REKRUTACJA DO LICEUM PLASTYCZNEGO

 na rok szkolny 2017/18

Proponowane specjalności:

specjalność: fotografia i film, specjalizacje: fotografia artystyczna
specjalność: formy rzeźbiarskie, specjalizacje: techniki rzeźbiarskie, ceramika artystyczna
specjalność: techniki graficzne, specjalizacja: projektowanie graficzne
specjalność: techniki malarskie, specjalizacje: tradycyjne techniki malarskie i pozłotnicze


>>Zasady rekrutacji do Liceum Plastycznego 2017/18 – plik w formacie pdf<<


 

Wymagane dokumenty:

 • kwestionariusz osobowy >>pobierz<<
 • 2 zdjęcia
 • świadectwo ukończenia gimnazjum
 • zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego
 • portfolio 5 prac kandydata wykonanych w dowolnej technice artystycznej – składane w dniu rozmowy

 

Termin składania dokumentów:

 • od 6 lutego 2017 r. w sekretariacie szkoły

 

Rekrutacja:

Przyjęcie do szkoły jest poprzedzone rozmową kwalifikacyjną z kandydatem.
Termin rozmowy: I termin- 17 maja 2017r. godzina ustalana indywidualnie
Dodatkowe terminy rozmowy kwalifikacyjnej: ustalane indywidualnie.

Rozmowa nie jest egzaminem z wiedzy, lecz jest rozmową na temat przedstawionych prac, predyspozycji artystycznych i zainteresowań kandydata.

Jeśli decyzja o przyjęciu do szkoły jest pozytywna, kandydat jest zobowiązany dostarczyć do 28.06.2017 r.  świadectwo.

Do 7 lipca 2017 r. nastąpi podpisanie umów przez rodziców uczniów przyjętych do szkoły.

Rekrutacja dodatkowa odbywa się do 31.08.2017 r.

Dodatkowe informacje:

 1. Nauka w Liceum Plastycznym jest bezpłatna.
 2. Przy przyjęciu ucznia do LP Rodzice uiszczają tylko jednorazową opłatę wpisowego w wysokości 250 złotych.
 3. Wpisowe jest przeznaczone m. in. na fundusz pomocy naukowych: wyposażenie sal lekcyjnych w pomoce dydaktyczne, aktywację dziennika elektronicznego, szafki uczniowskie itp.
 4. W przypadku nie przyjęcia osoby z powodu braku wolnych miejsc, kandydat jest wpisany na listę rezerwową. Rodzice mają wtedy prawo wycofać zgłoszenie i Szkoła zwraca wpisowe.
 5. W przypadku, kiedy Rodzice złożą kwestionariusz a nie podpiszą umowy w określonym terminie (czyli nie przyjmą oferowanego miejsca), wpisowe nie jest zwracane.
 6. W przypadku wolnych miejsc, nabór jest kontynuowany do końca sierpnia zgodnie z powyższymi zasadami.

Comments are closed.