REKRUTACJA DO OGÓLNOKSZTAŁCĄCEJ SZKOŁY SZTUK PIĘKNYCH

na rok szkolny 2016/17

 


>>Zasady rekrutacji do OSSP 2016/17 – w formacie pdf<<


 

Wymagane dokumenty:

 • kwestionariusz osobowy >>pobierz<<
 • 2 zdjęcia
 • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej
 • zaświadczenie o wynikach sprawdzianu przeprowadzonego na zakończenie nauki w szkole podstawowej
 • portfolio 5 prac kandydata wykonanych w dowolnej technice artystycznej – składane w dniu rozmowy

 

Termin składania dokumentów:

 • od 4 lutego do 1 lipca 2016 r. w sekretariacie szkoły

 

Rekrutacja:

Przyjęcie do szkoły jest poprzedzone rozmową kwalifikacyjną z kandydatem.
Termin rozmowy: I termin- 24 maja 2016r. godz. 13:30, II termin-15.06.2016r. godz. 13:30
Dodatkowy termin rozmowy kwalifikacyjnej: ustalany indywidualnie.
Rozmowa nie jest egzaminem z wiedzy, lecz jest rozmową na temat przedstawionych prac, predyspozycji artystycznych i zainteresowań kandydata.
Jeśli decyzja o przyjęciu do szkoły jest pozytywna, uczeń jest zobowiązany dostarczyć dwóch dni roboczych po otrzymaniu ze szkoły podstawowej świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o wynikach sprawdzianu.
Do 5 lipca 2016 r. nastąpi podpisanie umów przez rodziców uczniów przyjętych do szkoły.

 

 

Dodatkowe informacje:

 1. Nauka w OSSP jest bezpłatna.
 2. Przy przyjęciu ucznia do OSSP Rodzice uiszczają tylko jednorazową opłatę wpisowego w wysokości 250 złotych.
 3. Wpisowe jest przeznaczone m. in. na fundusz pomocy naukowych: wyposażenie sal lekcyjnych w pomoce dydaktyczne, aktywację dziennika elektronicznego, szafki uczniowskie itp.
 4. W przypadku nie przyjęcia osoby z powodu braku wolnych miejsc, kandydat jest wpisany na listę rezerwową. Rodzice mają wtedy prawo wycofać zgłoszenie i Szkoła zwraca wpisowe.
 5. W przypadku, kiedy Rodzice złożą kwestionariusz a nie podpiszą umowy w określonym terminie (czyli nie przyjmą oferowanego miejsca), wpisowe nie jest zwracane.
 6. W przypadku wolnych miejsc, nabór jest kontynuowany do końca sierpnia zgodnie z powyższymi zasadami.

Comments are closed.