Wykład PAU

W dniu 30 września 2015r. młodzież Liceum Ogólnokształcącego ANIMATOR uczestniczyła w wykładzie prof. Jerzego Hickiewicza.
Profesor mówił na temat elektrotechniki polskiej – jej początków oraz wspominał o prekursorach tejże nauki.
Szczególną uwagę profesor Hickiewicz poświęcił osobie Stanisława Fryzego – jednego z wykładowców Politechniki Śląskiej.
Po wykładzie zabrało głos kilka osób, którzy byli studentami profesora Fryzego.
Profesor Hickiewicz oraz inni uczestnicy wykładu ciepło powitali naszą młodzież. Nawet prof. Hickiewicz osobiście podszedł do naszej grupy i przywitał się z uczniami. PAU-30.09.2015Po wykładzie był czas na osobiste rozmowy z profesorem, a nawet możliwość zrobienia zdjęcia z tak ważną osobistością.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.