Sukcesy: Stypendia Prezesa Rady Ministrów dla naszych uczennic

Dnia 10 grudnia (poniedziałek) w Miejskim Ośrodku Kultury w Zabrzu odbyła się uroczystość wręczenia Stypendium Prezesa Rady Ministrów dla najlepszych uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych działających na terenie delegatury gliwickiej i bytomskiej.

Z dumą informujemy, że tegorocznymi stypendystkami naszych szkół są: Monika Lukoszek – uczennica klasy 2w (LO ANIMATOR) i Katarzyna Rajca – uczennica klasy 4a (Liceum Plastyczne).

Gratulujemy! 🙂

Dyplom Monika Lukoszek [SinglePic not found]

Stypendium Prezesa Rady Ministrów przyznawane jest uczniom, którzy otrzymali promocję do następnej klasy z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazali się szczególnymi uzdolnieniami w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre. Stypendium przyznaje się jednemu uczniowi danej szkoły na okres od września do czerwca w danym roku szkolnym.

Tagged , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.