. Warunkiem otwarcia rozszerzenia jest minimalna ilość 5 osób

Comments are closed.