Warsztaty dziennikarskie

3 listopada odbyły się warsztaty adresowane do profilu dziennikarskiego klasy 2W.
Zajęcia prowadziła pani Paulina Kaczmarczyk, studentka 2. roku Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego.

Młodzież zdobyła informacje o gatunkach informacyjnych i publicystycznych. Uczestniczyła też w ćwiczeniach emisji głosu, ważnych w pracy dziennikarza.
Teraz już wiadomo, jak oddychać, aby dobrze artykułować dźwięki, do czego służy „muszelka z rąk” przy uchu oraz w jaki sposób „rozrewolwerowany rewolwer rozrewolwerował się”.

 

Opiekunka warsztatów: pani Ewa Grynicka

Bookmark the permalink.

Comments are closed.