Wspólne przedsięwzięcie „Jeden świat”

Szkoła Przysposabiająca do Pracy nr 2 w ZSOS nr 6 w Gliwicach nawiązała współpracę z naszymi szkołami artystycznymi. Wychowankowie SPdP będą uczestniczyć w zajęciach malarskich, graficznych, fotograficznych i rzeźbiarskich. Ich działania twórcze wspomagać będzie młodzież Liceum Plastycznego oraz Ogólnokształcącej Szkoły Sztuk Pięknych. Nasi goście tworzyć będą pod okiem nauczycieli przedmiotów artystycznych otoczeni opieką swoich wychowawców i nauczycieli wspomagających.

Prace powstające w ramach projektu można oglądać w GALERII.

Rezultaty ich twórczej pracy znajdą się na wystawie „Jeden świat” w Galerii „Secesja” w Gliwicach. Otwarcie ekspozycji nastąpi 3. grudnia o godz. 12.00, w Międzynarodowym Dniu Osób Niepełnosprawnych.

Młodzież SPdP i naszych szkół artystycznych przygotuje dla gości wernisażowych nie tylko wystawę, ale i występ teatralny dzięki opiece edukacyjnej Teatru „A”. Po części artystycznej oraz oficjalnej przewiduje się aukcję wystawionych prac. Uzyskane z niej środki przeznaczy się na przygotowanie przez uczniów spektaklu teatralnego pod opieką artystów z Teatru „A”.

Jednym z celów tych wspólnych i wielorakich przedsięwzięć jest wspomożenie integracji społecznej osób niepełnosprawnych.

Pierwsze zajęcia odbyły się 5. października w pracowni rzeźbiarskiej. Działania naszych gości wspierali ich nauczyciele. Opiekunowie przedsięwzięcia ze strony SPdP: pani Małgorzata Błotnicka, pani Antonina Olczak-Rawecka, pani Hanna Saferna i pan Piotr Małek – autor części załączonych zdjęć.

D.K.

Tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.