REKRUTACJA DO LICEUM PLASTYCZNEGO

REKRUTACJA   LICEUM PLASTYCZNE   na rok szkolny 2019/2020

Proponowane specjalności :

   fotografia i film

– techniki graficzne

– techniki malarstwa

– techniki  rzeźbiarskie( rzeźba, ceramika art. )

( do wyboru )

Wymagane dokumenty:

 • kwestionariusz osobowy >>pobierz<<
 • 2 zdjęcia
 • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej / gimnazjum
 • zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty/ gimnazjalnego
 • portfolio 5 prac kandydata wykonanych w dowolnej technice artystycznej – składane                                w dniu rozmowy

Termin składania dokumentów:

 • od 4 lutego 2019r. w sekretariacie szkoły

Rekrutacja:

Przyjęcie do szkoły jest poprzedzone rozmową kwalifikacyjną z kandydatem.
Termin rozmowy: I termin- 27 maja 2019r. godzina ustalana indywidualnie.
Dodatkowe terminy rozmowy kwalifikacyjnej:                                                                                II termin – 10 czerwca 2019r., III termin- 26.08.2019r. ( w przypadku wolnych miejsc ).

Rozmowa nie jest egzaminem z wiedzy, lecz jest rozmową na temat przedstawionych prac, predyspozycji artystycznych i zainteresowań kandydata.

Jeśli decyzja o przyjęciu do szkoły jest pozytywna, kandydat jest zobowiązany dostarczyć do 25.06.2019r.  świadectwo.

Do 28.06.2019r. nastąpi podpisanie umów przez rodziców uczniów przyjętych do szkoły.

Rekrutacja dodatkowa odbywa się do 30.08.2019r.

Dodatkowe informacje:

 1. Nauka w Liceum Plastycznym jest bezpłatna.
 2. Przy przyjęciu ucznia do LP Rodzice uiszczają tylko jednorazową opłatę wpisowego w wysokości 250 złotych.
 3. Wpisowe jest przeznaczone m. in. na fundusz pomocy naukowych: wyposażenie sal lekcyjnych w pomoce dydaktyczne, aktywację dziennika elektronicznego, szafki uczniowskie itp.
 4. W przypadku nie przyjęcia osoby z powodu braku wolnych miejsc, kandydat jest wpisany na listę rezerwową. Rodzice mają wtedy prawo wycofać zgłoszenie i Szkoła zwraca wpisowe.
 5. W przypadku, kiedy Rodzice złożą kwestionariusz, a nie podpiszą umowy w określonym terminie (czyli nie przyjmą oferowanego miejsca), wpisowe nie jest zwracane.
 6. W przypadku wolnych miejsc, nabór jest kontynuowany do końca sierpnia zgodnie z powyższymi zasadami.
 7. Warunkiem otwarcia specjalności jest minimalna ilość osób -8.
 8. Maksymalna ilość  osób w klasie LP 4-letnie: 16 osób, LP 5-letnie:16 osób.

 

Comments are closed.