Zaproszenie!

🎨📷Serdecznie zapraszamy na niezwykłą wystawę „Mistrz i uczeń” – 15 lutego, godz. 18 w budynku BIPROHUT-u! 🎨📷
Wystawa „Mistrz i uczeń” to ekspozycja prac uczniów i nauczycieli, prezentacja tego, co ich łączy, a co dzieli. Każde pokolenie artystów zadaje w swej twórczości pytanie o istotę sztuki. A może wspólnie, ponad podziałami na tych mniej i bardziej doświadczonych, poszukać odpowiedzi? Wystawa z pewnością stanie się odbiciem różnorodności życia z jego niepokojami, radościami i potrzebą wzniosłości, miejscem do przyjaznej konfrontacji artystycznych wizji.
– Ekspozycja będzie podzielona na dwie sale: w jednej zaprezentujemy rysunek, malarstwo i rzeźbę, w drugiej – prace graficzne, projektowe i fotograficzne – wyjaśnia Ewa Pańczyk-Hałubiec, kierownik sekcji artystycznej Liceum Plastycznego w Gliwicach.
Zapowiada się bardzo interesujące wydarzenia, na które już teraz zapraszamy!
Może być ilustracją przedstawiającą tekst „MISTRZ I UCZEŃ 15.2.2024 ////// godz: 18:00 WERNISAŻ UCZNIäW NAUCZYCIELI LICEUM SZTUK PLASTYCZNYCH w GLIWICACH BIPROHUT UL. BoH. GETTA WARSZAWSKIEGO 9 ી”
 
Bookmark the permalink.

Comments are closed.