Rocznica powstania Polskiego Państwa Podziemnego

W niedzielę 27 września uczniowie naszej szkoły brali udział w Mszy Świętej z okazji 76 rocznicy powstania Polskiego Państwa Podziemnego. Msza Św. 27.09.2015

Za dzień utworzenia Polskiego Państwa Podziemnego uznaje się 27 września 1939 r., kiedy rozkazem dowódcy obrony Warszawy, tuż przed kapitulacją, powołano Służbę Zwycięstwu Polski. Konspiracyjną organizacją dowodził gen. Michał Karaszewicz-Tokarzewski. Już dwa miesiące później SZP zastąpił Związek Walki Zbrojnej, w 1942 r. przemianowany na Armię Krajową. Określenie „państwo podziemne” po raz pierwszy pojawiło się 13 stycznia 1944 r. na łamach „Biuletynu Informacyjnego”, tygodnika wydawanego przez AK.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.