Zadanie z WOS -u kl. I W

Zadanie z WOS -u kl. I W

Napisz wypracowanie na temat ,,Zagrożenia i problemy współczesnego świata”.
Maksymalnie 4 strony zapisane w zeszycie ( wstęp + rozwinięcie + zakończenie). W wypracowaniu ma pojawić się własna ocena, np. moim zdaniem, uważam itp. Proszę na końcu podać źródło, z którego korzystaliście.
Prace będą podlegały ocenie po powrocie do szkoły. Chyba, że sytuacja będzie wymagała zmian, wówczas poproszę o nadsyłanie prac drogą e – mail.

Proszę o samodzielność – za plagiat – ocena niedostateczna.

Pozdrawiam.

Barbara Skaba

Bookmark the permalink.

Comments are closed.